EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0048

Uredba Komisije (EGS) št. 48/90 z dne 9. januarja 1990 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 8, 11.1.1990, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 111 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 111 - 112
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 146 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 185 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 185 - 186
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 17 - 18

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/48/oj

31990R0048Uradni list L 008 , 11/01/1990 str. 0016 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0111
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0111


Uredba Komisije (EGS) št. 48/90

z dne 9. januarja 1990

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o carinski in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 3845/89 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in ker se ta pravila uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki delno ali v celoti temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN, navedene v stolpcu 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. januarja 1990

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 374, 22.12.1989, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev (tarifna oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Programska oprema za prosti čas v obliki posnetih plošč, kakršne se uporabljajo z stroji za avtomatsko obdelavo podatkov. | 85249091 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 6 k Poglavju 85 in besedilo tarifnih oznak KN 8524, 852490 in 85249091. |

2.Matrični zaslon, ki ga sestavlja plast tekočih kristalov med dvema steklenima slojema ali ploščama z določenim številom pik (urejenih v vrstice in stolpce), v kompletu z vmesniškim elektronskim vezjem v tehnologiji C–MOS. | 85312090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 8531, 853120 in 85312090. |

3.Signalna lučka z dvema priključnima spojkama, ki jo sestavlja barvno (prosojno) plastično ohišje (dolžine 30 mm in premera 8 mm), v katerem je vir svetlobe, ki ga sestavljajo tlivka in dva upora. Namenjena je za namestitev na električne gospodinjske aparate za signaliziranje, ali je aparat povezan z električnim omrežjem. Lahko se uporablja za naprave z 220 V ali 380 V. | 85318090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1 (f) k Poglavju 94 in besedilo tarifnih oznak KN 8531, 853180 in 85318090. Signalna lučka je več kot vir svetlobe iz tarifne oznake KN 8539. Takšne signalne lučke se uporabljajo za signaliziranje navzočnosti električnega toka v raznih napravah, in zato se šteje za vizualno signalno napravo iz tarifne oznake KN 8531. |

4.Optični element, ki ga sestavlja osmerokotna leča iz akrilne smole, pritrjen na preprosto kovinsko podlago, kakršne se uporabljajo za sestavo projektorjev. | 90029091 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 9002, 900290 in 90029091. Ker je element pritrjen na kovinsko podlogo, se šteje, da je montiran. |

--------------------------------------------------

Top