EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0632

Direktiva Komisije z dne 28. oktobra 1991 o petnajsti prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi

UL L 338, 10.12.1991, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; implicitno zavrnjeno 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/632/oj

31991L0632Uradni list L 338 , 10/12/1991 str. 0023 - 0024


Direktiva Komisije

z dne 28. oktobra 1991

o petnajsti prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi

(91/632/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/831/EGS [2], in zlasti členov 19, 20 in 21 Direktive,

ker sta Zvezna republika Nemčija in Kraljevina Danska zahtevali spremembo v označevanju nekaterih snovi in v skladu s členom 23 Direktive 67/548/EGS o tem uradno obvestili Komisijo;

ker je pregled seznama nevarnih snovi iz Priloge I k Direktivi 67/548/EGS pokazal, da je treba ta seznam prilagoditi sedanjim znanstvenim in strokovnim dognanjem;

ker so določbe te direktive v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 67/548/EGS se spremeni:

1. Navedbe v Prilogi I k tej direktivi zamenjajo ustrezne navedbe v Prilogi I,

2. Navedbe v Prilogi k II tej direktivi se prvič vključijo v Prilogo I.

3. Navedbe z ES št., navedene v Prilogi III k tej direktivi, se črtajo iz Priloge I.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1993. Države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Postopek sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. oktobra 1991

Za Komisijo

Carlo Ripa di Meana

Član Komisije

[1] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[2] UL L 259, 15.10.1979, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA I, PRILOGA II in PRILOGA III

Glej: Direktivo Komisije 93/72/EGS, UL L 258, 16.10.1993, str. 30.

--------------------------------------------------

Top