EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0410

Direktiva Komisije z dne 21. junija 1988 o prilagoditvi Direktive Sveta 74/151/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih tehničnemu napredku

OJ L 200, 26.7.1988, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 101 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 101 - 103
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 244 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 244 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/410/oj

31988L0410Official Journal L 200 , 26/07/1988 P. 0027 - 0029
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 17 P. 0101
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 17 P. 0101


DIREKTIVA KOMISIJE

z dne 21. junija 1988

o prilagoditvi Direktive Sveta 74/151/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih tehničnemu napredku

(88/410/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih1, kakor je bila nazadnje spremenjene z Direktivo 88/297/EGS2, in zlasti člena 11 Direktive,

ker je glede na pridobljene izkušnje zdaj mogoče nekatere določbe Direktive Sveta 74/151/EGS3, kakor je bila spremenjena z Direktivo 82/890/EGS4, opredeliti natančneje in celoviteje;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv za odstranjevanje tehničnih ovir v trgovini na področju kmetijskih in gozdarskih traktorjev,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge III, IV in VI Direktive 74/151/EGS se spremenijo skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Nobena država članica od 1. oktobra 1988 ne sme:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije za tip traktorja, izdaje dokumenta, navedenega v zadnji alinei člena 10(1) Direktive 74/150/EGS, ali podelitve nacionalne homologacije, ali

- prepovedati začetka uporabe traktorjev,

če so posode za tekoče gorivo, dodatne uteži in dopustne ravni hrupa tega tipa traktorja ali traktorjev skladne z določbami te direktive.

2. Države članice od 1. oktobra 1989:

- ne smejo več izdati dokumenta, navedenega v zadnji alinei člena 10(1) Direktive 74/150/EGS, za tip traktorja, katerega posoda za tekoče gorivo, dodatne uteži in dopustne ravni hrupa niso skladne z določbami te direktive,

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije za traktor, katerega posoda za gorivo, dodatne uteži in dopustne ravni hrupa niso skladne z določbami te direktive.

Člen 3

Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 1988. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. junija 1988

Za Komisijo

Podpredsednik

COCKFIELD

PRILOGA

Priloga III k Direktivi 74/151/EGS se spremeni na naslednji način:

v točki 1 se "1,3 bara" nadomesti z "0,3 bara".

Priloga IV k Direktivi 74/151/EGS se spremeni na naslednji način:

V tretji vrstici se črta besedilo "izdelane iz kovine" in tudi vejica pred tem besedilom.

Priloga VI k Direktivi 74/151/EGS se spremeni na naslednji način:

- Sliki 1 in 2 se nadomestita z naslednjima slikama 1 in 2:

[pic]

Slika 1

[pic]

Slika 2

- Točka 1.4.2 se spremeni na naslednji način:

"1.4.2 Merjenje hrupa pri prostem teku traktorskega motorja (ni potrebno za homologacijo, vendar mora biti zapisano)".

______________

1 UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

2 UL L 126, 20.5.1988, str. 52.

3 UL L 84, 28.3.1974, str. 25.

4UL L 378, 31.12.1982, str. 45.

Mikrofon

Mikrofon

7,5 m

7,5 m

10 m

10 m

Top