EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1907

Uredba Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za jajca

OJ L 173, 6.7.1990, p. 5–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 42 - 48
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 42 - 48
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 96 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 3 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007; razveljavil 32006R1028 . Latest consolidated version: 01/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1907/oj

31990R1907Uradni list L 173 , 06/07/1990 str. 0005 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0042
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0042


Uredba Sveta (EGS) št. 1907/90

z dne 26. junija 1990

o določenih tržnih standardih za jajca

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1235/89 [2] in zlasti člena 2(2)te Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Uredba (EGS) št. 2771/75 skrbi za vzpostavljanje tržnih standardov, ki se nanašajo predvsem na razvrščanje po kakovosti in teži, embalažo, skladiščenje, transport, predstavitev in označevanje jajc;

ker lahko takšni standardi pripomorejo k izboljšanju kakovosti jajc in posledično pospešijo njihovo prodajo; ker je zato v interesu proizvajalcev, trgovcev in potrošnikov, da bi tržne standarde uporabljali za kokošja jajca, ki so primerna za prehrano ljudi;

ker so v Uredbi (EGS) št. 2775/75 [3] zapisani določeni tržni standardi za jajca; ker je te standarde potrebno redno kritično pregledati, da bi zagotovili boljše garancije in natančnejše informacije za končnega potrošnika jajc, predvsem z vidika razvijajoče se trgovske prakse;

ker so izkušnje z obstoječimi standardi in posvetovanja tako z trgovskimi kot z potrošniškimi predstavniškimi organizacijami pokazala potrebo po dodatnih spremembah in po določenih podrobnejših predpisih, ki jih je potrebno sprejeti v skladu s členom 17 Uredbe (EGS) št. 2771/75, da bi pospešili prihodnje spremembe;

ker je zato, da bi določili te standarde, potrebno natančno razlikovati med jajci primernimi za prehrano ljudi in jajci, ki to niso, predvsem počenimi jajci ali jajci vloženimi v inkubator, in ki se, načeloma, uporabljajo v drugih industrijah razen v živilski industriji; ker takšni predpisi zahtevajo tudi, da se jajca druge vrste ne smejo mešati s kokošjimi jajci;

ker se morajo standardi uporabljati za vsa kokošja jajca, s katerimi se trguje na področju Skupnosti; ker se nič manj ne zdi koristno izključiti iz področja njihove uporabe določenih oblik prodaje od proizvajalca do potrošnika, kjer so vključene manjše količine; ker naj bodo, razen tega, jajca, pripeljana iz proizvodnega mesta v center za pakiranje ali v določene grosistične trgovine in jajca, namenjena za uporabo v živilski industriji, izvzeta iz razvrščanja in označevanja;

ker je zaradi tega potrebno sestaviti seznam dobaviteljev podjetjem, ki imajo pravico razvrščati jajca po kakovosti in masi;

ker mora razvrščanje jajc biti omejeno izključno na podjetja, ki so temu namenu ustrezno opremljena;

ker morajo zahteve po kakovosti jajc biti za potrošnika lahko razumljive in morajo zato, da bi bili čimbolj racionalni, biti delane v vseh fazah distribucije; ker je zaradi tega potrebno določiti omejeno toda zadostno število kakovostnih razredov in mase;

ker mora potrošnik biti zmožen razlikovati med jajci različnih kakovostnih razredov in mase; ker je to zahtevo mogoče izpolniti z označevanjem jajc in embalaže;

ker je potrebno določiti označbe, ki se smejo oz. se morajo uporabljati na pakiranjih; ker mora uporaba določenih neobveznih oznak biti predmet podrobnejših predpisov, ki bodo sprejeti po postopku, navedenem v členu 17 Uredbe (EGS) št. 2771/75;

ker je označevanje "sveža jajca" lahko neobvezno, saj jim obvezno označevanje drugih jajc onemogoča, da bi bila lahko razpoznavna;

