Help Print this page 

Document 31989R0451

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 451/89 z dne 20. februarja 1989 o postopku, ki ga je treba uporabiti pri nekaterih kmetijskih proizvodih s poreklom iz različnih sredozemskih tretjih držav
 • In force
OJ L 52, 24.2.1989, p. 7–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 273 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 153 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 153 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 35 - 42

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/451/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
 • Date of document: 20/02/1989
 • Date of effect: 01/01/1989; uporaba glej člen 4
 • Date of effect: 24/02/1989; začetek veljavnosti datum objave glej člen 4
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Uredba
 • Internal reference: COM/88/0764COM/88/0764
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG21/X/00, DG01/X/00
 • Department responsible: DG06/X/00
Text

31989R0451Uradni list L 052 , 24/02/1989 str. 0007 - 0014


Uredba Sveta (EGS) št. 451/89

z dne 20. februarja 1989

o postopku, ki ga je treba uporabiti pri nekaterih kmetijskih proizvodih s poreklom iz različnih sredozemskih tretjih držav

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker so bili sklenjeni dodatni protokoli k sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani ter Alžirijo, Ciprom, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Malto, Marokom, Sirijo, Tunizijo, Turčijo in Jugoslavijo na drugi strani;

ker za nekatere kmetijske proizvode, ki jih zajemajo navedeni sporazumi in s poreklom iz navedenih držav, ti protokoli predvidevajo postopno zniževanje nekaterih dajatev, ki se uporabljajo za navedene proizvode; ker za nekatere od navedenih proizvodov veljajo referenčne količine;

ker navedeni protokoli predvidevajo možnost, da se v primeru težav na trgu Skupnosti ali presežka referenčnih količin navedenim proizvodom spremeni status;

ker je treba določiti postopek za spremembo statusa takšnih proizvodov, da bodo zanje v primeru takšnih težav veljale referenčne količine ali tarifne kvote, kadar bodo referenčne količine presežene; ker se morajo navedeni postopki voditi prek upravljalnega odbora, pristojnega za zadevne proizvode;

ker mora takšna sprememba statusa temeljiti na letnem pregledu trgovinskih tokov po proizvodu in po državi; ker je cilj navedenega pregleda spremljati razvoj tokov, preprečiti motnje na trgu in preveriti, v kolikšni meri je bil cilj vzdrževanja tradicionalnih vzorcev trgovine z zadevnimi državami dosežen,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na koncu vsakega tržnega leta Komisija opravi pregled po proizvodih in po državah trgovinskih tokov proizvodov iz Prilog I in II s poreklom iz Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Malte, Maroka, Sirije, Tunizije, Turčije in Jugoslavije, da bi preprečila motnje na trgu.

Člen 2

1. Če je Komisija ob upoštevanju pregleda iz člena 1 ugotovila, da obseg uvoza proizvoda, navedenega v Prilogi I, s poreklom iz Alžirije, Cipra, Egipta, Izraela, Jordanije, Libanona, Malte, Maroka, Sirije, Tunizije, Turčije in Jugoslavije narašča v tolikšni meri, da bi lahko ta uvoz povzročil težave na trgu Skupnosti, uporabi postopek, predviden bodisi v členu 26 Uredbe (EGS) št. 2727/75 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 166/89 [2], bodisi, kakor je ustrezno, v pripadajočih členih drugih uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov, ali v zvezi s proizvodi, za katere po predpisih Skupnosti ni bil ustanovljen upravljalni odbor, postopek, predviden v členu 32 Uredbe (EGS) št. 1035/72 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2238/88 [4], da bi določila referenčno količino za zadevni proizvod in poreklo. Če dve leti zaporedoma ta referenčna količina ne bo dosežena, bo prenehala veljati.

2. Za pripravo pregleda, navedenega v odstavku 1, se zadevni proizvodi spremljajo po statističnem sistemu, predvidenem v členu 5 Uredbe (EGS) št. 2658/87 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 20/89 [6].

3. Člen 3 se uporablja za proizvode, za katere je Komisija določila referenčno količino v skladu z odstavkom 1.

