EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0345

Odločba Sveta z dne 3. maja 1989 o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo spremembo Carinske konvencije o zvezku ATA za začasni uvoz blaga (Konvencija ATA)

OJ L 142, 25.5.1989, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 007 P. 44 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 007 P. 44 - 44
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 82 - 82
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 62 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/345/oj

31989D0345Uradni list L 142 , 25/05/1989 str. 0020 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0044
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0044


Odločba Sveta

z dne 3. maja 1989

o pooblastitvi držav članic, da sprejmejo spremembo Carinske konvencije o zvezku ATA za začasni uvoz blaga (Konvencija ATA)

(89/345/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker so države članice pogodbenice Carinske konvencije o zvezku ATA za začasni uvoz blaga (Konvencija ATA), sklenjene 6. decembra 1961 v Bruslju; ker Skupnost ni pogodbenica navedene konvencije, saj ta ne vsebuje določbe, ki bi ji omogočala pristop h Konvenciji;

ker je bilo na pobudo nekaterih držav članic na prvem zasedanju pogodbenic dne 26. novembra 1987 sprejeto priporočilo za spremembo navedene konvencije in ker je sprememba zadevala Prilogo h Konvenciji, ki vsebuje vzorec zvezka ATA; ker je generalni sekretar Sveta za carinsko sodelovanje obvestil pogodbenice o tem priporočilu dne 4. novembra 1988;

ker v členih 12 in 14 Uredbe Komisije (EGS) št. 1751/84 z dne 13. junija 1984 o nekaterih določbah za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3599/82 o postopku začasnega uvoza [1] predpisi Skupnosti omogočajo uporabo zvezkov ATA za začasni uvoz blaga; ker uporaba zvezkov ATA lajša izpolnjevanje formalnosti za začasni uvoz blaga in prinaša koristi za mednarodne trgovinske dejavnosti; ker zato priporočena sprememba sodi v pristojnost Skupnosti v okviru skupne trgovinske politike; ker je zato, da bi omogočili uveljavitev spremembe, treba države članice pooblastiti, da jo sprejmejo,

SKLENIL:

Člen 1

Države članice so pooblaščene, da sprejmejo spremembo Carinske konvencije o zvezku ATA za začasni uvoz blaga (Konvencija ATA), sklenjene dne 6. decembra 1961 v Bruslju, zlasti v zvezi s Prilogo, ki vsebuje vzorec zvezka ATA.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. maja 1989

Za Svet

Predsednik

P. Solbes

[1] UL L 171, 29.6.1984, str. 1.

--------------------------------------------------

Top