Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0220

Direktiva Komisije z dne 7. marca 1989 o spremembi Direktive Sveta 69/169/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z oprostitvijo prometnega davka in trošarine na uvoz v mednarodnih potovanjih, da se upošteva uvedba kombinirane nomenklature

OJ L 92, 5.4.1989, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 13
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 13
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 137 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 89 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 89 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/220/oj

31989L0220Uradni list L 092 , 05/04/1989 str. 0015 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0013
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0013


Direktiva Komisije

z dne 7. marca 1989

o spremembi Direktive Sveta 69/169/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z oprostitvijo prometnega davka in trošarine na uvoz v mednarodnih potovanjih, da se upošteva uvedba kombinirane nomenklature

(89/220/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 20/89 [2] in zlasti člena 15 Uredbe,

ker uvrstitev blaga, ki je našteto v členu 5(6) Direktive Sveta 69/169/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 88/664/EGS [4], temelji na uporabi nomenklature Sveta za carinsko sodelovanje;

ker je Svet za carinsko sodelovanje potrdil Mednarodno konvencijo o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (v nadaljevanju "HS"); ker je Konvencijo potrdil Svet s Sklepom 87/369/EGS [5] in se uporablja od 1. januarja 1988; ker je bila zato izdelana kombinirana nomenklatura, da se HS uveljavi v Evropski gospodarski skupnosti; ker mora zato člen 5(6) Direktive 69/169/EGS vsebovati sklicevanja na navedeno kombinirano nomenklaturo;

ker prilagoditev Direktive 69/169/EGS kombinirani nomenklaturi zato vključuje čisto tehnične spremembe, ki na noben način ne spreminjajo področja uporabe navedene direktive,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V členu 5(6) Direktive 69/169/EGS sklicevanja na številke 71.07 do 71.08 skupne carinske tarife nadomestijo sklicevanja na oznake Kombinirane nomenklature 7108in 7109.

Člen 2

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje do 1. julija 1989. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. marca 1989

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 4, 6.1.1989, str. 19.

[3] UL L 133, 4.6.1969, str. 6.

[4] UL L 382, 31.12.1988, str. 41.

[5] UL L 198, 20.7.1987, str. 1.

--------------------------------------------------

Top