Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0450

Odločba Komisije z dne 26. julija 1991 o opredelitvi ozemlja držav članic za izvajanje člena 1 Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah

OJ L 240, 29.8.1991, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 143 - 147
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 95 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 95 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 11 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/450/oj

31991D0450Uradni list L 240 , 29/08/1991 str. 0036 - 0040
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0143
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 2 str. 0143


Odločba Komisije

z dne 26. julija 1991

o opredelitvi ozemlja držav članic za izvajanje člena 1 Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah

(91/450/EGS, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 [1] o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah in zlasti člena 1 Direktive,

ker je za namene opredelitve bruto nacionalnega proizvoda v tržnih cenah (BNPtc) v skladu s členom 1 Direktive 89/130/EGS, Euratom treba pojasniti opredelitev ozemlja držav članic, kakor se uporablja za namene evropskega sistema integriranih gospodarskih računov;

ker so ukrepi, predvideni v tej odločbi, v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 6 Direktive 89/130/EGS, Euratom,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namene izvajanja člena 1 Direktive 89/130/EGS, Euratom je Ekonomsko ozemlje držav članic opredeljeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. julija 1991

Za Komisijo

Henning Christophersen

Podpredsednik

[1] UL L 49, 21.2.1989, str. 26.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Ekonomsko ozemlje Kraljevine Belgije obsega:

- ozemlje Kraljevine Belgije,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Kraljevine Danske obsega:

- ozemlje Kraljevine Danske, razen Ferskih otokov in Grenlandije,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Zvezne republike Nemčije obsega:

- ozemlje Zvezne republike Nemčije,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Helenske republike obsega:

- ozemlje Helenske republike,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Kraljevine Španije obsega:

- ozemlje Kraljevine Španije,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Francoske republike obsega:

- ozemlje Francoske republike, razen čezmorskih držav in ozemelj, nad katerimi Francoska republika izvršuje suverenost, kot so opredeljeni v Prilogi IV k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Irske obsega:

- ozemlje Irske,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Italijanske republike obsega:

- ozemlje Italijanske republike,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburg obsega:

- ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburg,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Kraljevine Nizozemske obsega:

- ozemlje Kraljevine Nizozemske, razen čezmorskih držav in ozemelj, nad katerimi izvršuje suverenost, kot so opredeljeni v Prilogi IV k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Portugalske republike obsega:

- ozemlje Portugalske republike,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

Ekonomsko ozemlje Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska obsega:

- ozemlje Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska,

- notranji zračni prostor, teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki leži v mednarodnih vodah in kjer država uživa izključne pravice,

- teritorialne enklave (ozemlja, ki se nahajajo v ostalih delih sveta in ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom države (veleposlaništvom, konzulatom, vojaškim oporiščem, raziskovalnim postajam itn.)) glede vseh pravnih poslov, razen pravnih poslov, povezanih z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišča na njih obstajale,

- ekstrateritorialne enklave (deli lastnega ozemlja države, ki v skladu z mednarodnimi pogodbami ali sporazumi med državami služijo predstavništvom drugih držav, institucijam Evropskih skupnosti ali mednarodnim organizacijam) le glede pravnih poslov, povezanih v zvezi z lastništvom na zemljiščih same enklave in na stavbah, ki so v trenutku pridobitve zemljišč na njih obstajale,

- nahajališča nafte, zemeljskega plina itn. v mednarodnih vodah izven epikontinentalnega pasu države, ki jih izkoriščajo subjekti z ozemlja, kot je opredeljeno v predhodnih pododstavkih.

--------------------------------------------------

Top