EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R1714

Uredba Komisije (EGS) št. 1714/88 z dne 13. junija 1988 o spremembi nekaterih uredb o uporabi skupne ureditve trgov za sladkor po uvedbi kombinirane nomenklature

OJ L 152, 18.6.1988, p. 23–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 214 - 224
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 214 - 224
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 70 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 240 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 240 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1714/oj

31988R1714Uradni list L 152 , 18/06/1988 str. 0023 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0214
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0214


Uredba Komisije (EGS) št. 1714/88

z dne 13. junija 1988

o spremembi nekaterih uredb o uporabi skupne ureditve trgov za sladkor po uvedbi kombinirane nomenklature

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o carinski in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1471/88 [2], in zlasti drugega pododstavka člena 15(1) Uredbe,

ker mora Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 15(1) Uredbe (EGS) 2658/87 vnesti tehnične spremembe v akte Skupnosti, ki vsebujejo kombinirano nomenklaturo; ker je treba veliko uredb o sladkorju tehnično spremeniti, da se upošteva uporaba kombinirane nomenklature;

ker je treba glede na število in vsebino besedil, ki zahtevajo takšne spremembe, vse zadevne spremembe zajeti v eni uredbi,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (EGS) št. 394/70 z dne 2. marca 1970 o podrobnih pravilih za dodelitev izvoznih nadomestil za sladkor [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1467/77 [4], se spremeni:

V členu 13(3) se "tarifno številko 17.01 skupne carinske tarife" nadomesti z "oznako KN 1701".

Člen 2

Uredba Komisije (EGS) št. 825/75 z dne 25. marca 1975 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo izvoznih prelevmanov za sladkor [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1499/76 [6], se spremeni:

1. Priloga I se nadomesti z:

"

PRILOGA I

Oznaka KN | Poimenovanje |

ex1701 | Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju: |

| — Surovi sladkor brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil: |

ex170111 | — — sladkor iz sladkornega trsa, razen sladkorja kandis |

ex170112 | — — sladkor iz sladkorne pese, razen sladkorja kandis |

| — Drugo: |

ex170199 | — — Drugo: |

17019910 | — — — beli sladkor |

"

2. Priloga II se nadomesti z:

"

PRILOGA II

Oznaka KN | Poimenovanje |

ex17019100 | Aromatizirani ali obarvani sladkorji, razen sladkorja z aromo vanilije, v izvirnem pakiranju z neto težo največ 2,5 kg |

ex1702 | Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med ter mešanice umetnega in naravnega medu; karamelni sladkor: |

ex17029071 | — — Karamelni sladkor iz pesnega ali trsnega sladkorja: |

| — — — ki vsebuje 50 masnih % ali več saharoze v suhi snovi |

ex17029090 | — Drugo, vključno z invertnim sladkorjem: |

| — — Sirupi iz invertnega sladkorja in drugi sirupi, razen saharoznih sirupov s čistostjonajveč 97 % v izvirnem pakiranju z neto vsebino največ 25 kg |

ex21069059 | Aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi, razen sirupov v izvirnem pakiranju z neto vsebino največ 2,5 kg |

""

Oznaka KN | Poimenovanje |

ex17019100 | Sladkor z aromo nanilije v stični ovojnini z neto vsebino največ 2,5 kg |

ex1702 | Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor: |

ex17026090 | — Druga fruktoza in fruktozni sirup z več kot 50 masnih % fruktoze v suhem stanju |

17029060 | — — umetni med, mešan ali ne z naravnim medom |

ex17029090 | — Drugo, razen invertnega sladkorja: |

| — — saharozni sirupi s čistostjonajveč 97 % v izvirnem pakiranju z neto težo največ 25 kg |

ex21069059 | Aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi v izvirnem pakiranju z neto vsebino največ 2,5 kg |

""

Oznaka KN | Poimenovanje |

ex1212 | Rožiči, morske in druge alge, sladkorna pesa in sladkorni trs, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali sušeni, zmleti ali ne; sadne koščice in jedrca iz sadnih koščic in drugi rastlinski proizvodi (vključno s korenino cikorije, nepraženo, vrste Cichorium intybus sativum) vrst, ki se uporabljajo predvsem za človeško prehrano in niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: |

| — Drugo: |

ex121291 | — — sladkorna pesa |

| — — — sveža: |

ex12129110 | — — — — z vsebnostjo sladkorja 2,5 % ali več |

ex12129190 | — — — posušena ali v prahu |

ex12129200 | — — sladkorni trs |

"

Člen 3

Uredba Komisije (EGS) št. 2782/76 z dne 17. novembra 1976 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz preferenčnega sladkorja [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3819/85 [8], se spremeni:

Člen 11 se nadomesti z:

"Člen 11

Preferenčni surovi sladkor pod oznakama KN 17011190 in 17011290, za katerega se ne uporablja razločevalna dajatev, je predmet carinskega ali enakovrednega upravnega nadzora, dokler se ne ugotovi, da ga ni mogoče uporabiti za rafiniranje."

