EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3480

Commission Regulation (EEC) No 3480/88 of 9 November 1988 amending Regulation (EEC) No 1618/81 fixing the basic products which do not qualify for advance payment of export refunds

OJ L 305, 10.11.1988, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 191 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 191 - 193
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 144 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3480/oj

31988R3480Uradni list L 305 , 10/11/1988 str. 0028 - 0030
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0191
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0191


Uredba Komisije (EGS) št. 3480/88

z dne 9. novembra 1988

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1618/81 o določitvi osnovnih proizvodov, ki ne izpolnjujejo pogojev za predplačilo izvoznih nadomestil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 2221/88 [2], in zlasti člena 16(6) Uredbe ter ustreznih predpisov drugih uredb o skupni ureditvi trga za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 565/80 z dne 4. marca 1980 o predplačilu izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode [3], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 2026/83 [4],

ker se člen 4(2) Uredbe (EGS) št. 565/80 uporablja za predelane proizvode in blago, pridobljeno iz osnovnih proizvodov, pod pogojem, da se postopek aktivnega oplemenitenja ne izključi za primerljive proizvode;

ker je z Uredbo Sveta (EGS) št. 2236/88 z dne 19. julija 1988 o začasnem prenehanju uporabe Uredbe (EGS) št. 866/84 o posebnih ukrepih v zvezi z izključitvijo mlečnih proizvodov iz postopka aktivnega oplemenitenja in nekaterih običajnih postopkov ravnanja z njimi [5] Svet odobril dopustitev postopka aktivnega oplemenitenja do konca tržnega leta 1988/89 za obravnavane proizvode in ker se v skladu s tem lahko za navedeno obdobje nadomestilo izplača vnaprej;

ker bi bilo zato treba posodobiti Uredbo Komisije (EGS) št. 1618/81 [6], nazadnje spremenjeno z Uredbo (EGS) št. 2880/84 [7], mlečni proizvodi pa bi se morali črtati s seznama osnovnih proizvodov, ki po tem postopku ne izpolnjujejo pogojev;

ker je z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [8], nazadnje spremenjeni z Uredbo (EGS) št. 3174/88 [9], Svet uvedel novo nomenklaturo blaga; ker bi bilo glede na to treba prilagoditi Uredbo (EGS) št. 1618/81;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenji vseh zadevnih upravljalnih odborov,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1618/84 se spremeni:

1. Člen 1 se nadomesti:

"Člen 1

Osnovni proizvodi, ki ne izpolnjujejo pogojev po postopku iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 565/80, so navedeni v Prilogi.

Vendar se ti osnovni proizvodi izključijo samo, kadar so namenjeni za uporabo v predelavi proizvodov, navedenih:

(a) v Prilogi A k Uredbi (EGS) št. 2727/75, razen proizvodov, ki se uvrščajo pod tam navedeno oznako KN 2309;

(b) v členu 1(1)(c) Uredbe Sveta (EGS) št. 1418/76 [10]."

2. Prilogo nadomesti Priloga k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 197, 26.7.1988, str. 16.

[3] UL L 62, 7.3.1980, str. 5.

[4] UL L 199, 22.7.1983, str. 12.

[5] UL L 197, 26.7.1988, str. 38.

[6] UL L 160, 18.6.1981, str. 17.

[7] UL L 272, 13.10.1984, str. 15.

[8] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[9] UL L 298, 31.10.1988, str. 1.

[10] UL L 166, 25.6.1976, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA

Oznaka KN | Opis |

1104 | Žitna zrnja, drugače obdelana (npr. oluščena, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža pod tar. št. 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti: |

110430 | — Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti |

1106 | Moka in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo pod tar. št. 0713, iz saga, korenov ali gomoljev pod tar. št. 0714; moka, zdrob in prah iz proizvodov iz poglavja 8: |

110620 | — Moka in zdrob iz saga, koreni ali gomolji, ki se uvrščajo pod tar. št. 0714: |

| — — Drugo: |

11062091 | — — — Za proizvodnjo škroba |

11062099 | — — — Drugo: |

11090000 | Pšenični gluten, osušen ali neosušen |

2302 | Otrobi in drugi ostanki pri presevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani: |

230210 | — Koruzni |

230220 | — Riževi |

230230 | — Pšenični |

230240 | — Iz drugih žit |

2303 | Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in peletizirani: |

230310 | — Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki: |

| — — Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo proteinov, računano na suhi proizvod: |

23031011 | — — — Več kakor 40 mas % |

"

--------------------------------------------------

Top