EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1808

Uredba Sveta (ES) št. 1808/89 z dne 19. junija 1989 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1981/82 o izdelavi seznama regij Skupnosti, v katerih se pomoč za proizvodnjo hmelja dodeli le priznanim skupinam proizvajalcev

OJ L 177, 24.6.1989, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029 P. 181 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029 P. 181 - 181
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 87 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1808/oj

31989R1808Uradni list L 177 , 24/06/1989 str. 0005 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 29 str. 0181
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 29 str. 0181


Uredba Sveta (ES) št. 1808/89

z dne 19. junija 1989

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1981/82 o izdelavi seznama regij Skupnosti, v katerih se pomoč za proizvodnjo hmelja dodeli le priznanim skupinam proizvajalcev

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3998/87 [2], in zlasti člena 12(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 12(3) Uredbe (EGS) št. 1696/71 določa, da se lahko v regijah Skupnosti dodeljuje pomoč tistim priznanim skupinam proizvajalcev, ki so sposobne svojim članom zagotoviti primeren dohodek in gospodarno upravljajo s ponudbo; ker so te regije naštete v prilogi k Uredbi (EGS) št. 1981/82 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 4069/87 [4];

ker je Irska sporočila, da nima več priznane skupine proizvajalcev in da regija "Irska" ne izpolnjuje več pogojev iz člena 12 Uredbe (EGS) št. 1696/71 za odobritev pomoči skupini proizvajalcev; ker je torej treba spremeniti Uredbo (EGS) št. 1981/82 od letine 1988 dalje,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (EGS) št. 1981/82 se s seznama črta regija "Irska".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od letine 1988 dalje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 19. junija 1989

Za Svet

Predsednik

C. Romero Herrera

[1] UL L 175, 4.8.1971, str. 1.

[2] UL L 377, 31.12.1987, str. 40.

[3] UL L 215, 23.7.1982, str. 3.

[4] UL L 380, 31.12.1987, str. 32.

--------------------------------------------------

Top