ker mora vsakdo, ki trži "sveža jajca", imeti dovoljenje, da označi takšna jajca tudi z drugimi podatki, ki služijo za javne namene;

ker je zaželeno, da se izvajalcem dovoli označevanje določenih označb, ki so že predvidene za primere majhnih pakiranj, direktno na jajca; ker mora biti uporaba teh označb odvisna od pogojev, ki ustrezajo tistim, ki so pripravljeni za primer pakiranj, kakor tudi strogi kontroli; ker mora v primeru jajc, ki so namenjena za prodajo nepakiranih jajc, datum razvrstitve zamenjati datum roka uporabe;

ker bi vsako drugo označevanje lahko vplivalo na pogoje trgovanja v Skupnosti;

ker morajo biti opredelitve, ki so zapisane v prejšnjih Uredbah Skupnosti in se nanašajo na pakiranje in način predstavitve jajc za prodajo, dorečene bolj nedvoumno; ker je nujno zagotoviti potrebno zaščito za maloprodajo jajc brez posebnega pakiranja;

ker je praksa pokazala, da so obstoječi predpisi, ki dopuščajo samo uporabo priporočenega datuma za prodajo poleg obveznega datuma pakiranja na jajcih ali njihovem pakiranju, preveč neprilagodljivi; ker morajo zato predpisi biti narejeni tudi za možnost uporabe določenih drugih datumov ob primernih pogojih; ker trenutna praksa kaže, da se označba roka pakiranja lahko odpravi;

ker takšni skupni predpisi morajo biti sprejeti za pakiranje, da se bo zagotovilo ohranjanje kakovosti jajc in se bo pospešila trgovina in nadzor nad izpolnjevanjem standardov;

ker naj ima potrošnik prosto izbiro, in zato, da bi zagotovili, da potrošniku ponujeno blago ustreza standardom kakovost in teže, morajo trgovci v maloprodaji prikazati primerne informacije bodisi na ponujenem blagu ali zraven njega;

ker je nujno, in v interesu tako proizvajalca kot tudi potrošnika, da jajca, ki so uvožena iz tretjih držav, ustrezajo standardom Skupnosti;

ker posebni predpisi, ki so v veljavi v določenih tretjih državah, lahko zagovarjajo omejitve, ki v takšnih primerih dovoljujejo izvoz zunaj Skupnosti; ker se zdi primerno izključiti iz področja standardov Skupnosti jajca, ki jih potrošnik v majhnih količinah za svojo lastno uporabo uvozi iz tretjih držav ali izvozi v tretje države;

ker mora vsaka država članica določiti agencijo ali agencije, ki so odgovorne za nadzor; ker morajo biti postopki za takšen nadzor enotni;

ker mora vsaka država članica določiti tudi kazni za prekršitve;

ker so predpisi iz te Uredbe brez škode za kakršne koli predpise Skupnosti, ki bi jih lahko sprejeli, da bi uskladili predpise veterinarske in zakonodaje s področja živil, katere namen je zaščititi zdravje ljudi in živali in preprečiti ponarejanje in prevare;

ker je ob podaji gornjih bistvenih sprememb in ob potrebi po številnih zgolj tekstnih spremembah Uredbe (EGS) št. 2772/75 zaradi jasnosti priporočljivo ponovno izdelati zakonodajo, ki je ustrezna za to področje;

ker se, zaradi tega Uredbo (EGS) št. 2772/75 lahko razveljavi,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi:

1. "jajca" pomenijo kokošja jajca v lupini, ki so primerna za neposredno prehrano ljudi ali za uporabo v živilski industriji. Za jajce se ne štejejo počena, inkubirana ali kuhana jajca;

2. "industrijska jajca" so kokošja jajca v lupini razen tistih, ki so omenjena v 1. odstavku, vključno s počenimi in inkubiranimi jajci. Za industrijska se ne štejejo kuhana jajca;

3. "jajca za valjenje" so jajca, ki so namenjena za proizvodnjo piščancev, v skladu s predpisi, ki urejajo jajca za valjenje;

