EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2136

Uredba Sveta (EGS) št. 2136/89 z dne 21. junija 1989 o določitvi skupnih tržnih standardov za konzervirane sardele

OJ L 212, 22.7.1989, p. 79–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 63 - 65

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2136/oj

31989R2136Uradni list L 212 , 22/07/1989 str. 0079 - 0081
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0133
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0133


Uredba Sveta (EGS) št. 2136/89

z dne 21. junija 1989

o določitvi skupnih tržnih standardov za konzervirane sardele

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3796/81 z dne 29. decembra 1981 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1495/89 [2], in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 3796/81 predvideva možnost sprejetja skupnih tržnih standardov za ribiške proizvode v Skupnosti, zlasti z namenom preprečiti, da bi imeli proizvodi nezadovoljive kakovosti dostop do trga in z namenom spodbujanja trgovinskih odnosov, ki temeljijo na pošteni konkurenci;

ker utegne sprejetje takšnih standardov za konzervirane sardele povečati donosnost proizvodnje sardin v Skupnosti in njihovo možnost prodaje na trgu ter spodbujati njihovo porabo;

ker je treba v tem smislu, zlasti zaradi zagotavljanja preglednosti trga, določiti, da morajo biti zadevni proizvodi pripravljeni izključno iz rib vrste "Sardina pilchardus Walbaum" in morajo vsebovati minimalno količino ribe;

ker je treba zaradi zagotavljanja dobre predstavitve na trgu določiti merila za pripravo rib pred pakiranjem, obliko, v kateri se lahko tržijo, sredstva, v katerih je meso, ter dodatne sestavine, ki se lahko uporabijo; ker ta merila ne smejo biti takšna, da bi onemogočala uvajanje novih proizvodov na trg;

ker je treba za preprečevanje trženja nezadovoljivih proizvodov določiti nekatera merila, ki jih morajo izpolnjevati konzervirane sardele, da se lahko tržijo v Skupnosti za prehranske namene;

ker Direktiva Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z označevanjem, predstavitvijo in oglaševanjem živil, ki so namenjena prodaji končnim potrošnikom [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/197/EGS [4] in z Direktivo Sveta z dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na maso ali prostornino [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 78/891/EGS [6], določa podrobnosti za pravilno informiranje in zaščito potrošnika v zvezi z vsebino embalaže; ker je za konzervirane sardele treba določiti trgovski opis glede na predlagano kulinarično pripravo, zlasti z upoštevanjem razmerja med ostalimi sestavinami v končnem proizvodu; ker je treba, če je sredstvo, v katerem je meso olje, določiti način opisa olja;

ker mora imeti Komisija pristojnost za sprejemanje vseh tehničnih izvedbenih ukrepov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta Uredba določa standarde za trženje konzerviranih sardel v Skupnosti.

Člen 2

Samo proizvodi, ki izpolnjujejo naslednje zahteve, se smejo tržiti kot konzervirane sardele in pod trgovskim opisom, navedenim v členu 7:

- spadati morajo pod tarifni oznaki KN 16041310 in ex16042050;

- pripravljeni morajo biti izključno iz rib vrste "Sardina pilchardus Walbaum";

- biti morajo predpakirane v katerem koli ustreznem sredstvu, v katerem je meso, v hermetično zaprti posodi;

- biti morajo sterilizirani po ustreznem postopku.

Člen 3

Do tiste mere, kot se to zahteva za dobro tržno predstavitev, morajo biti sardine ustrezno očiščene, torej brez glav in škrg brezrepne plavuti in notranjih organov, razen jajčnikov, mod in ledvic, in v skladu z zadevno tržno predstavitvijo brez hrbtenice in kože.

Člen 4

Konzervirane sardele se lahko tržijo v eni od naslednjih predstavitev:

1. sardine: osnovni proizvod, riba, kateri so bili ustrezno odstranjeni glava, škrge, notranji organi in repna plavut. Glavo je treba odstraniti s pravokotnim rezom na hrbtenico blizu škrg;

2. sardine brez kosti: kot osnovni proizvod, naveden v točki 1, vendar še z dodatno odstranjeno hrbtenico;

3. sardine brez kože in kosti: kot osnovni proizvod, naveden v točki 1, vendar še z dodatno odstranjenima hrbtenico in kožo;

4. fileji iz sardin: deli mesa, ki se jih dobi z rezi vzporednimi s hrbtenico vzdolž celotne dolžine ribe ali njenega dela, po tem, ko je bila odstranjena hrbtenica, plavuti in rob potrebušnice. Fileji so lahko predstavljeni s kožo ali brez nje;

5. trup sardine: deli sardine za glavo, ki merijo najmanj 3 cm v dolžino, in ki se jih dobi iz osnovnega proizvoda pod točko 1 s prečnimi rezi čez hrbtenico;

6. v kateri koli drugi obliki predstavitve pod pogojem, da se jasno loči od predstavitev, definiranih v točkah od 1 do 5.