Člen 3

1. Kadar je referenčna količina, določena v skladu s členom 2 ali v zvezi s proizvodom, navedenim v Prilogi II s poreklom iz države, naštete v navedeni prilogi, presežena in ob upoštevanju pregleda iz člena 1, Komisija uporabi postopek, predviden bodisi v členu 26 Uredbe (EGS) št. 2727/75 bodisi, kakor je ustrezno, v pripadajočih členih drugih uredb o skupni ureditvi kmetijskih trgov, ali v zvezi s proizvodi, za katere po predpisih Skupnosti ni bil ustanovljen upravljalni odbor, postopek, predviden v členu 32 Uredbe (EGS) št. 1035/72, da bi za zadevni proizvod veljala tarifna kvota Skupnosti, ki je enaka navedeni referenčni količini.

Podrobna pravila za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 26 Uredbe (EGS) št. 2727/75.

2. Za pripravo pregleda, navedenega v odstavku 1, se pri zadevnih proizvodih uporabi postopek nadzora, določen v Uredbi (EGS) št. 452/89 [7].

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1989.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. februarja 1989

Za Svet

Predsednik

F. Fernandez Ordoñez

[1] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 20, 25.1.1989, str. 16.

[3] UL L 118, 20.5.1972, str. 12.

[4] UL L 198, 26.7.1988, str. 1.

[5] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[6] UL L 4, 6.1.1989, str. 19.

[7] Glej UL L 52, 24.2.1989 str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Kmetijski proizvodi, ki so vključeni v dodatne protokole, sklenjene s sredozemskimi državami, in za katere velja postopek statističnega spremljanja

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje |

01011910 | Konji za zakol |

01011990 | Konji, razen konjev za zakol |

01029031 | Telečje meso (baby beef) |

ex01029035 |

ex01029037 |

ex02011090 |

ex02012011 |

ex02012019 |

ex02012039 |

ex02012051 |

ex02012059 |

02050000 | Meso konj, oslov, mul ali mezgov |

03061310 | Raki v oklepu ali brez oklepa, sveži ali zamrznjeni |

03061330 |

03061390 |

03062310 |

03062331 |

04069029 | Kačkaval (sir) |

060110 | Čebulnice v mirujočem stanju |

0602 | Druge žive rastline |

ex060240 | Vrtnice, razen potaknjencev |

0603 | Rezano cvetje |

ex06041090 | Mahovi in lišaji |

06049110 | — drugo |

06049190 | — — sveže |

Krompir, nov, od 1. januarja do 15. maja |

ex07019051 | — od 1. januarja do 31. marca |

Paradižnik, svež, od 1. novembra do 14. maja |

ex07020010 | — od 15. novembra do 30. aprila |

Čebula, sveža |

ex07031011 | — čebulček |

— — od 1. do 31. julija |

ex07031019 | — drugo |

— — od 15. februarja do 15. maja |

— — od 1. do 31. julija |

Česen, svež |

ex07032000 | — od 1. februarja do 31. maja |

ex07049090 | Kitajsko zelje |

Korenje |

ex07061000 | — od 1. januarja do 31. marca |

Grah, od 1. septembra do 31. maja |

ex07081010 | Od 1. oktobra do 30. aprila |

Fižol, od 1. oktobra do 30. junija |

ex07082010 | — od 1. novembra do 30. aprila |

Okrogle artičoke |

ex07091000 | — od 1. oktobra do 31. decembra |

Beluši |

ex07092000 | — od 1. novembra do konca februarja |

Jajčevci |

ex07093000 | — od 1. decembra do 30. aprila |

Užitne gobe, sveže |

ex07095130 | — lisičke |

ex07095150 | — prašnikarice |

ex07095190 | — druge |

07096010 | Sladke paprike |

Pekoča paprika (sveža) |

ex07096099 | — od 1. novembra do 31. maja |

Bučke |

ex07099070 | — od 1. decembra do 15. marca |

Rožnati slez (gumbo) |

ex07099090 | — od 15. februarja do 15. junija |

07102100 | Grah, zamrznjen |

07112010 | Oljke, za razne namene, razen za proizvodnjo olja |

07113000 | Kapre |

07119010 | Plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta, razen sladkih paprik |

