EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3528

Uredba Sveta (EGS) št. 3528/89 z dne 23. novembra 1989 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

OJ L 347, 28.11.1989, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 134 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 173 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 173 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3528/oj

31989R3528Official Journal L 347 , 28/11/1989 P. 0001 - 0001


UREDBA SVETA (EGS) št. 3528/89

z dne 23. novembra 1989

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 28, 43 in 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[1],

ker se v luči nedavne sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti o področju uporabe členov 28 in 113 Pogodbe, zdi, da je bila Uredba (EGS) št. 2658/87[2] sprejeta na napačni pravni podlagi, ker je Svet pravni podlagi, ki jo je predlagala Komisija, se pravi členom 28, 43 in 113 Pogodbe, dodal člen 235 Pogodbe, ki zahteva drugačen postopek odločanja; ker je Komisija zato zadevo posredovala Sodišču Evropskih skupnosti v postopek za razveljavitev navedene uredbe;

ker je treba sklicevanje na člen 235 Pogodbe kot pravno podlago za Uredbo (EGS) št. 2658/87 črtati, da se Komisiji omogoči, da umakne svojo tožbo in prepreči, da se ugotovi ničnost zadevnega akta,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prva navedba v Uredbi (EGS) št. 2658/87 se nadomesti z naslednjim:

"ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 28, 43 in 113 Pogodbe".

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 10. septembra 1987.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 1989

Za Svet

Predsednik

E. CRESSON

[1] Mnenje, podano dne 13. oktobra

1989 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

Top