Člen 4

Uredba Komisije (EGS) št. 1469/77 z dne 30. junija 1977 o pravilih za uporabo prelevmana in nadomestila za izoglukozo ter o spremembi Uredbe (EGS) št. 192/75 [9], se spremeni:

Člen 2 se nadomesti z:

"Člen 2

Nespremenljivi element iz člena 16(6) Uredbe (EGS) št. 1785/81 je enak tistemu, uporabljenemu za določitev uvoznega prelevmana za proizvode pod oznako KN 17023091."

Člen 5

Uredba Komisije (EGS) št. 1998/78 z dne 18. avgusta 1978 o podrobnih pravilih za izravnavanje stroškov skladiščenja sladkorja [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 89/87 [11], se spremeni:

1. Prva alinea člena 1(2)(a) se nadomesti z:

"— ki iz sladkorja v nespremenjenem stanju proizvaja le tiste sladkorje, ki spadajo pod oznaki KN 1701 ali 1702, razen oznak KN 17025000 in 17029010, in ki imajo drugačne fizikalne lastnosti kot sladkor, uporabljen v procesu,";

2. Člen 8(2) se nadomesti z:

"2. "Sirupi, pridobljeni pred fazo kristalizacije"; pomenijo sirupe, ki sodijo pod oznaki KN 17026090 in 17029090 ter se pozneje predelajo v trdni sladkor pod carinskim nadzorom ali pod upravnim nadzorom z enakovrednim jamstvom in se skladiščijo v posebnih zabojnikih, ločeno od tovarne za proizvodnjo sladkorja.";

3. V členu 12(1)(d) se "tarifno številko 17.01 skupne carinske tarife" nadomesti z "oznako KN 1701".

Člen 6

Uredba Komisije (EGS) št. 2630/81 z dne 10. septembra 1981 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj v sektorju sladkorja [12], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3677/86 [13], se spremeni:

1. Člen 8(1) se nadomesti z:

"1. Varščina za dovoljenja za proizvode iz člena 1(1)(a) do (d), (f) in (g) Uredbe (EGS) št. 1785/81 za 100 kilogramov neto sladkorja in za 100 kilogramov neto suhe snovi izoglukoze je:

(a) kadar je dovoljenje namenjeno za uvoz ali izvoz brez vnaprejšnje določitve izvoznega ali uvoznega prelevmana ali nadomestila:

- 0,25 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznake KN 1701, 1702 in 2106, razen oznak KN 17025000 in 17029010,

- 0,05 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznaki KN 121291, 12129200 in oznako KN 1703.

Vendar pa varščina za izvozna dovoljenja za beli in surovi sladkor, katerih veljavnost je omejena na 30 dni v skladu z drugo alineo člena 5(3)(a), znaša 3,50 ECU;

(b) 0,25 ECU, kadar je dovoljenje namenjeno za izvoz sladkorja C ali izoglukoze C;

(c) kadar je dovoljenje namenjeno za uvoz z vnaprejšnjo določitvijo prelevmana ali nadomestila in ne glede na zneske, določene v okviru razpisov, odprtih v Skupnosti:

- 3,00 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznako KN 1701,

- 0,75 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznako KN 1703, kadar prelevman ni enak nič,

- 0,15 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznako KN 1703, kadar prelevman enak nič;

(d) kadar je dovoljenje namenjeno za izvoz z vnaprejšnjo določitvijo prelevmana ali nadomestila in ne glede na zneske, določene v okviru razpisov, odprtih v Skupnosti:

- 9,00 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznako KN 1701,

- 0,75 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznako KN 1703,

- 3,50 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznake KN 170220, 17026090, 17029060, 17029071, 17029090 in 21069059,

- 3,50 ECU za proizvode, ki sodijo pod oznake KN 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 in 21069030;

(e) 0,25 ECU za uvozna dovoljenja iz člena 6;"

