Help Print this page 

Document 31991R0147

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 147/91 z dne 22. januarja 1991 o opredelitvi in določitvi dovoljenih količinskih izgub kmetijskih proizvodov v javnih intervencijskih skladiščih
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; razveljavil 32006R0884
OJ L 17, 23.1.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 036 P. 97 - 98
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 036 P. 97 - 98
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 120 - 121

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/147/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/01/1991
  • Date of effect: 01/10/1990; uporaba glej člen 6
  • Date of effect: 26/01/1991; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 6
  • Date of end of validity: 30/09/2006; razveljavil 32006R0884
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31991R0147Uradni list L 017 , 23/01/1991 str. 0009 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 36 str. 0097
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 36 str. 0097


Uredba Komisije (EGS) št. 147/91

z dne 22. januarja 1991

o opredelitvi in določitvi dovoljenih količinskih izgub kmetijskih proizvodov v javnih intervencijskih skladiščih

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3492/90 z dne 27. novembra 1990 o določitvi dejavnikov, ki jih je treba upoštevati v letnih obračunih za financiranje intervencijskih ukrepov v obliki javnega skladiščenja s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka [1], in zlasti člena 4 Uredbe,

ker je treba določiti opredelitev dovoljenih izgub, predvideno v členu 4 Uredbe (EGS) št. 3492/90, za ohranitev kmetijskih proizvodov v javnih intervencijskih skladiščih in metodo izračuna, ki jo je treba uporabljati za določanje finančnih posledic skladiščenja;

ker se dovoljena izguba nanaša na običajne količinske izgube, ki so posledica običajnega skladiščenja ali predelave kmetijskih proizvodov v intervencijah, pri čemer je treba upoštevati pravila za primerno ohranitev proizvoda;

ker je treba določiti dovoljene izgube za vsak posamezni proizvod in pri tem uporabljati enostavno metodo ter upoštevati nedoločljivo količino izgube, nastalo med skladiščenjem v zadnjih letih; ker je treba določiti mejo v odstotku skupne uskladiščene količine;

ker je treba za nekatere proizvode, ki so predmet predelave med odkupom in skladiščenjem, določiti posebne dovoljene izgube, nastale med predelavo;

ker se že dolgo niso izvajale operacije skladiščenja za prašičje meso, se ta meja določi naknadno, če se operacije skladiščenja ponovno začnejo;

ker je treba opredeliti čas, v katerem mora EKUJS, Jamstveni oddelek, upoštevati finančne učinke uporabe dovoljenih izgub;

ker se je za nekatere kmetijske proizvode bistveno spremenila metoda izračunavanja odstotkov izgube, ki so običajno dovoljeni med skladiščenjem; ker je treba nujno oceniti te odstotke glede na izkušnje.

ker so bile dovoljene izgube določene v uredbah po posameznih sektorjih; ker jih je treba zaradi pravne poenostavitve določiti v eni sami uredbi;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora EKUJS,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Meja dovoljenih količinskih izgub, ki nastopijo pri operacijah običajnega skladiščenja v skladu s sprejetimi pravili, se določi za vsak posamezni kmetijski proizvod, ki je predmet ukrepa javnega skladiščenja.

2. Dovoljena izguba se določi kot odstotek od dejanske teže količine, brez embalaže, ki se prevzame v skladiščenje med zadevnim proračunskim letom, povečane za že uskladiščene količine ob začetku zadevnega leta. Obračunava se za vsak posamezni proizvod na osnovi celotne količine, ki jo skladišči intervencijska agencija.

Dejanska teža pri odkupu in prodaji se izračuna z odštevanjem standardne teže embalaže, kakor je določena v pogojih odkupa, od zabeležene teže ali, če tega ni, od povprečne teže embalaže, ki jo uporablja agencija.

3. Dovoljena izguba ne krije izgub v številu paketov proizvodov ali številu registriranih kosov.

Člen 2

1. Odstotki za običajno dovoljene izgube med skladiščenjem se določijo, kakor sledi:

—žita | 0,2 % |

—neoluščen riž-koruza-sorgo | 0,4 % |

—sladkor | 0,1 % |

—oljčno olje | 0,6 % |

—repno seme | 0,2 % |

—sončnično seme | 0,8 % |

—alkohol | 0,6 % |

—tobak v listih | 0,0 % |

—tobak v balah ali predelan tobak | 1,0 % |

—posneto mleko v prahu | 0,0 % |

—maslo | 0,0 % |

—sir: | Grana Padano | 4,5 % |

Parmigiano Reggiano | 6,5 % |

—goveje meso | 0,6 % |

—prašičje | meso je treba določiti pozneje. |

2. Odstotki za dovoljene izgube med predelavo se določijo, kakor sledi:

—izkoščevanje govejega mesa | 32 % |

—predelava tobaka v listih | 19 %. |

Odstotki veljajo za vso količino, predelano v proračunskem letu.

Člen 3

Izgube, ki presegajo dovoljene izgube, se knjižijo ob koncu proračunskega leta EKUJS, Jamstvenega oddelka.

Člen 4

Odstotki, določeni v členu 2, se ponovno ocenijo najpozneje po treh letih na podlagi izvedenih kontrol po uvedbi novih metod izračuna.

Člen 5

Uredbe Komisije (EGS) št. 742/70, (EGS) št. 743/70, (EGS) št. 771/71, (EGS) št. 899/70, (EGS) št. 2705/71, (EGS) št. 236/72, (EGS) št. 2577/72, (EGS) št. 638/74, (EGS) št. 230/79 in (EGS) št. 394/89 [2] se razveljavijo.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. oktobra 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januarja 1991

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 337, 4.12.1990, str. 3.

[2] UL L 90, 24.4.1970, str. 28.UL L 90, 24.4.1970, str. 29.UL L 85, 15.4.1971, str. 17.UL L 108, 20.5.1970, str. 12.UL L 280, 21.12.1971, str. 8.UL L 29, 2.2.1972, str. 18.UL L 275, 8.12.1972, str. 24.UL L 77, 22.3.1974, str. 30.UL L 32, 8.2.1979, str. 23.UL L 45, 17.2.1989, str. 12.

--------------------------------------------------

Top