EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0420

Odločba Komisije z dne 25. julija 1990 o razvrščanju in označevanju di(2-etilheksil)ftalata v skladu s členom 23 Direktive Sveta 67/548/EGS

OJ L 222, 17.8.1990, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 255 - 255
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 255 - 255
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 189 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 19 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/420/oj

31990D0420Uradni list L 222 , 17/08/1990 str. 0049 - 0049
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0255
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0255


Odločba Komisije

z dne 25. julija 1990

o razvrščanju in označevanju di(2-etilheksil)ftalata v skladu s členom 23 Direktive Sveta 67/548/EGS

(90/420/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/831/EGS [2], in zlasti člena 23 Direktive,

ker je Kraljevina Danska dne 13. avgusta 1987 obvestila Komisijo o nameri za določitev posebnih pogojev za trženje 23 snovi s sklicevanjem na člen 23 Direktive 67/548/EGS, saj te snovi niso ustrezno razvrščene in označene ter zato predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi;

ker se je Komisija posvetovala z državami članicami v skladu s členom 23;

ker je Komisija preučila dokaze o rakotvornosti di(2-etilheksil)ftalata in se je posvetovala z ustreznimi strokovnjaki, uradno imenovanimi s strani držav članic, ki imajo posebne kvalifikacije za določanje rakotvornosti, mutagenosti ali strupenosti za razmnoževanje;

ker je bilo mnenje večine strokovnjakov, da so sedanji dokazi neustrezni za upravičeno razvrstitev in označitev te snovi kot rakotvorne ali kot dražilne,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Di(2-etilheksil)ftalat se ne razvrsti ali označi kot rakotvoren ali kot dražilna snov.

Člen 2

Kraljevina Danska sprejme ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, najpozneje do 1. januarja 1991.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 1990

Za Komisijo

Carlo ripa di meana

Član Komisije

[1] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[2] UL L 259, 15.10.1979, str. 10.

--------------------------------------------------

Top