2. V členu 8(2) se "tarifno številko 17.01 skupne carinske tarife" nadomesti z "oznako KN 1701";

3. V členu 9(1) se "tarifno številko 17.01 skupne carinske tarife" nadomesti z "oznako KN 1701";

4. V členu 10(1) se "belega sladkorja pod tarifno številko 17.01 skupne carinske tarife sledi uvoz surovega sladkorja pod tarifno številko 17.01 skupne carinske tarife" nadomesti z "belega sladkorja pod oznako 17019910 kombinirane nomenklature sledi uvoz surovega sladkorja pod oznakami KN 17011110, 17011190, 17011210 in 17011290";

5. Priloga se nadomesti z:

"

PRILOGA

Izračun varščine iz člena 10

(ECU za 100 kilogramov neto) |

Znesek izvoznega prelevmana za surovi sladkor (oznake KN 17011110, 17011190, 17011210 in 17011290), za katerega je potrebna prilagoditev varščine | Znesek prilagoditve varščine navzgor ali navzdol |

1 | 2 |

0 do 3,50 | — |

3,51 do 7,00 | 3,50 |

7,01 do 10,50 | 7,00 |

10,51 do 14,00 | 10,50 |

in tako naprej z vsakokratnim povečanjem za 3,50 ECU |

"

Člen 7

Uredba Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. septembra 1981 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto [14], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2561/85 [15], se spremeni:

1. V drugem pododstavku člena 1(1) se prva alinea nadomesti z:

"— kot beli ali surovi sladkor, nedenaturiran, ali kot sirupi, pridobljeni iz sladkorja pred fazo kristalizacije, ki sodijo pod oznaki KN 17026090 in 17029090, ali kot izoglukoza v naravnem stanju."

2. V drugem pododstavku člena 2(2)(c) se "tarifno številko 17.01 skupne carinske tarife""nadomesti z oznako KN 1701."

Člen 8

Uredba Komisije (EGS) št. 581/86 z dne 28. februarja 1986 o podrobnih pravilih za uporabo sistema pristopnih kompenzacijskih zneskov in določanje pristopnih kompenzacijskih zneskov v sektorju sladkorja [16], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2126/87 [17], se spremeni:

1. 1. Člen 1(1) in (2) se nadomesti z:

"1. Pristopni kompenzacijski zneski se ne uporabljajo za sirupe pod oznakami KN 17026090, 17029090, 17029060, 17029071 in 21069059, s čistostjo pod 85 %, in za javorjev sladkor in javorjev sirup pod oznako KN 170220.

2. V primeru sirupov pod oznakami KN 17026090, 17029090, 17029071 in 21069059:

(a) s čistostjo vsaj 98 % pristopni kompenzacijski znesek temelji na evidentirani vsebnosti saharoze v sirupu;

(b) s čistostjo pod 98 %, a vsaj 85 %, veljavni pristopni kompenzacijski znesek temelji na vsebnosti sladkorja, ki ga je možno ekstrahirati, evidentirani v skladu z drugim pododstavkom člena 1(5) Uredbe (EGS) št. 1443/82.";

2. Priloga se nadomesti z:

"

PRILOGA

Pristopni kompenzacijski zneski, ki se uporabljajo za trgovanje s Španijo in Portugalsko

Oznaka KN | Tabela | Dodatna oznaka | Pristopni kompenzacijski zneski, ki se uporabljajo za trgovanje med: |

+++++ TIFF +++++

| Skupnost desetih | Skupnost desetih | Španija | Španija | Španija | Portugalska brez Azorov | Portugalska brez Azorov | Azori |

+++++ TIFF +++++

| Portugalska brez Azorskih otokov | Azori | Portugalska brez Azorov | Azori | tretje države | Azori | tretje države | tretje države |

| | | | | ECU / 1000 kg |

12129110 | 7,09 | 1,26 | 1,26 | 5,83 | 5,83 | 7,09 | — | 1,26 | 1,26 |

ex12129190 | | | 26,23 | 4,66 | 4,66 | 21,57 | 21,57 | 26,23 | — | 4,66 | 4,66 |

| | | | | | | | ECU / 100 kg |

17019100 | 4 | 7337 | | | | | | | | | |

17019910 | 5 | 7340 | 8,60 | 7,25 | 4,39 | 15,85 | 12,99 | 8,60 | 2,86 | 7,25 | 4,39 |

17019990 |

17011110 | 3 | 7334 7335 | 7,91 | 6,67 | 4,04 | 14,58 | 11,95 | 7,91 | 2,63 | 6,67 | 4,04 |

