EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3488

Uredba Sveta (EGS) št. 3488/89 z dne 21. novembra 1989 o določitvi postopka za sprejetje sklepov glede nekaterih predpisov o kmetijskih proizvodih v okviru sredozemskih sporazumov

OJ L 340, 23.11.1989, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 205 - 207
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 205 - 207
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 202 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 9 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3488/oj

31989R3488Uradni list L 340 , 23/11/1989 str. 0002 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0205
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0205


Uredba Sveta (EGS) št. 3488/89

z dne 21. novembra 1989

o določitvi postopka za sprejetje sklepov glede nekaterih predpisov o kmetijskih proizvodih v okviru sredozemskih sporazumov

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker se Skupnost v skladu s:

- členom 20(5) Sporazuma o sodelovanju med Skupnostjo in Alžirijo [1], kakor je bil spremenjen z Dodatnim protokolom z dne 25. junija 1987 [2],

- členom 21(2) Protokola z dne 19. oktobra 1987 o določitvi pogojev in postopkov za izvajanje druge faze Sporazuma o pridružitvi med Skupnostjo in Ciprom [3],

- členom 21(5) Sporazuma o sodelovanju med Skupnostjo in Marokom [4], kakor je bil spremenjen z Dodatnim protokolom z dne 26. maja 1988 [5],

- členom 20(5) Sporazuma o sodelovanju med Skupnostjo in Tunizijo [6], kakor je bil spremenjen z Dodatnim protokolom z dne 26. maja 1987 [7], in

- členom 22(7) Sporazuma o sodelovanju med Skupnostjo in Jugoslavijo [8], kakor je bil spremenjen z Dodatnim protokolom z dne 10. decembra 1987 o vzpostavitvi novega trgovinskega režima [9],

pod določenimi pogoji lahko odloči za določitev posebne cene na meji za vino iz svežega grozdja pod tarifno oznako KN ex2204, ki je v posodah, večjih od dveh litrov;

ker se Skupnost v skladu s:

- členom 20(1) Protokola z dne 19. oktobra 1987 o določitvi pogojev in postopkov za izvajanje druge faze Sporazuma o pridružitvi med Skupnostjo in Ciprom,

- členom 3(1) Dodatnega protokola z dne 25. junija 1987 k Sporazumu o sodelovanju med Skupnostjo in Egiptom [10],

- členom 3(1) Dodatnega protokola z dne 15. decembra 1987 k Sporazumu med Skupnostjo in Izraelom [11],

- členom 3(1) Dodatnega protokola z dne 26. maja 1988 k Sporazumu o sodelovanju med Skupnostjo in Marokom,

- členom 2(1) Dodatnega protokola z dne 26. maja 1987 k Sporazumu o sodelovanju med Skupnostjo in Tunizijo in

- členom 1(1) Dopolnilnega protokola z dne 23. julija 1987 k Sporazumu o pridružitvi med Skupnostjo in Turčijo [12],

pod določenimi pogoji lahko odloči za prilagoditev vhodne cene za nekatero sadje in zelenjavo s poreklom iz navedenih držav;

ker mora Komisija sprejeti zgoraj navedene sklepe Skupnosti v skladu z ustreznim postopkom upravljalnega odbora,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za vino iz svežega grozdja pod tarifno oznako KN ex220429, kakor je navedeno v nadaljevanju, v posodah, večjih od dveh litrov, s poreklom iz držav, navedenih v nadaljevanju, ter v mejah količin, dodeljenih vsaki državi, Komisija v skladu s Protokoli, sklenjenimi s temi državami, in skladno s pogoji, predpisanimi v teh protokolih, določi vsako posebno ceno na meji v skladu s postopkom, določenim v členu 83 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 [13]:

(a) vino iz svežega grozdja z deležem dejanskega alkohola največ 15 % vol.

Država | Količina |

Alžirija | 160000 hl |

Ciper | 26000 hl |

Maroko | 75000 hl |

Tunizija | 150000 hl |

Jugoslavija | 516000 hl |

(b) likersko vino z deležem dejanskega alkohola najmanj 15 % vol.

Država | Količina |

Ciper | 73000 hl |

Člen 2

Za leto 1990 in vsako naslednje tržno leto Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 33 Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 [14], na podlagi statističnega pregleda in vseh ustreznih dejavnikov, predvidenih v protokolu, sklenjenem z zadevno državo, ter v skladu s pogoji in količinami, določenimi v navedenem protokolu, izvede vsako prilagoditev vhodne cene za sadje in zelenjavo, navedeno v nadaljevanju in s poreklom iz ene od držav, navedenih v nadaljevanju, da se ohranijo tradicionalni trgovinski tokovi v okviru širitve:

Tarifna oznaka KN | Proizvod | Količina (v tonah) | Država |

od | Sveže pomaranče | 67000 | Ciper |

7000 | Egipt |

293000 | Izrael |

265000 | Maroko |

28000 | Tunizija |

ex08052010 | Sveže mandarine, klementine itn. | 14200 | Izrael |

ex08052030 | 110000 | Maroko |

ex08052050 | | |

ex08052070 | | |

ex08052090 | | |

ex08053010 | Sveže limone | 15000 | Ciper |

6400 | Izrael |

12000 | Turčija |

ex08061011 | Sveže namizno grozdje od 8. junija do 4. avgusta | 10500 | Ciper |

ex08061015 | | |

ex08061059 | | |

ex07020010 | Paradižnik | 86000 | Maroko |

ex07020090 | | |

| vključno: april | 15000 | |

| maj | 10000 | |

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 1989

Za Svet

Predsednik

J. Pelletier

[1] UL L 263, 27.9.1978, str. 2.

[2] UL L 297, 21.10.1987, str. 2.

[3] UL L 393, 31.12.1987, str. 2.

[4] UL L 264, 27.9.1978, str. 2.

[5] UL L 224, 13.8.1988, str. 18.

[6] UL L 265, 27.9.1978, str. 2.

[7] UL L 297, 21.10.1987, str. 36.

[8] UL L 41, 14.2.1983, str. 2.

[9] UL L 389, 31.12.1987, str. 73.

[10] UL L 297, 21.10.1987, str. 11.

[11] UL L 327, 30.11.1988, str. 35.

[12] UL L 53, 27.2.1988, str. 91.

[13] UL L 84, 27.3.1987, str. 1.

[14] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

--------------------------------------------------

Top