Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R3171

Uredba Sveta (EGS) št. 3171/89 z dne 16. oktobra 1989 o uporabi Sklepa št. 1/89 Sveta za sodelovanje EGS-Egipt o spremembi Protokola št. 2 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja kot posledici uvedbe harmoniziranega sistema

OJ L 310, 26.10.1989, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 015 P. 119 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 015 P. 119 - 166
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 123 - 123
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 162 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3171/oj

31989R3171Uradni list L 310 , 26/10/1989 str. 0001 - 0001
Uradni list L 310 , 26/10/1989 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 15 str. 0119
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 15 str. 0119


Uredba Sveta (EGS) št. 3171/89

z dne 16. oktobra 1989

o uporabi Sklepa št. 1/89 Sveta za sodelovanje EGS-Egipt o spremembi Protokola št. 2 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja kot posledici uvedbe harmoniziranega sistema

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bi Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Arabsko republiko Egipt [1] podpisan 18. januarja 1977;

ker je Svet za sodelovanje EGS-Egipt na podlagi člena 25 Protokola št. 2 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja, ki tvori sestavni del zgoraj navedenega sporazuma, sprejel Sklep št. 1/89 o spremembi navedenega protokola;

ker je treba navedeni sklep uporabljati v Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sklep št. 1/89 Sveta za sodelovanje EGS-Egipt se uporablja v Skupnosti.

Besedilo Sklepa je priloženo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 16. oktobra 1989

Za Svet

Predsednik

M. Delebarre

[1] UL L 266, 27.9.1978, str. 2.

--------------------------------------------------

Top