Help Print this page 

Document 31989R0184

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 184/89 z dne 25. januarja 1989 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
  • In force
OJ L 23, 27.1.1989, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 94 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 8 - 9

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/184/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 25/01/1989
  • Date of effect: 17/02/1989; začetek veljavnosti datum objave + 21 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

31989R0184Uradni list L 023 , 27/01/1989 str. 0019 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0003


Uredba Komisije (EGS) št. 184/89

z dne 25. januarja 1989

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 20/89 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga Uredbe (EGS) št. 2658/87, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker je Uredba (EGS) št. 2658/87 določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za katerokoli drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke, in ki je uvedena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora v skladu z navedenimi splošnimi pravili blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice v prilogi k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. januarja 1989

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 4, 6.1.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev v tarifno oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Tekoči pripravek, ki vsebuje natrijeve in kalcijeve kazeinate, sojine beljakovine, sojin lecitin, koruzno olje, sojino olje, trigliceride s srednje dolgo verigo, maltodekstrine, minerale, vitamine in vodo, ter je primeren tudi za prehranjevanje po sondi | 22029010 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(a) k Poglavju 30 in besedilo tarifnih oznak KN 2202, 220290 in 22029010 |

--------------------------------------------------

Top