4. "počena jajca" so jajca, z razpokami v lupini in poškodovano membrano, zaradi česar je izpostavljena njihova vsebina;

5. "natrta jajca" so jajca s poškodovano, vendar z nezlomljeno lupino in nepoškodovano membrano;

6. "inkubirana jajca" so jajca ki so bila vložena v inkubator;

7. "promet z jajci" pomeni imeti ali razstavljati za prodajo, ponujati v prodajo, prodajati, dostavljati ali katerokoli drugo obliko trženja

8. "zbiralec" je katera koli oseba, ki je pooblaščena s strani pristojnih organov, za zbiranje jajc pri proizvajalcih ter njihovo dostavo:

(a) pakirnemu centru;

(b) na trg, ki prodaja izključno grosistom, katerih podjetja so potrjena kot pakirni centri; ali

(c) industriji;

9. "pakirni center" je obrat, ki ga je pristojna oblast pooblastila, da razvršča jajca glede na kakovost in maso;

10. "serija" označuje jajca iz enega in istega pakirnega centra, zbrana na enem mestu, pakirana ali v razsutem stanju, z enim in istim datumom pakiranja ali razvrstitve in tudi enake razvrstitve po kakovosti in masi;

11. "veliko pakiranje" pomenijo pakiranja, odprte posode ali zabojnike, ki vsebujejo več kot 36 jajc;

12. "malo pakiranje" pomenijo pakiranja ali zavitke, ki vsebujejo 36 jajc ali manj;

13. "prodaja v razsutem stanju" pomeni prodaja jajc na drobno v drugačni obliki kot so mala ali velika pakiranja.

Člen 2

1. Z jajci, ki ne izpolnjujejo določb te Uredbe se ne sme tržiti v Skupnosti z namenom poslovanja ali trženja.

2. Ne glede na prvo točko pa se določbe, ki se nanašajo na razvrščanje in označevanje ne smejo uporabljati za jajca:

(a) ki so pripeljana neposredno iz proizvodnega mesta v pakirni center ali na trg, kjer se prodajajo izključno bodisi grosistom, ki imajo status pakirnega centra v skladu s členom 5, ali za jajca ki so namenjena za predelavo v živilski industriji, skladno z Direktivo sveta 89/437/EGS z dne 20. junija 1989 o higienskih in zdravstvenih problemih, ki vplivajo na proizvodnjo jajčnih proizvodov in njihovo trženje [4];

(b) ki so proizvedena v Skupnosti in dostavljena za predelavo v živilski industriji tistim podjetjem, ki so potrjena v skladu z Direktivo Sveta 89/437/EGS.

3. Ta uredba ne velja za jajca, ki jih proizvajalec na svoji lastni kmetiji neposredno proda potrošniku za njegovo lastno uporabo, na lokalni javni tržnici z izjemo dražbenega trga ali s prodajo od vrat do vrat pod pogojem, da so jajca iz njegove lastne pridelave in niso pakirana v skladu s členi 10, 11 in 12, in da se ne uporablja nobena od razvrstitev po kakovosti in masi iz te uredbe.

4. Ta uredba ne sme vplivati na določbe, ki se nanašajo na veterinarske in zdravstvene predpise ter predpise s področja živil, ki se nanašajo za zagotovljanje usklajenosti s higienskimi in zdravstvenimi standardi, primernimi za proizvode ali za zaščito zdravja živali ali ljudi.

Člen 3

Jajca, kot so določena v členu 1(1), se ne smejo mešati z jajci drugih vrst.

Člen 4

1. Brez vpliva na člen 2 tega pravilnika proizvajalci ne smejo dostaviti:

(a) jajc nobenemu drugemu kot zbiralcem, pakirnim centrom, trgu znotraj pomena člena 2(2)(a) ali industriji;

(b) industrijska jajca, razen inkubiranih jajc, nobenemu drugemu razen pakirnim centrom ali predelovalni industriji, razen živilski industriji;

(c) inkubiranih jajc nobenemu drugemu razen kafileriji ali predelovalni industriji, razen živilski industriji.

