Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0548

Uredba Komisije (EGS) št. 548/89 z dne 28. februarja 1989 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 60, 3.3.1989, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 14 - 16
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 14 - 16
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 54 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 105 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 105 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 10 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/548/oj

31989R0548Official Journal L 060 , 03/03/1989 P. 0031 - 0033
Finnish special edition: Chapter 2 Volume 7 P. 0014
Swedish special edition: Chapter 2 Volume 7 P. 0014


Uredba Komisije (EGS) št. 548/89

z dne 28. februarja 1989

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 20/89 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 1989

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

PRILOGA

Poimenovanje blaga Oznaka KN Utemeljitev

(1) (2) (3)

1. Lahko, ohlapno pleteno oblačilo (100 % bombaž), namenjeno za pokrivanje zgornjega dela telesa, ki sega do sredine stegen. Ima okrogel, ohlapen vratni izrez s kratkimi ohlapnimi rokavi in je na spodnjem delu zarobljeno. Na koncu rokavov je prišit pleten rebrasti patent. Oblačilo ima v levi šiv v pasu všito tudi vrvico za zavezovanje. (Glej fotografijo št. 400). 6104 42 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6104 in 6104 42 00.

Izdelek ne more biti uvrščen kot spalna srajca, saj ni mogoče jasno opredeliti, da je namenjen izključno uporabi kot oblačilo za spanje.

[insert pisture from OJ L 60 p. 32]

2. Lahko, ohlapno pleteno oblačilo (65 % poliester, 35 % bombaž), namenjeno za pokrivanje zgornjega dela telesa, ki sega do sredine stegen. Ima okrogel, ohlapen vratni izrez, zelo kratke ohlapne rokave in je na spodnjem delu zarobljeno. Na vratnem izrezu in na koncu rokavov so prišiti pleteni trakovi. V pasu ima v stranske šive všite tudi vrvico za zavezovanje in zanke, skozi katere se napelje vrvica. (Glej fotografijo št. 401). 6104 43 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6104 in 6104 43 00.

Izdelek ne more biti uvrščen kot spalna srajca, saj ni mogoče jasno opredeliti, da je namenjen izključno uporabi kot oblačilo za spanje.

[insert pisture from OJ L 60 p. 32]

Opis blaga Oznaka KN Utemeljitev

(1) (2) (3)

3. Lahko, ohlapno pleteno oblačilo iz 100 % sintetičnih vlaken, namenjeno za pokrivanje zgornjega dela telesa, ki sega do sredine stegen. Ima okrogel, ohlapen vratni izrez, zelo kratke ohlapne rokave in je na spodnjem delu zarobljeno. Na vratnem izrezu in na koncu rokavov so prav tako prišiti pleteni trakovi. Oblačilo ima v levi šiv v pasu všito tudi pleteno vrvico za zavezovanje. (Glej fotografijo št. 405). 6104 43 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6104 in 6104 43 00.

Izdelek ne more biti uvrščen kot spalna srajca, saj ni mogoče jasno opredeliti, da je namenjen izključno uporabi kot oblačilo za spanje.

[insert pisture from OJ L 60 p. 33]

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 4, 6.1.1989, str. 19.

Top