ex07119050 | Užitne gobe, razen gojenih gob |

07122000 | Čebula, posušena |

ex07129090 | Česen, posušen |

ex07123000 | Užitne gobe, razen gojenih gob, posušene |

ex07129090 | Paprike, posušene |

07131019 | Posušen grah za setev |

07131090 | Posušene vrtnine, razen za setev |

07132090 |

07133190 |

07133290 |

07133390 |

07133990 |

07134090 |

07135090 |

07139090 |

071332 | Posušen fižol, razen za setev |

07133290 |

071333 |

07133390 |

071339 |

07133990 |

07135010 | Bob in konjski bob za setev |

08023100 | Drugi oreški |

08023200 | Orehi |

08041000 | Dateljni, sveži ali posušeni |

ex08041000 | Dateljni, posušeni |

080440 | Avokado |

08045000 | Mango, mangusta in guava |

08051011 do | Pomaranče, sveže |

08051049 |

ex08052010 | Mandarine, sveže |

ex08052030 |

ex08052050 |

ex08052070 |

ex08052090 |

ex08053010 | Limone, sveže |

ex08053090 | Citronke in limete |

08054000 | Grenivka |

ex08059000 | Kumkvat |

Namizno grozdje, sveže |

ex08061015 | — od 15. novembra do 30. aprila |

Lubenice |

ex08071010 | — od 1. aprila do 15. junija |

Melone |

ex08071090 | — od 1. novembra do 31. maja |

Jagode, od 1. avgusta do 30. aprila |

ex08101090 | — od 1. novembra do 31. marca |

Maline, sveže |

ex08102010 | — od 15. maja do 15. junija |

Robide, murve, rubus ursinus (križanec med robido in malino), sveže |

ex08102090 | — od 15. maja do 15. junija |

ex08109090 | Pasijonka |

Granatno jabolko |

ex08109090 | — od 15. avgusta do 15. novembra |

Kaki |

ex08109090 | — od 1. decembra do 31. julija |

ex08119090 | Krhlji grenivke, zamrznjeni |

ex08119090 | Dateljni, zamrznjeni |

ex08129020 | Pomaranče, drobno zmlete |

ex08129090 | Agrumi, drobno zmleti |

ex08131000 | Marelice, posušene |

ex08134090 | Črne višnje, posušene |

0904 | Poper rodu Piper |

Plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta |

09042031 | Plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta, nezdrobljeni in nezmleti, drugi |

09042035 |

09042039 |

09041200 | Poper rodu Piper, zdrobljen ali zmlet: plodovi rodu Capsicum ali rodu Pimenta, zdrobljeni ali zmleti |

09042090 |

0909 | Seme janeža, badijana (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, orientalske kumine, kumine ali brina |

09102010 | Materina dušica, timijan, žafran |

09102090 |

09104011 |

09104013 |

09104019 |

09104090 |

12099110 | Seme, plodovi in trosi za setev |

12099190 | — drugo |

12099999 |

12111000 | Dišavnice |

12119050 |

12119090 |

12111000 | Korenine sladke koreninice |

12121010 | Korenine cikorije, rožičevca, koščice in jedrca, itd. |

12121091 |

12121099 |

12122000 |

12123000 |

12129990 |

ex130220 | Pektinske snovi, pektinati in pektati |

16041410 | Tuni in progasti tuni |

ex16042070 |

ex19022010 |

20019020 | Plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, pripravljeni ali konzervirani v kisu |

ex20012000 | — srebrna čebulica v kisu |

ex20019090 | — rožnati slez (gumbo) v kisu |

ex20021000 | Olupljen paradižnik |

20031010 | Užitne gobe, gojene in druge, pripravljene ali konzervirane kako drugače kot s kisom |

20031090 |

20032000 | Gomoljike |

20049050 | Grah in fižol |

20054000 |

20055100 |

20049099 | Beluši |

20056000 |

20049099 | Korenje in mešanice |

20059090 | — drugo |

ex20049099 | Ajvar |

20059010 | Plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik |

Druga zelenjava, pripravljena ali konzervirana kako drugače kot s kisom ali ocetno kislino, razen v mešanicah |

ex20049099 | — zelena |

— kapusnice (razen cvetače) |

ex20059090 | — Rožnati slez (gumbo) |

20071090 | — kostanjev pire in pasta, drugo |

20079190 | — džemi in marmelade iz agrumov, drugo |

20079990 | — drugo, nenavedeno |

20081191 | Praženi arašidi, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 1 kg |

