EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0469

Odločba Komisije z dne 5. septembra 1990 o odobritvi odstopanja Italiji in določitvi enakovrednih zdravstvenih pogojev, ki jih je treba upoštevati v zvezi z razkosavanjem svežega mesa

OJ L 255, 19.9.1990, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 218 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 218 - 219
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; razveljavil 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/469/oj

31990D0469Uradni list L 255 , 19/09/1990 str. 0016 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0218
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 33 str. 0218


Odločba Komisije

z dne 5. septembra 1990

o odobritvi odstopanja Italiji in določitvi enakovrednih zdravstvenih pogojev, ki jih je treba upoštevati v zvezi z razkosavanjem svežega mesa

(90/469/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/662/EGS [2], in zlasti člena 13 Direktive,

ker je po členu 13 Direktive 64/433/EGS v skladu s postopkom iz člena 16 odstopanja od odstavka 45(c) Priloge I mogoče na zahtevo odobriti vsaki državi članici, ki ponudi podobna jamstva; ker je treba s temi odstopanji določiti zdravstvene pogoje, ki so vsaj enakovredni pogojem iz navedene Priloge;

ker so organi Italije v teleksu z dne 20. aprila 1990 Komisiji predložili zahtevo za odstopanje od odstavka 45(c) Priloge I k Direktivi 64/433/EGS za razkosavanje svežega mesa goveda, ovac in prašičev; ker so v tej zahtevi predlagani zdravstveni pogoji; ker morajo biti zdravstveni pogoji, ki so določeni kot nadomestilo v zvezi z zahtevanim odstopanjem glede razkosavanja svežega mesa, vsaj enakovredne razmeram iz odstavka 45(c) Priloge I k Direktivi 64/433/EGS;

ker so zdravstveni pogoji, ki jih je predlagala Italija, enakovredni pogojem iz odstavka 45(c) Priloge I k Direktivi 64/433/EGS;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ne glede na odstavek 45(c) Priloge I k Direktivi 64/433/EGS lahko Italija odobri razkosavanje svežega mesa goveda, ovac in prašičev pod pogoji iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. septembra 1990

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64.

[2] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POSEBNI POGOJI ZA RAZKOSAVANJE TRUPOV GOVEDA, OVAC IN PRAŠIČEV

1. Trupi se iz prostorov za klanje po ohladitvi v hladilnih prostorih, kjer zrak, ki prihaja iz uparjalnikov, doseže tako temperaturo, da je mogoče trupe goveda v 48 urah, trupe ovac in prašičev pa v 20 urah, ohladiti na notranjo temperaturo + 7 °C, prenesejo v prostore za razkosavanje, kjer temperatura ne preseže + 12 °C in ki se nahajajo v isti skupini zgradb kot hladilnice.

2. Meso se prenese v eni sami fazi.

3. Trupi se prinesejo v prostor za razkosavanje in izkostijo, še preden dosežejo notranjo temperaturo + 7 °C, če se razkosavanje izvrši 48 ur po zakolu v primeru trupov goveda in 20 ur v primeru trupov ovac in prašičev.

4. Čas, ki preteče med vnosom mesa v prostor za razkosavanje in naknadnim hlajenjem, ne presega 60 minut.

5. Ko je meso razkosano in pakirano, ga je treba prenesti v ustrezne hladilne prostore.

--------------------------------------------------

Top