2. Jajca, ki so se poškodovala v pakirnih centrih, se lahko dostavijo samo predelovalni industriji, razen živilski industriji.

Člen 5

1. Ne glede na primere določene v členu 8, smejo jajca po kakovosti in masi razvrščati samo pakirni centri.

2. Pakirni centri morajo voditi sprotno dokumentacijo o svojih dobaviteljih.

3. Na podlagi kriterijev, ki so določeni po postopku iz člena 20, morajo pristojni organi na zahtevo podjetja ali proizvajalca razdeliti pooblastila za razvrščanje jajc in dodeliti registersko številko vsakemu podjetju ali proizvajalcu, ki ima primerne prostore in tehnično opremo za razvrščanje jajc po kakovosti in masi. Takšno pooblastilo se lahko odvzame vedno, ko zahtevani pogoji niso več izpolnjeni.

Člen 6

1. Jajca morajo biti razvrščena po kakovosti kot sledi:

- razred A ali "sveža jajca",

- razred B ali "jajca druge kakovosti ali konzervirana jajca",

- razred C ali "spodaj razvrščena jajca namenjena za živilsko industrijo".

2. Jajca iz razreda A morajo biti razvrščena po masi.

3. Razvrščanje v razrede A in B mora biti narejeno upoštevajoč predvsem kriterije, ki so zapisani v členu 20(2).

Člen 7

Na razvrščena jajca razreda "A" ali embalažo se vtisne ena ali več naslednjih označb:

(a) datum pakiranja ali, v primeru prodaje nepakiranih jajc datum razvrščanja;

(b) eden ali več nadaljnjih datumov, zato da bi potrošniku zagotovili dodatne informacije;

(c) razvrstitev po kakovosti;

(d) razvrstitev po masi;

(e) številka pakirnega centra;

(f) ime, priimek in naslov oziroma firmo pakirnega centra;

(g) tovarniška ali blagovna znamka;

(h) zveza z vrsto kmetijstva;

(i) navedba izvora jajca;

(j) koda, ki identificira podjetje proizvajalca.

Označbe, navedene v (f) in (g) se smejo uporabljati le v skladu z ustreznimi pogoji, ki so zapisani v členu 10(1)(a).

Označbe, navedene v (b), (h) in (i) se smejo uporabljati le v skladu z ustreznimi pogoji, ki so zapisani v členu 10(3).

Člen 8

1. Jajca razvrščena v razred B in C, razen počenih jajc, morajo nositi razlikovalni znak, ki prikazuje njihovo razvrstitev po kakovosti. Prav tako lahko nosijo eno ali več označb, ki so navedene v členu 7.

2. Jajca razvrščena v razred A in B, ki ne izpolnjujejo več pogojev, za uvrstitev v te razrede, morajo biti umaknjena iz njihovega razreda in se lahko razvrstijo v razred B ali C glede na njihove lastnosti.

V takšnem primeru morajo nositi razlikovalni znak v skladu z odstavkom 1. Vse označbe, ki so bile uporabljene v skladu s členom 7 ali odstavkom 1 tega člena, se lahko obdržijo, razen označb, ki zadevajo razvrstitev po masi in morajo biti ustrezno spremenjene, če je potrebno.

3. Ne glede na to pa se zaradi omejevanja v odstavku 2 jajca iz razreda A in B, ki nimajo več lastnosti določenih za te razrede, lahko dostavijo neposredno v živilsko industrijo brez označb, na katere se nanaša odstavek 2, pod pogojem, da so njihova pakiranja na način, ki jasno kaže njihovega naslovnika.

Člen 9

Jajca ne smejo nositi nobenih drugih označb razen tistih, ki so predpisane v tej Uredbi.

