Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0599

Direktiva Sveta z dne 23. novembra 1988 o standardnih postopkih nadzora nad izvajanjem Uredbe (EGS) št. 3820/85 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in Uredbe (EGS) št. 3821/85 o zapisovalni opremi v cestnem prometu

OJ L 325, 29.11.1988, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 135 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 135 - 137
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 27 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2006; razveljavil 32006L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/599/oj

31988L0599Uradni list L 325 , 29/11/1988 str. 0055 - 0057
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0135
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0135


Direktiva Sveta

z dne 23. novembra 1988

o standardnih postopkih nadzora nad izvajanjem Uredbe (EGS) št. 3820/85 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in Uredbe (EGS) št. 3821/85 o zapisovalni opremi v cestnem prometu

(88/599/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 20. decembra 1985, da bi izboljšali izvajanje socialnih predpisov v cestnem prometu [4],

ker sta Uredbi (EGS) št. 3820/85 [5] in (EGS) št. 3821/85 [6] pomembni za oblikovanje skupnega trga notranjih prevoznih storitev;

ker pravilna uporaba socialnih predpisov v cestnem prometu od držav članic zahteva enotno in učinkovito kontrolo;

ker je treba uvesti minimalne zahteve za preverjanje skladnosti z ustreznimi določbami, da bi zmanjšali in preprečili kršitve;

ker je Portugalska republika šele pred kratkim uvedla postopke kontrole cestnega prometa in bi ji bilo treba v skladu s tem omogočiti preložitev datuma začetka uporabe te direktive;

ker bo dejanski in učinkovit nadzor v celotni Skupnosti zahteval izmenjavo informacij o uveljavljanju uredb v državah članicah in njihovo vzajemno pomoč pri uveljavljanju predpisov;

ker je izmenjava informacij obvezna in mora potekati v rednih časovnih presledkih;

ker je potrebna enotna uporaba socialnih predpisov o cestnem prometu, da bi preprečili izkrivljanje konkurence med prevoznimi podjetji ter pospeševali varnost v cestnem prometu in socialni napredek,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Preverjanja

Cilj te direktive je določitev minimalnih pogojev za preverjanje pravilne in enotne uporabe Uredb (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85.

Člen 2

Sistemi preverjanja

1. Države članice organizirajo sistem primernih in rednih preverjanj na cesti in v prostorih podjetij, s katerimi vsako leto zajamejo obsežen in reprezentativen delež voznikov, podjetij in vozil vseh kategorij prevoza, za katere veljata Uredbi (EGS) št. 3820/85in (EGS) št. 3821/85.

2. Vsaka država organizira preverjanja tako, da:

- vsako leto zajamejo vsaj 1 % delovnih dni voznikov vozil, za katere veljata Uredbi (EGS) št. 3820/85 in (EGS) 3821/85,

- se vsaj 15 % skupnega števila kontroliranih delovnih dni preverja na cesti in vsaj 25 % v prostorih podjetij.

3. Število preverjenih voznikov na cesti, število preverjanj v prostorih podjetja, število preverjenih delovnih dni in število javljenih kršitev se med drugim vključi v informacije, predložene Komisiji v skladu s členom 16(2) Uredbe (EGS) št. 3820/85.

Člen 3

Cestna preverjanja

1. Cestna preverjanja se organizirajo v različnih krajih in ob vsakem času, zajemajo pa dovolj obsežen del cestnega omrežja, da se je težko izogniti točkam preverjanja.

2. Elementi cestnih preverjanj so:

- dnevni časi vožnje, odmori in dnevni časi počitka ter pri jasnih znakih nepravilnosti tudi tahografski vložki za prejšnje dni, ki morajo biti v vozilu v skladu s členom 15(7) Uredbe (EGS) št. 3821/85,

- zadnji tedenski čas počitka, kjer je to primerno,

- pravilno delovanje tahografa (ugotovitev možne zlorabe tahografa in/ali tahografskih vložkov), ali, kjer je primerno, prisotnost dokumentov iz člena 14(5) Uredbe (EGS) št. 3820/85.

