Help Print this page 

Document 31989R1547

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 1547/89 z dne 2. junija 1989 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2185/87 o vračilu izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ga ne zajema Priloga II k Pogodbi, in o določanju višine pristopne kompenzacije
  • No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011
OJ L 151, 3.6.1989, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029 P. 103 - 104
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029 P. 103 - 104
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 51 - 52

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1547/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 02/06/1989
  • Date of effect: 03/06/1989; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 18/01/2011; glej 31987R2185
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31989R1547Uradni list L 151 , 03/06/1989 str. 0025 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 29 str. 0103
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 29 str. 0103


Uredba Komisije (EGS) št. 1547/89

z dne 2. junija 1989

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2185/87 o vračilu izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ga ne zajema Priloga II k Pogodbi, in o določanju višine pristopne kompenzacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1213/89 [2], in zlasti člena 16(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1785/81 z dne 30. junija 1981 o skupni ureditvi trga za sladkor [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1069/89 [4], in zlasti člena 19(7) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2185/87 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 164/89 [6], v nekaterih primerih določa vračilo nadomestila, izračunanega na podlagi količin iz Priloge k tej uredbi;

ker za proizvode iz tarifne oznake KN 380910 veljajo višja izvozna nadomestila od dajatev pri uvozu v Skupnost; ker je zato treba te proizvode vključiti v področje uporabe Uredbe (EGS) št. 2185/87, da bi preprečili neupravičeno izkoriščanje s strani izvoznikov;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem pristojnih upravnih odborov,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EGS) št. 2185/87 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. junija 1989

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 128, 11.5.1989, str. 1.

[3] UL L 177, 1.7. 981, str. 4.

[4] UL L 114, 27.4.1989, str. 1.

[5] UL L 203, 24.7.1987, str. 20.

[6] UL L 20, 25.1.1989, str. 12.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

Proizvod (KN oznaka) | Količine osnovnega proizvoda, potrebne za proizvodnjo 100 kg blaga |

13023100 | 717 kg belega sladkorja |

13023210 |

13023290 |

13023900 |

29411000 | 6703 kg koruze (za proizvodnjo škroba) plus 787,40 kg belega sladkorja |

30019091 | 717 kg belega sladkorja |

35051050 | 335 kg navadne pšenice (za proizvodnjo škroba) |

38091010 | 180 kg koruze (za proizvodnjo škroba) |

38091030 |

38091050 |

38091090 |

39129090 | 717 kg belega sladkorja |

39139090 |

"

--------------------------------------------------

Top