Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0501

Odločba Komisije z dne 18. julija 1989 o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj in rejskih organizacij, ki vzpostavijo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče

OJ L 247, 23.8.1989, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 51 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/501/oj

31989D0501Uradni list L 247 , 23/08/1989 str. 0019 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0092
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0092


Odločba Komisije

z dne 18. julija 1989

o določitvi pogojev za priznanje in nadzor rejskih združenj in rejskih organizacij, ki vzpostavijo ali vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče

(89/501/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta št. 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič [1] in zlasti četrte alinee člena 6(1) Direktive,

ker v vseh državah članicah vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige rejska združenja, rejske organizacije ali uradne službe, ker je zato potrebno določiti pogoje za priznanje rejskih združenj in rejskih organizacij;

ker morajo rejska združenja in rejske organizacije zaprositi za uradno priznanje pri pristojnih organih države članice, na ozemlju katere je njihov sedež;

ker jih morajo tam, kjer rejska združenja in rejske organizacije izpolnjujejo določene pogoje in imajo opredeljene cilje, uradno priznati pristojni organi države članice, pri kateri so vložile vlogo;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, skladni z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za uradno priznanje morajo rejska združenja in rejske organizacije, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige, vložiti vlogo pri pristojnih organih države članice, na ozemlju katere je njihov sedež.

Člen 2

Pristojni organi zadevne države članice morajo izdati uradno priznanje vsakemu rejskemu združenju in rejski organizaciji, ki vodi ali vzpostavi rodovniške knjige, če izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi.

Vendar v državi članici, v kateri za določeno pasmo že obstaja eno ali več uradno priznanih rejskih združenj ali rejskih organizacij, lahko pristojni organi zadevne države članice zavrnejo priznanje novega rejskega združenja ali nove rejske organizacije, če bi to ogrozilo ohranitev pasme ali če bi ogrozilo rejski program obstoječega združenja ali organizacije. V takšnem primeru država članica o priznanjih ali zavrnitvah obvesti Komisijo.

Člen 3

Pristojni organi zadevne države članice odvzamejo uradno priznanje tistemu rejskemu združenju ali rejski organizaciji, ki vodi rodovniške knjige, če ne izpolnjuje v celoti pogojev, določenih v Prilogi.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, dne 18. julija, 1989

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 382, 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Rejska združenja ali rejske organizacije, ki vodijo ali vzpostavijo rodovniške knjige, morajo za uradno priznanje:

1. biti pravne osebe v skladu z zakonodajo, ki velja v državi članici, v kateri so vložile vlogo;

2. dokazati pristojnim organom:

(a) da poslujejo učinkovito;

(b) da lahko izvajajo nadzor, potreben za registriranje porekel;

(c) da imajo dovolj veliko čredo za izvajanje rejskega programa, ali da imajo dovolj veliko čredo za ohranitev pasme, kadar je to potrebno;

(d) da znajo uporabljati podatke o proizvodnosti živali, ki so potrebni za izvajanje rejskega programa za izboljšanje ali ohranitev pasme;

3. imeti pravila, ki določajo:

(a) opredelitev značilnosti pasme (pasem);

(b) način označevanja živali;

(c) sistem za registriranje porekel;

(d) opredelitev rejskih ciljev;

(e) sisteme za uporabo podatkov o proizvodnosti živali, ki omogočajo napoved genetske vrednosti živali;

(f) razdelitev rodovniške knjige, če obstajajo različni pogoji za vpis živali ali če obstajajo različni postopki za razvrščanje živali, vpisanih v rodovniško knjigo;

4. imeti določbe o združevanju, ki zlasti določajo načelo nediskriminacijskega obravnavanja članov.

--------------------------------------------------

Top