EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0255

Odločba Komisije z dne 10. maja 1990 o določitvi pogojev za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniške knjige

OJ L 145, 8.6.1990, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 217 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 217 - 219
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 267 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 267 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 13 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; razveljavil 32020R0602 . Latest consolidated version: 13/05/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/255/oj

31990D0255Uradni list L 145 , 08/06/1990 str. 0032 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0217
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0217


Odločba Komisije

z dne 10. maja 1990

o določitvi pogojev za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniške knjige

(90/255/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/361/EGS z dne 30. maja 1989 o čistopasemskih plemenskih ovcah in kozah [1] in zlasti druge alinee člena 4,

ker v vseh državah članicah vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige rejske organizacije, združenja ali uradne službe;

ker je zato treba določiti pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniške knjige;

ker morajo biti pred vpisom v rodovniške knjige izpolnjeni natančni pogoji, ki se nanašajo na rodove in označbo;

ker mora biti rodovniška knjiga razdeljena na različne dele in razdelke zato, da nekateri tipi živali ne bi bili izključeni;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Čistopasemska plemenska ovca ali koza mora za vpis v glavni del rodovniške knjige za svojo pasmo izpolnjevati naslednje pogoje:

- izvirati od staršev in starih staršev, ki so vpisani v rodovniško knjigo te iste pasme,

- biti po rojstvu označena skladno s pravili te knjige,

- imeti poreklo skladno s pravili te knjige.

Člen 2

Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več razdelkov, skladno z značilnostmi živali. Samo čistopasemske plemenske ovce in koze, ki izpolnjujejo pogoje, določene v členu 1, so lahko vpisane v enega od razdelkov.

Člen 3

1. Rejska organizacija ali združenje, ki vodi rodovniško knjigo, se lahko odloči, da žensko žival, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v členu 1, vpiše v dodatni del te rodovniške knjige. Ženska žival mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- biti po rojstvu označena skladno s pravili rodovniške knjige,

- ustrezati osnovnim značilnostim pasme,

- imeti minimalne značilnosti, kakor so določene v pravilih rodovniške knjige.

2. Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v dodatni del rodovniške knjige iz odstavka 1 in katere oče in oba stara očeta so vpisani v glavni del rodovniške knjige v skladu s členom 1, se šteje za čistopasemsko plemenico in je vpisana v glavni del rodovniške knjige, kakor določa člen 1.

3. Pogoji, navedeni v drugi in tretji alinei odstavka 1, se lahko razlikujejo glede na to, ali ženska žival pripada določeni pasmi, čeprav nima znanega izvora, ali pa je rezultat programa križanja, ki so ga odobrile rejske organizacije ali združenja.

Člen 4

Rejska organizacija ali združenje, ki vodi rodovniško knjigo, se lahko odloči, da moško žival, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v členu 1, vpiše v dodatni del te rodovniške knjige. Moška žival mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- biti po rojstvu označena skladno s pravili rodovniške knjige,

- ustrezati osnovnim značilnostim pasme,

- imeti minimalne značilnosti, kakor so določene v pravilih rodovniške knjige,

- izpolnjevati pogoje, določene v Prilogi k tej odločbi.

Člen 5

Kjer ima rodovniška knjiga več razdelkov, se čistopasemska plemenska ovca ali koza iz druge rodovniške knjige iste pasme, ki ima posebne značilnosti, ki jo ločijo od populacije iste pasme v rodovniški knjigi ciljne države članice, vpiše v tisti razdelek knjige, za katerega izpolnjuje pogoje.

Člen 6

Ta odločbe je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. maja 1990

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 153, 6.6.1989, str. 30.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Pogoji, opredeljeni v četrti alinei člena 4

Moška žival mora pripadati "težki" pasmi ovac, ki običajno niso namenjene za proizvodnjo mleka in eni od naslednjih pasem:

Alacarrena

Appenninica

Bergamasca

Biellese

Blackface

Campanica

Cheviot

Churra Algarvia

Churra de Terra Quente

Dalesbred

Dartmoor

Derbyshire Gritstone

Exmoor Horn

Eppynt Hill in Beulah Speckled Face

Galega Bragancana

Gallega

Gentile di Puglia

Gotland

Hardwick

Lonk

Merina

Merino Beira Baixa

Merino Branco

Montesina

North County Cheviot

Ojalada

Resa Aragonesa

Ripollesa

Ronaldsay

Rough Fell

Segurena

Shetland

Soay

Sopravissana

St Kilda

Swaledale

Talaverana

Welsh Mountain

--------------------------------------------------

Top