EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3314

Uredba Komisije (EGS) št. 3314/90 z dne 16. novembra 1990 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku

OJ L 318, 17.11.1990, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 221 - 222
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 221 - 222
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 296 - 297
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; razveljavil 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3314/oj

31990R3314Uradni list L 318 , 17/11/1990 str. 0020 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0221
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0221


Uredba Komisije (EGS) št. 3314/90

z dne 16. novembra 1990

o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu [1] in zlasti členov 17 in 18 Uredbe,

ker je treba odpraviti možnosti zlorabe pri uporabi elektronskega tahografa v cestnem prometu, zlasti pri prekinitvi napajanja ali zaznaval za prevoženo razdaljo in hitrost;

ker je na podlagi izkušenj in glede na trenutno stanje tehnike mogoče take prekinitve jasno označiti na tahografskih vložkih, da se olajša uporaba Uredbe in prepreči tak način zlorabe;

ker je smiselno, da se ta nova tehnika vnese v standarde Skupnosti za konstruiranje in vgradnjo elektronskega tahografa;

ker je treba zaradi učinkovitega nadzora in pravilnega zapisovanja zlasti časa vožnje čas vožnje samodejno zapisovati, medtem ko je treba druga časovna obdobja, ko voznik ne vozi vozila, zapisati v skladu z oznako na preklopni napravi;

ker sedanji tahografi že omogočajo tako samodejno zapisovanje časa vožnje in je zato na podlagi izkušenj in trenutnega stanja tehnike treba ustrezno prilagoditi standarde za konstruiranje tahografov;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem odbora za prilagoditev Uredbe (EGS) št. 3821/85 tehničnemu napredku,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 3821/85 se spremeni:

1. V poglavje II se vstavi naslednja točka:

"7. Za elektronske tahografe, tj. tahografe, ki dobivajo električne signale od zaznaval za prevoženo razdaljo in hitrost, vsako prekinitev električnega napajanja tahografa (razen osvetlitve), napajanja na zaznavalu za prevoženo razdaljo in hitrost ter vsako prekinitev na signalnem vodniku zaznavala za prevoženo razdaljo in hitrost, ki je daljša od 100 milisekund."

2. V poglavju III se pod

"(a) Splošno"

točka 1.3 nadomesti z naslednjim:

"1.3 Evidentirna naprava, s katero se na tahografskem vložku ločeno zapisuje:

- vsako odpiranje ohišja z vložkom,

- za elektronski tahograf, kakor je opredeljen v točki 7 poglavja II, vsaka prekinitev električnega napajanja tahografa (razen osvetlitve), ki je daljša od 100 milisekund, najpozneje takrat, ko se napajanje ponovno vklopi,

- za elektronski tahograf, kakor je opredeljen v točki 7 poglavja II, vsaka prekinitev napajanja na zaznavalu za prevoženo razdaljo in hitrost ter vsako prekinitev na signalnem vodniku zaznavala za prevoženo razdaljo in hitrost, ki je daljša od 100 milisekund."

3. V poglavju III se pod

"(c) Zapisovalniki tahografa"

točka 4.1 nadomesti z naslednjim:

"4.1 Tahograf mora biti zasnovan tako, da se čas vožnje zapisuje vedno samodejno in da je po potrebi mogoče z uporabo preklopne naprave ločeno zapisovati še druga časovna obdobja, navedena v členu 15(3), druga alinea (b), (c) in (d) Uredbe."

Člen 2

Od 1. julija 1991 naprej države članice ne izdajo več odobritve tipa EGS tahografa, ki ni v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 3821/85, kakor je bila spremenjena s to uredbo.

Člen 3

Od 1. januarja 1996 naprej je tahograf vsakega novega vozila, ki je prvič dano v promet, v skladu z Uredbo (EGS) št. 3821/85, kakor je bila spremenjena s to uredbo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 1990

Za Komisijo

Karel van Miert

Član Komisije

[1] UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

--------------------------------------------------

Top