EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2368

Uredba Komisije (EGS) št. 2368/90 z dne 9. avgusta 1990 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 219, 14.8.1990, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 141 - 142
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 141 - 142
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 168 - 169
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 36 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2368/oj

31990R2368Uradni list L 219 , 14/08/1990 str. 0026 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0141
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0141


Uredba Komisije (EGS) št. 2368/90

z dne 9. avgusta 1990

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o carinski in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 1251/90 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. avgusta 1990

Za Komisijo

Jean Dondelinger

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 121, 12.5.1990, str. 29.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev (oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

+++++ TIFF +++++

1.Lahko ohlapno, pleteno oblačilo (100 % bombaž) s kratkimi rokavi, namenjeno za pokrivanje zgornjega dela telesa, ki sega pod pas. Na vratnem izrezu ima prišit rebrasti patent, ki tvori oprijet visok ovratnik brez odprtine. Na hrbtni strani in v višini prsi ima okraske, na koncu rokavov in na spodnjem robu pa je zarobljeno (glej sliko št. 450) | 61102099 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 6110, 611020 in 61102099 ter Pojasnjevalne opombe za tarifno oznako KN 6110 |

--------------------------------------------------

Top