17011190 |

17011210 |

17011290 |

| | | | | | | | Osnovni kompenzacijski zneski v ECU/1 % vsebnosti saharoze ali, odvisno od primera, sladkorja, ki ga je možno ekstrahirati, in za 100 kg neto zadevnih proizvodov |

17026090 | 8 | 7346 | 0,0860 | 0,0725 | 0,0439 | 0,1585 | 0,1299 | 0,0860 | 0,0286 | 0,0725 | 0,0439 |

17029090 | 7347 |

17029060 | 9 | 7350 |

7351 |

17029071 | 10 | 7355 |

7356 |

21069059 | 6 | 7424 |

7425 |

Oznaka KN | Poimenovanje |

| | |

17011110170111901701121017011290 | — Izvožen v tretje države v skladu s členom 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81: | — Drugo: |

| | — — z donosom surovega sladkorja, ki odstopa od standardne kakovosti, določene z Uredbo (EGS) št. 431/68: | — — Drugo: |

| 7333 | 7334 | 7335 |

TABELA 4

Oznaka KN | Poimenovanje |

| |

17019100 | — Izvožen v tretje države v skladu s členom 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81: | — Drugo: |

| 7336 | 7337 |

TABELA 5

Oznaka KN | Poimenovanje |

| |

170199101701999017023010170240101702601017029030 | — Izvožen v tretje države v skladu s členom 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81: | — Drugo: |

| 7339 | 7340 |

TABELA 8

Oznaka KN | Poimenovanje |

| | | | |

1702609017029090 | — Izvožen v tretje države v skladu s členom 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81: | — Sorboza | — Drugo: |

| | | — — s čistostjo: |

| | | — — — pod 85 %: | — — — 85 % ali več, a pod 98 %: | — — — 98 % ali več: |

| 7343 | 7344 | 7345 | 7346 | 7347 |

TABELA 9

Oznaka KN | Opis |

| | | |

17029060 | — Izvožen v tretje države v skladu s členom 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81: | — Drugo: |

| | — — s čistostjo: |

| | — — — pod 85 %: | — — — 85 % ali več, a pod 98 %: | — — — 98 % ali več: |

| 7348 | 7349 | 7350 | 7351 |

TABELA 10

Oznaka KN | Opis |

| | | | |

17029071 | — Izvožen v tretje države v skladu s členom 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81: | — Karamelizirani sladkor pod oznako KN 1701: | — Drugo: |

| | | — — s čistostjo: |

| | | — — — pod 85 %: | — — — 85 % ali več, a pod 98 %: | — — — 98 % ali več: |

| 7352 | 7353 | 7354 | 7355 | 7356 |

TABELA 6

Oznaka KN | Opis |

| | | |

21069059 | — Izvožen v tretje države v skladu s členom 26 Uredbe (EGS) št. 1785/81: | — Drugo: |

| | — — s čistostjo: |

| | — — — pod 85 %: | — — — 85 % ali več, a pod 98 %: | — — — 98 % ali več: |

| 7422 | 7423 | 7424 | 7425 |

"

Člen 9

Uredba Sveta (EGS) št. 1010/86 z dne 25. marca 1986 o splošnih pravilih za proizvodno nadomestilo za nekatere sladkorne proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji [18], se spremeni:

1. V členu 1(1) se "in ki spada pod tarifno številko 17.02 D ex II skupne carinske tarife" nadomesti z "in ki spada pod oznaki KN ex17026090 in ex17029090";

2. Priloga se nadomesti z:

""

Člen 10

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se z učinkom od 1. januarja 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 134, 31.5.1988, str. 1.

[3] UL L 50, 4.3.1970, str. 1.

[4] UL L 162, 1.7.1977, str. 6.

[5] UL L 79, 28.3.1975, str. 17.

[6] UL L 167, 26.6.1976, str. 29.

[7] UL L 318, 18.11.1976, str. 13.

[8] UL L 368, 31.12.1985, str. 25.

[9] UL L 162, 1.7.1977, str. 9.

[10] UL L 231, 23.8.1978, str. 5.

[11] UL L 13, 15.1.1987, str. 10.

[12] UL L 258, 11.9.1981, str. 16.

[13] UL L 351, 12.12.1986, str. 1.

[14] UL L 262, 16.9.1981, str. 14.

[15] UL L 244, 12.9.1985, str. 23.

[16] UL L 57, 1.3.1986, str. 27.

[17] UL L 197, 18.7.1987, str. 24.

[18] UL. L 94, 9.4.1986, str. 9.

--------------------------------------------------

Top