EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3565

Uredba Komisije (EGS) št. 3565/88 z dne 16. novembra 1988 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 311, 17.11.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 006 P. 244 - 245
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 32 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 83 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3565/oj

31988R3565Uradni list L 311 , 17/11/1988 str. 0025 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 6 str. 0244
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 6 str. 0244


Uredba Komisije (EGS) št. 3565/88

z dne 16. novembra 1988

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1315/88 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, opisano v stolpcu 1 preglednice v Prilogi k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker odbor za nomenklaturo ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 1988

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 123, 17.5.1988, str. 2.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

| |

(1) | (2) | (3) |

1. | Žvečilni gumi, narejen iz nikotina, vezanega na smolo ionskega izmenjevalca (2 mg nikotina na tableto), glicerina, sintetičnega polimera, natrijevega karbonata, natrijevega hidrogenkarbonata, D-glucitola (sorbitola) in arome, ki posnema predvsem okus tobačnega dima, katerega uporaba je priporočljiva za ljudi, ki se želijo odvaditi kajenja | 21069091 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 2106, 210690 in 21069091. Ta izdelek ne vsebuje sladkorja in ni zajet v oznaki KN 170410 (glej tudi pojasnjevalno opombo HS k tarifni številki 2106, točka B (9)). |

2. | Mometazon furoat (DCIM) | 29372990 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 2937, 293729 in 37372990. Ta izdelek ni halogenski derivat adrenokortikalnega hormona iz oznake KN 29372200, ampak derivat takšnega izdelka. |

3. | Samolepljiv plastični film, na eni strani prevlečen z gliceril trinitratom, zmešanim z akrilnim lepilom, ki vsebuje vsaj 4 mg/cm2 gliceril trinitrata, zaščiten s posebno plastjo, ki se odlepi | 30051000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 3005 in 30051000. |

--------------------------------------------------

Top