EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0473

Uredba Komisije (EGS) št. 473/89 z dne 24. februarja 1989 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2807/83 o oblikovanju podrobnih pravil za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic

OJ L 53, 25.2.1989, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 126 - 126
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 126 - 126
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 273 - 273
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 260 - 260

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; razveljavil 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/473/oj

31989R0473Uradni list L 053 , 25/02/1989 str. 0034 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0126
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0126


Uredba Komisije (EGS) št. 473/89

z dne 24. februarja 1989

o spremembah Uredbe (EGS) št. 2807/83 o oblikovanju podrobnih pravil za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 170/83 z dne 25. januarja 1983 o oblikovanju sistema Skupnosti za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov [1], kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu Španije in Portugalske,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2241/87 z dne 23. julija 1987 o določanju ukrepov nadzora nad ribiškimi aktivnostmi [2], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3483/88 [3], in zlasti njenega člena 14,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2807/83 [4], kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu Španije in Portugalske, določa navodila za uporabo ladijskega dnevnika med ribolovnimi operacijami in za deklaracijo iztovarjanja/pretovarjanja, ki jo sestavi kapitan plovila, ki pluje pod zastavo države članice ali je v njej registrirano;

ker je treba postopek za prenos podatkov iz ladijskega dnevnika pri iztovarjanjih v državi članici, pod zastavo katere plovilo ne pluje, iz točke 4.2.2 Prilog IV in V zadevne uredbe razjasniti in ga dosledneje urediti; ker je torej treba Uredbo (EGS) št. 2807/83 spremeniti;

ker so ukrepi te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške vire,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2807/83 se spremeni, kakor sledi:

1. v točki 4.2.2 Priloge IV se prvi stavek zamenja z naslednjim: "Kadar se iztovarja v državi članici, pod zastavo katere plovilo ne pluje ali v kateri ni registrirano, se prvi izvod deklaracije oiztovarjanju izroči ali pošlje organom države članice, v kateri se iztovarja, v 48 urah po iztovarjanju.";

2. v točki 4.2.2 Priloge V se prvi stavek zamenja z naslednjim: "Kadar se iztovarja v državi članici, pod zastavo katere plovilo ne pluje ali v kateri ni registrirano, se prvi izvod deklaracije o iztovarjanju izroči ali pošlje organom države članice, v kateri se iztovarja, v 48 urah po iztovarjanju."

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. februarja 1989

Za Komisijo

Manuel Marίn

Podpredsednik

[1] UL L 24, 27.1.1983, str. 1.

[2] UL L 207, 29.7.1987, str. 1.

[3] UL L 306, 11.11.1988, str. 2.

[4] UL L 276, 10. 10. 1983, str. 1.

--------------------------------------------------

Top