Člen 10

1. Velika pakiranja in mala pakiranja, tudi če so v sklopu velikih pakiranj, morajo na zunanji strani imeti jasno vidno in čitljivo označbo:

(a) ime, priimek in naslov oziroma firmo pakirnega centra, ki je pakiralo jajca ali jih je dalo pakirati; ime, priimek in naslov oziroma firmo ali blagovno znamko, ki jo uporablja to podjetje, to je lahko tudi blagovna znamka, ki jo skupaj uporablja več podjetij, je lahko prikazano, če ne vsebuje izrazov, ki so nezdružljivi s to Uredbo, v zvezi s kakovostjo ali svežostjo jajc, način reje, ki je bila uporabljena pri njihovi proizvodnji ali izvora jajc;

(b) registrska številka pakirnega centra;

(c) razvrstitve po kakovosti in masi. Jajca razreda A se lahko označijo ali z besedo "A razred" ali s črko "A" bodisi samostojno ali pa v kombinaciji z besedo "sveže";

(d) števila pakiranih jajc;

(e) datuma pakiranja;

(f) posebnosti, kot so hlajenje ali način konzerviranja, v nekodirani obliki, kar se tiče hlajenih ali konzerviranih jajc.

2. Tako majhni kot veliki paketi lahko vseeno imajo sledeče dodatne informacije na obeh, tako na notranji kot na zunanji strani:

(a) prodajna cena;

(b) maloprodajne upravne in/ali skladiščne kontrolne kode;

(c) enega ali več nadaljnjih datumov, katerih namen je potrošniku zagotoviti dodatne informacije;

(d) posebnosti kot so posebni skladiščni pogoji;

(e) slogane, ki so oblikovani zaradi pospeševanja prodaje pod pogojem, da takšni slogani in način na katerega so narejeni, ne zavajajo potrošnika.

3. Dodatni datumi in označbe, ki zadevajo način reje in izvor jajc, smejo biti uporabljeni samo po pravilih, ki so predpisana v postopku navedenem v členu 17 Uredbe (EGS) št. 2771/75. Ta pravila morajo kriti predvsem izraze, uporabljene v označbah načina reje in kriterija, ki zadeva izvora jajc.

Če se uporaba označb, ki se nanašajo na način reje ali na izvor jajc, dokaže kot škodljiva za trg Skupnosti ali če nastanejo resne težave v zvezi s nadzorom uporabe takšnih označb in njihovo učinkovitostjo, lahko Komisija, ki ravna po istem postopku, začasno razveljavi uporabo omenjenih označb.

Ne glede na to pa morajo biti tam, kjer velika pakiranja vsebujejo mala pakiranja ali jajca, ki so označena s katero koli navedbo načina reje ali izvora jajc, morajo biti te posebnosti prav tako prikazane tudi na velikih pakiranjih.

Člen 11

1. Velika pakiranja morajo biti opremljeni s trakom ali etiketo, na kateri so navedene posebnosti, na katere se nanaša člen 10, ki pa ne smejo biti več uporabljane po tem, ko je bilo pakiranje odprto, in ki jih smejo izdati javne agencije ali pa so izdane pod njihovim nadzorom, kot je to navedeno v členu 18. Vendar pa se tega traka ali etikete ne sme zahtevati v primeru velikih pakiranj, ki imajo obliko odprtih posod ali odprtih zabojnikov pod pogojem, da so ti zadnji takšne vrste, da ne motijo označevanja posebnosti, na katere se nanaša člen 10, ki so prikazane na malih pakiranjih, ki so v njih vloženi.

2. Zaradi omejitve, v primeru neposredne dobave od pakirnice do trgovine na drobno za jajca, ki so namenjena za nepakirano prodajo v majhnih količinah, kot je to določeno po postopku izčlena 17 Uredbe (EGS) št. 2771/75, se sme dovoliti, da se ta jajca ne pakirajo v velika pakiranja.

Člen 12

Beseda "ekstra" se sme uporabljati na malih pakiranjih, ki vsebujejo jajca razreda A, in ki so opremljeni s trakom ali etiketo. Ta mora biti natisnjena na trak ali etiketo, ki mora biti odstranjena in uničena najkasneje sedmi dan po pakiranju.

