Help Print this page 

Document 31988D0648

Title and reference
Sklep Sveta z dne 21. decembra 1988 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 9 Protokola 1 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Državo Izrael o uvozu konzerviranih sadnih solat s poreklom iz Izraela v Skupnost
 • In force
OJ L 358, 27.12.1988, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 167 - 167
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 47 - 47

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/648/oj
Multilingual display
Dates
 • Date of document: 21/12/1988
 • Date of effect: 28/12/1988; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Sklep
 • Internal reference: COM/88/0188-01
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG19/X/00, DG21/X/00, DG01/X/00
 • Department responsible: DG06/X/00
Text

31988D0648Uradni list L 358 , 27/12/1988 str. 0019 - 0021


Sklep Sveta

z dne 21. decembra 1988

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 9 Protokola 1 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Državo Izrael o uvozu konzerviranih sadnih solat s poreklom iz Izraela v Skupnost

(88/648/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker je bil dne 11. maja 1975 med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Državo Izrael podpisan Sporazum [1];

ker je treba odobriti Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 9 Protokola 1 k navedenem Sporazumu in o uvozu konzerviranih sadnih solat s poreklom iz Izraela v Skupnost,

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Sporazum v obliki izmenjave pisem v zvezi s členom 9 Protokola 1 k navedenem Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in državo Izrael o uvozu konzerviranih sadnih solat s poreklom iz Izraela v Skupnost.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 21. decembra 1988

Za Svet

Predsednik

V. Papandreou

[1] UL L 136, 28.5.1975, str. 3.

--------------------------------------------------

Top