EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R0442

Uredba Komisije (EGS) št. 442/88 z dne 17. februarja 1988 o spremembi uredb (EGS) št. 2315/76 in (EGS) št. 2191/81 glede prodaje masla po znižani ceni in dodeljevanju pomoči za nakup masla s strani neprofitnih ustanov in organizacij

OJ L 45, 18.2.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/442/oj

31988R0442Uradni list L 045 , 18/02/1988 str. 0025 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0054
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 26 str. 0054


Uredba Komisije (EGS) št. 442/88

z dne 17. februarja 1988

o spremembi uredb (EGS) št. 2315/76 in (EGS) št. 2191/81 glede prodaje masla po znižani ceni in dodeljevanju pomoči za nakup masla s strani neprofitnih ustanov in organizacij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3904/87 [2], in zlasti členov 6(7) in 12(3) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2191/81 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2402/86 [4], ureja dodelitev pomoči za nakup masla s strani neprofitnih ustanov in organizacij; ker je zaradi sedanje situacije na trgu za maslo in obsega javnih zalog, treba neprofitnim ustanovam in organizacijam ponovno ponuditi možnost prodaje masla iz javnega skladiščenja, ne da bi začasno ukinili možnost dodelitve pomoči v skladu z Uredbo (EGS) št. 2191/81; ker je zato treba spremeniti Uredbo Komisije (EGS) št. 2315/76 z dne 24. septembra 1976 o prodaji masla iz javnega skladiščenja [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3127/87 [6];

ker je treba določiti prodajno ceno masla in pogoje, ki treba upoštevati, da se doseže navedena cena in znesek varščine, da se zagotovi izpolnitev navedenih pogojev;

ker je znesek pomoči, predviden v Uredbi (EGS) št. 2191/81, treba ponovno določiti; ker je treba prilagoditi člen 2(3) navedene uredbe zaradi razveljavitve Uredbe Sveta (EGS) št. 1269/79 [7] in sklicevanja na novo Uredbo Sveta (EGS) št. 3667/83 z dne 19. decembra 1983 o nadaljnjem uvozu masla iz Nove Zelandije v Združeno Kraljestvo pod posebnimi pogoji [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2335/86 [9], in na podlagi pridobljenih izkušenj nadomestiti nacionalno določene mejne količine z mejno količino Skupnosti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbi (EGS) št. 2315/76 se doda naslednji člen 4a:

"Člen 4a

1. Z odstopanjem od členov 1 in 2 se maslo proda po ceni, ki je enaka odkupni ceni, ki jo uporablja intervencijska agencija v času sklenitve prodajne pogodbe, zmanjšani za 30 ECU na 100 kg, če maslo uporabljajo neprofitne ustanove in organizacije v skladu z Uredbo (EGS) št. 2191/81 in je upravičeno do pomoči, predvidene v navedeni uredbi.

2. Intervencijska agencija proda maslo le, če je najpozneje do datuma sklenitve prodajne pogodbe položena varščina, ki ustreza za 3 ECU zvišanemu znižanju cene iz odstavka 1, da se zagotovi izpolnitev glavnih zahtev, ki se nanašajo na prevzem masla s strani upravičencev in njegova uporaba v skladu z Uredbo (EGS) št. 2191/81

."

Člen 2

Uredba (EGS) št. 2191/81 se spremeni:

1. V členu 2:

- v odstavku 1 se znesek "178 ECU" nadomesti s "165 ECU",

- odstavek 3 se nadomesti z:

"3. Pomoč, predvidena v odstavku 1, se ne sme dodeliti v primeru Združenega kraljestva, sočasno z znižanjem posebnega prelevmana, predvidenega v členu 3(1) Uredbe (EGS) št. 3667/83.

Zato se znesek pomoči, predvidene v odstavku 1, zmanjša za znesek navedenega znižanja posebnega prelevmana."

2. Člen 3(4) se nadomesti z:

"4. Mejna količina masla iz odstavka 3(c) je 2 kilograma na mesec in na potrošnika v obratu upravičenca."

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. aprila 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 370, 30.12.1987, str. 1.

[3] UL L 213, 1.8.1981, str. 20.

[4] UL L 208, 31.7.1986, str. 22

[5] UL L 261, 25.9.1976, str. 12.

[6] UL L 296, 21.10.1987, str. 8.

[7] UL L 161, 29.6.1979, str. 8.

[8] UL L 366, 8.12.1983, str. 16.

[9] UL L 203, 26.7.1986, str. 7.

--------------------------------------------------

Top