Člen 13

1. Jajca, razstavljena v prodajo ali ponujena v prodajo v trgovini na drobno morajo biti prikazana ločeno glede na razvrstitev po kakovosti in masi in, kjer je potrebno, glede na to ali je bilo uporabljeno hlajenje ali kateri koli način konzerviranja. Razvrstitev po kakovosti in masi in dejstvo, da so bila jajca hlajena ali konzervirana, kadar to pride v poštev, morajo biti označeni na takšen način, da je to za potrošnika jasno in nedvoumno vidno.

2. V primeru prodaje nepakiranih jajc morata prav tako biti označeni registrska številka pakirnega centra, ki je razvrščal jajca ali izvor v primeru jajc uvoženih iz tretjih držav ter datum razvrščanja.

3. Vendar pa so jajca, ki so po kakovosti enako razvrščena, razen jajc iz razreda A, ki so skladno z členom 12 označena z "ekstra", lahko razstavljena naprodaj ali ponujena v prodajo v malih pakiranjih, ki lahko imajo različno razvrstitev po masi pod pogojem, da je prikazana skupna neto masa in besede "jajca različnih velikosti" ali različni razredi glede na maso.

Člen 14

Pakiranja ne smejo imeti nobenih drugih označb razen tistih, ki so navedene v tej Uredbi.

Člen 15

Jajca iz, tretjih držav ne smejo biti uvožena in biti dana v prosti promet v Skupnosti razen če:

(a) ustrezajo določbam členov 3, 6 do 9, 12, 13(2) in 14;

(b) so pakirana v pakiranja, vključno z malimi pakiranji vsebovanimi v velikih pakiranjih in imajo jasno vidne in čitljive sledeče podatke:

(aa) država izvora;

(bb) ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež pakirnga centra v tretji državi;

(cc) razvrstitev po kakovosti in masi

(dd) za velika pakiranja maso pakiranih jajc v kilogramih in njihovo število in za mala pakiranja njihovo število;

(ee) datum pakiranja;

(ff) ime pošiljatelja in naslov v primeru velikih pakiranj.

Člen 16

1. Ta Uredba se mora uporabljati tudi za jajca, ki so pakirana in namenjena za izvoz izven držav Skupnosti. Jajca, pakirana in namenjena za izvoz, ki so bila potopljena se ne smejo šteti kot konzervirana jajca.

2. Z odstopanjem od odstavka 1, in da bi jajca ustrezala predpisom določenih držav uvoznic, smejo jajca pakirana in namenjena za izvoz:

(a) biti taka, da izpolnjujejo zahteve, ki presegajo zahteve te Uredba, glede kakovosti, označevanja in etiketiranja ali še kakšne dodatne zahteve;

(b) imeti na paketu označbe ali podatke različne narave pod pogojem, da se takšne označbe in podatke ne zamenjujejo z označbami in podatki iz te uredbe.

3. Jajca, ki so pakirana in namenjena za izvoz se lahko razvrščajo po drugačnih razvrstitvah po masi, kot so tiste, ki so sprejete v skladu z členom 20. V tem primeru mora biti razvrstitev po masi na pakiranju prikazana nekodirano.

Člen 17

Ta uredba ne velja za jajca, ki jih potrošnik za svojo lastno uporabo uvozi iz tretjih držav ali izvozi iz Skupnosti v majhnih količinah, ki ne presegajo 60 jajc.

Člen 18

1. Skladnost s to Uredbo nadzorujejo agencije, ki so v vsaki državi članici imenovane za ta namen. Seznam teh agencij je potrebno posredovati drugim državam članicam in Komisiji najkasneje mesec dni pred uveljavitvijo te uredbe. Vsaka sprememba tega seznama mora biti sporočena drugim državam članicam in Komisiji.