Člen 5

Za namene trgovskega opisa iz člena 7 je treba razlikovati med naslednjimi sredstvi, v katerih je meso, z ali brez dodatkov drugih sestavin:

1. oljčno olje;

2. druga rafinirana rastlinska olja, vključno z oljčnim oljem iz ostankov oliv, ki se uporabljajo posamezno ali v mešanicah;

3. paradižnikova omaka;

4. naravni sok (tekočina, ki jo riba odda med kuhanjem), slana raztopina ali voda,

5. marinada z vinom ali brez;

6. katero koli drugo sredstvo, v katerem je meso, pod pogojem, da se jasno razlikuje od drugih sredstev, v katerih je meso, navedenih v točkah od 1 – 5.

Ta sredstva, v katerih je meso, so lahko mešana, oljčno olje pa ne sme biti mešano z drugimi olji.

Člen 6

1. Po sterilizaciji morajo proizvodi v posodi izpolnjevati naslednja minimalna merila:

(a) za predstavitve, opredeljene v točkah od 1 – 5 člena 4, morajo sardine ali deli sardin:

- biti razumno enakomerne velikosti in pravilno razporejene v posodi,

- v takem stanju, da jih je z lahkoto ločiti eno od druge,

- da nimajo večjih raztrganin v trebušne stene,

- da nimajo večjih razpok ali rež v mesu,

- biti take, da tkivo ni rumenkasto z izjemo rahlih sledov te barve,

- morajo vsebovati meso normalne čvrstosti. Meso ne sme biti preveč vlaknasto, mehko ali spužvasto,

- vsebovati meso svetle ali rožnate barve brez sledov rdeče okoli hrbtenice z izjemo rahlih sledi;

(b) sredstvo, v katerem je meso, mora biti take barve in take konsistence, kot je to značilno za njegov opis in uporabljene sestavine. V primeru, da je sredstvo, v katerem je meso, olje, ne sme vsebovati vodnih kapljic, ki bi presegale 8 % neto teže;

(c) proizvod mora obdržati vonj in okus, značilen za vrsto "Sardina pilchardus Walbaum" in za vrsto sredstva, v katerem je meso, ne sme imeti kakršnega koli neprijetnega vonja in okusa, zlasti ne sme biti grenak, imeti okusa po oksidaciji ali žaltavosti;

(d) proizvod ne sme vsebovati kakršnih koli tujih teles;

(e) v primeru proizvodov s kostmi se mora hrbtenica dati z lahkoto odtrgati od mesa in mora biti krhka;

(f) proizvodi brez kože in kosti ne smejo kazati nobenih bistvenih ostankov le-teh.

2. Na posodi ne sme biti zunanje oksidacije ali deformacije, ki bi vplivala na dobro trgovsko predstavitev.

Člen 7

Ne glede na Direktive 79/112/EGS in 76/211/EGS mora trgovski opis na predpakiranju konzerviranih sardin ustrezati razmerju med težo sardin v posodi po sterilizaciji in neto težo, obe pa sta izraženi v gramih.

(a) za predstavitve, opredeljene v točkah od 1 do 5 člena 4 razmerje ne bo manjše od naslednjih vrednosti:

- 70 % za sredstva, v katerih je meso, navedena v točkah 1, 2, 4 in 5 člena 5;

- 65 % za sredstvo, v katerem je meso, opisano pod točko 3 člena 5;

- 50 % za sredstva, v katerih je meso, iz točke 6 člena 5.

Kjer so te vrednosti izpolnjene, mora trgovski opis ustrezati predstavitvi sardin na osnovi ustreznega opisa, omenjenega v členu 4. Opis sredstva, v katerem je meso, mora tvoriti sestavni del trgovskega opisa.

V primeru proizvodov v olju se mora sredstvo, v katerem je meso, opisati z enim od naslednjih izrazov:

- "v oljčnem olju", kjer je to olje uporabljeno,

ali

- "v rastlinskem olju", kjer so uporabljena druga rafinirana rastlinska olja, vključno z oljčnim oljem iz ostankov oliv, ali njihove mešanice,

ali

- "v…olju", kar kaže na specifično naravo olja.

(b) Za predstavitve v točki 6 člena 4 mora biti razmerje, navedeno v prvem pododstavku najmanj 35 %.

(c) v primeru kulinaričnih priprav, razen tistih, določenih pod (a) mora trgovski opis navajati specifično naravo kulinarične priprave.

Z odstopanjem od člena 2, druge alinee pod točko (b) istega člena, smejo pripravki, pri katerih se uporablja homogenizirano meso sardel, pri katerih izgine struktura mišic, sme le-to vsebovati meso drugih rib, ki so bile obdelane na isti način pod pogojem, da je delež sardel najmanj 25 %.

(d) trgovski opis, kot je opredeljen v tem členu, je rezerviran za proizvode, navedene v členu 2.

Člen 8

Kjer je potrebno, bo Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 33 Uredbe (EGS) št. 3796/81, ki se nanaša na ukrepe, potrebne za uporabo te Uredbe, sprejela še zlasti plan vzorčenja za ocenjevanje ustreznosti na enkrat proizvedenih količin zahtevam te Uredbe.

Člen 9

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. junija 1989

Za Svet

Predsednik

C. Romero Herrera

[1] UL L 379, 31.12.1981, str. 1.

[2] UL L 148, 1.6.1989, str. 1.

[3] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

[4] UL L 144, 29.5.1986, str. 38.

[5] UL L 46, 21.2.1976, str. 1.

[6] UL L 311, 4.11.1978, str. 21.

--------------------------------------------------

Top