Help Print this page 

Document 31988R3240

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 3240/88 z dne 18. oktobra 1988 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2915/86 o sociostrukturnih ukrepih, za uporabo v kmetijstvu na Kanarskih otokih
 • In force
OJ L 289, 22.10.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 184 - 185
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 184 - 185
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 142 - 143
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 21 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 21 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 3 - 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3240/oj
Multilingual display
Dates
 • Date of document: 18/10/1988
 • Date of effect: 25/10/1988; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Uredba
 • Internal reference: COM/88/0464
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG22/X/00, DG19/X/00
 • Department responsible: DG06/X/00
Relationship between documents
Text

31988R3240Official Journal L 289 , 22/10/1988 P. 0001 - 0002
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 27 P. 0184
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 27 P. 0184


Uredba Sveta (EGS) št. 3240/88

z dne 18. oktobra 1988

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2915/86 o sociostrukturnih ukrepih, za uporabo v kmetijstvu na Kanarskih otokih

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti člena 25(3) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Uredba (EGS) št. 2915/86 [1] Kanarskim otokom zato, da bi prispevala k razvoju njihovih kmetijskih struktur, podaljšala številne sociostrukturne ukrepe, ki veljajo za vse regije Skupnosti;

ker je treba zaradi posebno neprimernih kmetijskih struktur naslednje ukrepe uporabljati tudi za Kanarske otoke: program za spodbujanje opuščanja kmetovanja, ki je bila sprejeta z Uredbo (EGS) št. 1096/88 [2], in sistem pomoči za spodbujanje oblikovanja in olajšanje delovanja organizacij proizvajalcev v sektorju za sadje in zelenjavo, ki je bil predviden z Uredbo (EGS) št. 1035/72 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2238/88 [4];

ker je uporaba zgoraj navedenih sociostrukturnih ukrepov za Kanarske otoke skladna s splošnimi cilji skupne kmetijske politike,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(1) Uredbe (EGS) št. 2915/86 se nadomesti:

"1. Skupni ukrepi, uvedeni z:

- Uredbo Sveta (EGS) št. 797/85 z dne 12. marca 1985 o izboljšanju učinkovitosti kmetijskih struktur3, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1137/88 4,

- Uredbo Sveta (EGS) št. 355/77 z dne 15. februarja 1977 o skupnih ukrepih za izboljšanje pogojev, v katerih se obdelujejo in tržijo kmetijski in ribiški proizvodi 5, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1760/876,

- Uredbo Sveta (EGS) št. 1360/78 z dne 19. junija 1978 o skupinah proizvajalcev in njihovih združenjih7, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1760/87,

- Uredbo Sveta (EGS) št. 1096/88 z dne 25. aprila 1988 o vzpostavitvi programa Skupnosti za spodbujanje opuščanja kmetovanja8,

- in s členi 13, 14 in 36 Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo9, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2238/88 10,

se uporabljajo za Kanarske otoke.

3 UL L 93, 30.3.1985, str. 1.

4 UL L 108, 29.4.1988, str. 1.

5 UL L 51, 23.2.1977, str. 1.

6 UL L 167, 26.6.1987, str. 1.

7 UL L 166, 23.6.1978, str. 1.

8 UL L 110, 29.4.1988, str. 1.

9 UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

10 UL L 198, 26.7.1988, str. 1."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 18. oktobra 1988

Za Svet

Predsednik

Y. Pottakis

[1] UL L 272, 24.9.19--86, str. 4.

[2] UL L 110, 29.4.1988, str. 1.

[3] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[4] UL L 198, 26.7.1988, str. 1.

Top