2. Proizvodi, ki jih ureja ta Uredba, morajo biti v vseh fazah trženja ter tudi med prevozom vzorčene s pomočjo naključne izbire. Za jajca, ki se uvažajo iz tretjih držav, se mora takšno naključno vzorčno preverjanje opraviti med carinjenjem.

Člen 19

1. Odločitve, zaradi neizpolnjevanja te Uredbe, morajo biti sprejete za celo serijo, ki je bila pregledana.

2. Tam kjer se domneva, da pregledana serija ne izpolnjuje pogojev te Uredbe, mora nadzorna agencija prepovedati njeno trženje ali uvoz, če serija prihaja iz tretjih držav, dokler se ne dokaže njene skladnosti s to Uredbo.

3. Agencija, ki je naredila nadzor, mora potrditi, da je zavrnjena serija izpolnjevala oziroma izpolnjuje pogoje iz te Uredbe.

Člen 20

1. Podrobnejša pravila za izvedbo te Uredbe bodo sprejeta po postopku iz člena 17 Uredbe (EGS) št. 2771/75, predvsem glede:

- pogostnosti zbiranja, dostave in ravnanja z jajci,

- kriterija kakovosti in razvrščanja po masi,

- posebnosti označevanja jajc in njihovih pakiranj.

2. Zaradi sprejetja po postopku, na katerega se nanaša odstavek 1 o parametrih, ki veljajo za vsak kakovostni razred, je potrebno posebej upoštevati sledeče kriterije:

- videz lupine,

- čvrstost beljaka,

- višino zračnega mehurčka,

- velikost in utrditev rumenjaka,

- neprisotnost pikic in/ali tujih teles,

- razvoj zarodnih celic.

3. Kjer je potrebno, se morajo po postopku iz odstavka 1 tega člena, sprejeti pravila, ki vključujejo meje in obvezne omejitve za vzdrževanje kakovosti jajc, upoštevajoč različnost klimatskih pogojev v različnih regijah Skupnosti.

Člen 21

Države članice morajo ukreniti vse, kar je potrebno, da se kaznujejo kršitve te Uredbe.

Člen 22

1. Države članice in Komisija morajo druga drugi sporočijo informacije, ki so potrebne za uporabo te Uredbe.

2. Ukrepi, katerih namen je zagotoviti enotno uporabo te Uredbe, morajo biti sprejeti v skladu s postopkom iz člena 17 Uredbe (EGS) 2771/75.

Člen 23

1. Uredba (EGS) št. 2772/75 se s tem razveljavi.

2. V vseh uradnih dokumentih Skupnosti, ki se sklicujejo na člene iz Uredbe (EGS) št. 2772/75, se tako sklicevanje bere tako, kot je navedeno v korelacijski tabeli v prilogi.

3. Države članice smejo do 1. julija 1991 še naprej za jajca uporabljati tržne standarde, ki so zapisani v Uredbi št. 2772/75 namesto tistih, ki so določeni v tej Uredbi.

Člen 24

Ta Uredba začne veljati 1. oktobra 1990 razen člena 4(2), ki se začne uporabljati 1. januarja 1992.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 26. junija 1990

Za Svet

Predsednik

M. O'Kennedy

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 49.

[2] UL L 128, 11.5.1989, str. 29.

[3] UL L 282, 1.11.1975, str. 56.

[4] UL L 212, 22.7.1989, str. 87.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Korelacijska tabela

Uredba (EGS) št. 2772/75 | Ta uredba |

členi 7 do 10 | črtani |

člen 11 | člen 7 |

člena 12 in 13 | člen 8 |

člen 14 | črtan |

člen 15 | člen 9 |

člen 16 | črtan |

člena 17 in 18 | člen 10 |

(člen 17(1), prvi pododstavek | člen 11) |

člen 19 | člen 12 |

člen 20 | člen 13 |

člen 21 | člena 14 in 10(2) in (3) |

člen 22 | izbrisan |

členi 24 do 32 | členi 16 do 24 |

--------------------------------------------------

Top