EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R1609

Uredba Komisije (EGS) št. 1609/88 z dne 9. junija 1988 o določitvi skrajnega časa za uskladiščenje masla, prodanega v skladu z Uredbama (EGS) št. 3143/85 in (EGS) št. 570/88

OJ L 143, 10.6.1988, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 203 - 204
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 203 - 204
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 62 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; razveljavil 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1609/oj

31988R1609Uradni list L 143 , 10/06/1988 str. 0023 - 0023
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0203
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0203


Uredba Komisije (EGS) št. 1609/88

z dne 9. junija 1988

o določitvi skrajnega časa za uskladiščenje masla, prodanega v skladu z Uredbama (EGS) št. 3143/85 in (EGS) št. 570/88

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1109/88 [2], in zlasti člena 6(7) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 985/68 z dne 15. julija 1968 o določitvi splošnih pravil za intervencijo na trgu za maslo in smetano [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 842/88 [4], in zlasti člena 7a Uredbe,

ker mora biti v skladu s členom 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 3143/85 z dne 11. novembra 1985 o prodaji po znižanih cenah intervencijskega masla namenjenega za neposredno porabo v obliki zgoščenega masla [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 775/88 [6] in v skladu s členom 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 570/88 z dne 16. februarja 1988 o prodaji masla po znižanih cenah in o dodelitvi pomoči za maslo in zgoščeno maslo za uporabo v proizvodnji peciva, sladoleda in drugih živil [7], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 949/88 [8], maslo, dano v prodajo, uskladiščeno pred določenim datumom; ker je ta datum določen na podlagi gibanj zalog in razpoložljivih količin;

ker je po začetku veljavnosti zgoraj navedene Uredbe (EGS) št. 570/88, Uredbo Komisije (EGS) št. 1726/84 z dne 18. junija 1984, ki določa časovno omejitev za uskladiščenje masla, prodanega v skladu z Uredbama (EGS) št. 262/79 in (EGS) št. 3143/85 [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 685/88 [10], treba razveljaviti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Maslo iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 3143/85 je moralo biti prevzeto v skladiščenje pred 1. januarjem 1987.

Maslo iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 570/88 je moralo biti prevzeto v skladiščenje pred 1. januarjem 1987.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 1726/84 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. junija 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 110, 29.4.1988, str. 27.

[3] UL L 169, 18.7.1968, str. 1.

[4] UL L 87, 31.3.1988, str. 4.

[5] UL L 298, 12.11.1985, str. 9.

[6] UL L 80, 25.3.1988, str. 31.

[7] UL L 55, 1.3.1988, str. 31.

[8] UL L 92, 9.4.1988, str. 43.

[9] UL L 163, 21.6.1984, str. 28.

[10] UL L 71, 17.3.1988, str. 26.

--------------------------------------------------

Top