EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R0964

Uredba Komisije (EGS) št. 964/91 z dne 18. aprila 1991 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 100, 20.4.1991, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 12 - 13
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 12 - 13
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 195 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 232 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 232 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/964/oj

31991R0964Official Journal L 100 , 20/04/1991 P. 0014 - 0015
Finnish special edition: Chapter 2 Volume 8 P. 0012
Swedish special edition: Chapter 2 Volume 8 P. 0012


UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 964/91

z dne 18. aprila 1991

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o carinski in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 315/91 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za izdelek št. 1 Priloge od 30. aprila do 31. decembra 1991 in za izdelek št. 2 Priloge od 1. avgusta 1991.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. aprila 1991

Za Komisijo

Christiane SCRIVENER

Članica Komisije

PRILOGA

Poimenovanje blaga Uvrstitev v tarifno oznako KN Utemeljitev

(1) (2) (3)

1. Izdelek v obliki prahu z naslednjimi osnovnimi analitičnimi rezultati (v masnih odstotkih): 0404 90 33 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 0404, 0404 90 in 0404 90 33.

- mlečna maščoba 5,8

- beljakovine sirotke 74,3 Ker je vsebnost laktoze, beljakovin in mlečne maščobe v izdelku bistveno drugačna od njihove vsebnosti v sirotki v prahu, je izdelek izključen iz tarifne oznake KN 0404 10

(78,9 v suhi snovi)

- laktoza 6,0

- pepel 2,9

2. Gobe iz rodu Agaricus, povsem kuhane. Gobe so potopljene v vodo, ki ji je lahko bila dodana sol in/ali citronska kislina in/ali SO2, in so bile ohlajene. 2003 10 10 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, dodatna opomba 1 k Poglavju 20 in besedilo tarifnihoznak KN 2003, 2003 10 in 2003 10 10.

Te gobe, ki niso pakirane v embalaži za prodajo na drobno, se na splošno uporabljajo kot surovina v konzervni industriji.

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 37, 9.2.1991, str. 24.

Top