Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3642

Uredba Komisije (EGS) št. 3642/88 z dne 23. novembra 1988 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3083/73 o sporočanju podatkov, potrebnih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 o skupni ureditvi trga za semena

OJ L 317, 24.11.1988, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 224 - 225
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 224 - 225
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 153 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3642/oj

31988R3642Uradni list L 317 , 24/11/1988 str. 0018 - 0018
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0224
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0224


Uredba Komisije (EGS) št. 3642/88

z dne 23. novembra 1988

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3083/73 o sporočanju podatkov, potrebnih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 o skupni ureditvi trga za semena

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 z dne 26. oktobra 1971 o skupni ureditvi trga za semena [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3997/87 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3083/73 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2811/86 [4], določa, katere podatke morajo države članice posredovati Komisiji in roke za ta obvestila; ker je določeno, da se podatki o izdaji uvoznih dovoljenj za hibridno koruzo sporočajo enkrat mesečno; ker bi bilo treba zato, ker taka pogostost ne omogoča, da bi bile predvidene količine uvoza znane pravočasno in ne dopušča ukrepov, ki jih morda zahteva stanje na trgu, prilagoditi datume posredovanja podatkov;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za semena,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EGS) št. 3083/73 se spremeni, kot sledi:

1. Vnosi pri št. 10 se nadomestijo z:

"Številka | Vrsta podatkov | Rok, do katerega je treba podatke posredovati |

10 | Podatki o izdaji uvoznih dovoljenj:(9) | |

| —za hibridno koruzo | 10., 20. in zadnji dan v mesecu |

| —za hibridni sirek | 10. dan v mesecu" |

2. Uvodni stavek in prva alinea v opombi (

9

) se nadomestijo z:

"Posredujejo se naslednji podatki:

- izdaja uvoznih dovoljenj za hibridno koruzo na 100 kilogramov,

- izdaja uvoznih dovoljenj za hibridni sirek v … (mesec) na 100 kilogramov."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 246, 5.11.1971, str. 1.

[2] UL L 377, 31.12.1987, str. 37.

[3] UL L 314, 15.11.1973, str. 20.

[4] UL L 260, 12.9.1986, str. 8.

--------------------------------------------------

Top