EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0502

Odločba Komisije z dne 18. julija 1989 o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniške knjige

OJ L 247, 23.8.1989, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 94 - 95
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 94 - 95
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 141 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 132 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 132 - 132
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 11 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; razveljavil 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/502/oj

31989D0502Uradni list L 247 , 23/08/1989 str. 0021 - 0021
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0094
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0094


Odločba Komisije

z dne 18. julija 1989

o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniške knjige

(89/502/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič [1], in zlasti tretje alinee člena 6(1) Direktive,

ker v vseh državah članicah vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige rejska združenja, rejske organizacije ali uradne službe;

ker je zato treba določiti pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniške knjige;

ker morajo biti pred vpisom v rodovniške knjige izpolnjeni natančni pogoji, ki se nanašajo na rodove in označbe;

ker mora biti rodovniška knjiga razdeljena na različne dele in razdelke zato, da nekateri tipi živali ne bi bili izključeni;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Čistopasemski plemenski prašič mora za vpis v glavni del rodovniške knjige za svojo pasmo izpolnjevati naslednje pogoje:

- izvirati od staršev in starih staršev, ki so vpisani v rodovniško knjigo iste pasme,

- po rojstvu biti označen v skladu s pravili te knjige,

- imeti poreklo v skladu s pravili te knjige.

Člen 2

Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več razdelkov, skladno z značilnostmi živali. Samo čistopasemski plemenski prašiči, ki izpolnjujejo pogoje, določene v členu 1, so lahko vpisani v enega od razdelkov.

Člen 3

1. Rejsko združenje ali rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, se lahko odloči, da žensko žival, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v členu 1, vpiše v dodatni del te rodovniške knjige. Ženska žival mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- biti označena v skladu s pravili rodovniške knjige,

- ustrezati osnovnim značilnostim pasme,

- imeti minimalne značilnosti, kakor so določene v pravilih za rodovniške knjige.

2. Pogoji, navedeni v drugi in tretji alinei odstavka 1, se lahko razlikujejo glede na to, ali ženska žival pripada določeni pasmi, čeprav nima znanega izvora, ali pa je rezultat programa križanja, ki ga je odobrilo rejsko združenje ali rejska organizacija.

Člen 4

Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v dodatni del rodovniške knjige, kakor je določeno v členu 3(1), in katere oče in oba stara očeta so vpisani v glavni del rodovniške knjige v skladu s pogoji, določenimi v členu 1, se šteje za čistopasemsko plemenico in je vpisana v glavni del rodovniške knjige, kakor je opredeljeno v členu 1.

Člen 5

Kjer ima rodovniška knjiga več razdelkov, se čistopasemski plemenski prašič iz druge države članice, ki ima posebne značilnosti, ki ga ločijo od populacije iste pasme v ciljni državi članici, vpiše v tisti razdelek knjige, katerega pogoje izpolnjuje.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 1989

Za Komisijo

Ray Mac sharry

Član Komisije

[1] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

Top