3. Cestna preverjanja se opravljajo brez diskriminacije glede na tuja ali domača vozila in voznike.

4. Za omogočanje dela pooblaščenih inšpektorjev, jim je treba zagotoviti:

- seznam glavnih točk, ki jih je treba preveriti,

- seznam izrazov v več jezikih, ki se pogosto uporabljajo in se nanašajo na cestni prevoz. Komisija bo državam članicam priskrbela tak seznam.

5. Če so na podlagi ugotovitev cestnega preverjanja pri vozniku vozila, registriranega v drugi državi članici, razlogi za domnevo, da so bile storjene kršitve, ki jih ni mogoče odkriti med preverjanjem zaradi pomanjkanja potrebnih podatkov, si pristojni organi zadevnih držav članic med seboj pomagajo razjasniti okoliščine. Kadar v ta namen pristojna država članica opravlja preverjanje v prostorih podjetja, rezultate tega preverjanja sporoči drugi zadevni državi članici.

Člen 4

Preverjanja v prostorih podjetja

1. Preverjanja v prostorih podjetja iz člena 2(1) se načrtujejo ob upoštevanju predhodnih izkušenj z različnimi kategorijami prevoza.

Preverjanja se opravljajo v prostorih podjetij tudi po ugotovitvi resnih kršitev Uredb (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 pri cestnem preverjanju.

2. Elementi preverjanj v prostorih podjetij so, poleg tistih pri cestnih preverjanjih, še naslednji:

- tedenski čas počitka in čas vožnje med temi počitki,

- dvotedenska omejitev ur voženj,

- nadomestilo za skrajšani dnevni ali tedenski čas počitka,

- uporaba tahografskih vložkov in/ali organizacija voznikovega delovnega časa.

3. Za namene tega člena imajo preverjanja v prostorih pristojnih organov na podlagi ustreznih dokumentov, ki jih izročijo podjetja na zahtevo navedenih organov, enak status kot kontrolna preverjanja v prostorih podjetij.

Člen 5

Dogovorjena in usklajena preverjanja

1. Države članice vsaj dvakrat na leto izvedejo dogovorjene ukrepe za cestno preverjanje voznikov in vozil, za katere veljata Uredbi (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85.

2. Kadarkoli je to mogoče, take ukrepe hkrati vsak na svojem ozemlju izvedejo tudi organi dveh ali več držav članic.

Člen 6

Izmenjava podatkov

1. Podatke, o katerih se države članice med seboj obveščajo na podlagi člena 17(3) Uredbe (EGS) št. 3820/85 in člena 19(3) Uredbe (EGS) št. 3821/85, se izmenjajo vsakih 12mesecev, z začetkom šest mesecev po uradnem obvestilu o tej direktivi [7] in v posameznih primerih tudi na posebno zahtevo države članice.

2. V ta namen pristojni organi v vsaki državi članici uporabljajo enotni obrazec za poročanje, ki ga sestavi Komisija v dogovoru z državami članicami.

Člen 7

1. Z izjemo Portugalske republike, države članice najkasneje do 1. januarja 1989 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Portugalska republika sprejme zadevne zakone in druge predpise najkasneje do 1. januarja 1990.

2. Države članice obvestijo Komisijo o svojih zakonih in drugih predpisih v zvezi z uporabo te direktive.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 1988.

Za Svet

Predsednik

Th. Pangalos

[1] UL C 116, 3.5.1988, str. 17.

[2] Mnenje z dne 17. novembra 1988 (še ne objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 208, 8.8.1988, str. 26.

[4] UL C 348, 31.12.1985, str. 1.

[5] UL L 370, 31.12.1985, str. 1.

[6] UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

[7] O tej direktivi so bile države članice uradno obveščene dne 24 novembra 1988.

--------------------------------------------------

Top