EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0507

Odločba Komisije z dne 18. julija 1989 o metodah za ocenjevanje proizvodnih lastnosti in za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev

OJ L 247, 23.8.1989, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 117 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 117 - 118
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 163 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 154 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 154 - 155
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 53 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; razveljavil 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/507/oj

31989D0507Uradni list L 247 , 23/08/1989 str. 0043 - 0044
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0117
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0117


Odločba Komisije

z dne 18. julija 1989

o metodah za ocenjevanje proizvodnih lastnosti in za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev

(89/507/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič [1], in zlasti prvih alinej členov 6(1) in 10(1) Direktive,

ker so si metode za ocenjevanje proizvodnih lastnosti in za napovedovanje genetske vrednosti plemenskih prašičev, ki se že uporabljajo v državah članicah, na splošno podobne;

ker je torej treba uskladiti podrobna pravila teh metod, tako da so rezultati primerljivi;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Metode za ocenjevanje proizvodnih lastnosti in metode za napovedovanje genetske vrednosti čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 1989

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Genetske vrednosti prašičev se lahko napove z uporabo ene ali kombinacije naslednjih metod. Vsi podatki, ki izhajajo iz rezultatov preizkušenj, morajo biti dostopni pristojnemu organu. Končni rezultati morajo biti dostopni.

1. Lastna preizkušnja

(i) Lastna preizkušnja na testni postaji

(a) Naveden mora biti naziv organizacije ali pooblaščene osebe, odgovorne za testno postajo, in naziv pristojne organizacije za izračunavanje in objavo rezultatov.

(b) Naveden mora biti postopek preizkušnje.

(c) Naslednje podrobnosti morajo biti jasno navedene:

- pogoji za sprejem živali na testno postajo in predvsem največja dovoljena starost mladih plemenskih živali na začetku preizkušnje,

- obdobje preizkusa na testni postaji,

- vrsta krme in način krmljenja.

(d) Navedene morajo biti zabeležene preskušane lastnosti (na primer telesna masa, konverzija krme, ocena sestave telesa ali druge ustrezne lastnosti),

(e) Metoda, ki se uporablja za napovedovanje genetske vrednosti, mora biti znanstveno sprejemljiva v skladu z uveljavljenimi zootehniškimi načeli. Genetska vrednost testirane plemenske živali morajo biti navedene kot plemenska vrednost ali kot primerjava z vrstniki za vsako lastnost.

(ii) Lastna preizkušnja v pogojih reje

Lastna preizkušnja se lahko opravi v pogojih reje, pod pogojem, da je na koncu preizkušnje mogoče napovedati plemensko vrednost v skladu z uveljavljenimi zootehniškimi načeli.

2. Preizkušnja potomcev in/ali sorodnikov

A. Naveden mora biti naziv organizacije ali pooblaščene osebe, odgovorne za preizkušnjo, in naziv pristojne organizacije za izračunavanje in objavo rezultatov.

B. Genetsko vrednost plemenske živali je treba napovedovati na osnovi ocene dovolj velikega števila potomcev in/ali sorodnikov v povezavi s proizvodnimi lastnostmi:

- naveden mora biti opis postopka preizkušnje ali citiran postopek preizkušnje,

- potomcev in/ali sorodnikov se ne sme različno obravnavati,

- priznane so tri vrste preizkušnje potomcev in/ali sorodnikov:

(a) centralna preizkušnja potomcev in/ali sorodnikov na testni postaji;

(b) načrtovana preizkušnja potomcev in/ali sorodnikov v pogojih reje.Potomci in/ali sorodniki morajo biti razporejeni med čredami na tak način, da je mogoča zanesljiva primerjava med plemenskimi živalmi;

(c) podatki zbrani na identificiranih klavnih trupih potomcev in/ali sorodnikov.

C. Potomce in/ali sorodnike je treba izbrati na nepristranski način. Vse ustrezne podatke je treba uporabiti pri napovedovanju genetske vrednosti plemenskih živali. Pri napovedovanju plemenske vrednosti je treba z ustreznimi postopki izključiti vse negenetske vplive.

D. Navedene morajo biti zabeležene preskušane lastnosti (na primer prirast telesne mase, konverzija krme, kakovost klavnega trupa, reprodukcijske lastnosti, plodnost, preživetvena sposobnost potomcev in/ali sorodnikov, ter druge ustrezne lastnosti).

E. Metoda, ki se uporablja za napovedovanje genetske vrednosti, mora biti znanstveno sprejemljiva v skladu z uveljavljenimi zootehniškimi načeli.

3. Preizkušnja vrstnikov hibridnih plemenskih živali

Pogoji, ki se uporabljajo za potomce in/ali sorodnike, določeni v odstavkih A, B, C, D in E točke 2, se smiselno uporabljajo za vrstnike hibridnih plemenskih živali.

--------------------------------------------------

Top