20083051 | Krhlji grenivke |

20083071 |

20083091 |

20083099 |

ex20083055 | Mandarine, tangerinke in satsuma mandarine, itd., drobno zmlete |

ex20083075 |

ex20083059 | Grenivka; pomaranče in limone, drobno zmlete |

ex20083079 |

20085061 | Marelice |

20085069 |

ex20085091 | Polovice marelic in breskev |

ex20085099 | Marelična kaša |

ex20087099 |

200860 | Črne višnje |

ex20089250 | Sadna solata |

ex20089271 |

ex20089279 |

20091111 | Pomarančni sok |

20091119 |

20091191 |

20091199 |

20091919 |

20091991 |

20091999 |

20092011 | Sok grenivke |

20092019 |

20092091 |

20092099 |

20093011 | Sok drugih agrumov, razen pomarančnega soka ali soka grenivke |

20093019 |

ex20093031 | Sok drugih agrumov, razen limoninega soka |

ex20093039 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Proizvodi, za katere veljajo referenčne količine v skladu z dodatnimi protokoli, sklenjenimi s sredozemskimi tretjimi državami

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje | Koledarsko leto | Poreklo | Količina (ton) |

07019051 | Nov krompir | 1.1. — 31.5. | Malta | 3000 |

ex07019059 |

07019051 | Nov krompir | 1.1. — 31.3. | Tunizija | 2600 |

07032000 | Svež česen | 1.2. — 31.5. | Egipt | 1600 |

07122000 | Posušena čebula | 1.1. — 31.12. | Sirija | 700 |

ex07129090 | Posušen česen | 1.1. — 31.12. | Egipt | 1000 |

ex09042010 |

ex07070011 | Majhne zimske kumare | 1.1. — konec februarja | Egipt | 100 |

1.1. — konec februarja | Jordanija | 100 |

1.1. — konec februarja | Malta | 50 |

07091000 | Artičoke | 1.10. — 31. 12. | Egipt | 100 |

1.10. — 31.12. | Ciper | 100 |

07093000 | Jajčevci | 15.1. — 30.4. | Izrael | 1200 |

07096010 | Sladke paprike | 1.1. — 31.12. | Maroko | 1000 |

07122000 | Čebula | 1.1. — 31.12. | Sirija | 700 |

07129090 | Posušen česen | 1.1. — 31.12. | Egipt | 1000 |

07131011 | Grah za setev | 1.1. — 31.12. | Maroko | 400 |

07131019 |

07131090 | Posušene vrtnine | 1.1. — 31.12. | Libanon | 2200 |

07132090 |

07133190 |

07133290 |

07133390 |

07133990 |

07134090 |

07135090 |

07139090 |

08044010 | Avokado | 1.1. — 31.12. | Izrael | 31000 |

08044090 |

ex08061015 | Sveže namizno grozdje | 1.2. — 30.6. | Izrael | 1900 |

08061019 |

08071090 | Majhne zimske dinje | 1.1. — 31.3. | Egipt | 100 |

1.1. — 31.3. | Jordanija | 100 |

08109010 | Kivi | 1.1. — 30.4. | Izrael | 200 |

1.1. — 30.4. | Maroko | 200 |

1.1. — 30.4. | Ciper | 200 |

08129090 | Zdrobljeni agrumi | 1.1. — 31.12. | Izrael | 1100 |

20011000 | Kumare, konzervirane v kisu | 1.1. — 31.12. | Jugoslavija | 3000 |

20049030 | Kislo zelje | 1.1. — 31.12. | Jugoslavija | 150 |

20053000 |

20083051 | Krhlji grenivke in pomela | 1.1. — 31.12. | Izrael | 13700 |

20083071 |

20085061 | Marelice | 1.1. — 31.12. | Maroko | 6300 |

20085069 |

ex20083079 | Grenivka in pomelo | 1.1. — 31.12. | Izrael | 2000 |

Zdrobljene pomaranče in limone |

ex20083091 | Krhlji grenivke | 1.1. — 31.12. | Izrael | 2900 |

ex20083091 | Kaša iz agrumov |

ex20083091 | Zdrobljeni agrumi |

20085099 | Polovice marelic in breskev | 1.1. — 31.12. | Maroko | 6300 |

20087099 |

20092011 | Sok grenivke in pomela | 1.1. — 31.12. | Izrael | 28700 |

20092019 |

20092099 |

20093011 |

20093019 |

20092099 | Sok grenivke in pomela | 1.1. — 31.12. | Maroko | 800 |

--------------------------------------------------

Top