Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3994

Uredba Komisije (EGS) št. 3994/87 z dne 23. decembra 1987 o spremembi Uredbe št. 136/66/EGS o skupni ureditvi trga za olja in masti

OJ L 377, 31.12.1987, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 207 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 207 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 372 - 374

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3994/oj

31987R3994Uradni list L 377 , 31/12/1987 str. 0031 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 25 str. 0207
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 25 str. 0207


Uredba Komisije (EGS) št. 3994/87

z dne 23. decembra 1987

o spremembi Uredbe št. 136/66/EGS o skupni ureditvi trga za olja in masti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3985/87 [2], in zlasti člena 15 Uredbe,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 2685/87 uvaja, z učinkom od 1. januarja 1988, kombinirano nomenklaturo na podlagi usklajenega sistema, ki ustreza zahtevam skupne carinske tarife in statistike zunanje trgovine v Skupnosti;

ker je zato treba uskladiti poimenovanje blaga in tarifne številke v Uredbi Sveta št. 136/66/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1915/87 [4], po kombinirani nomenklaturi; ker te uskladitve ne zahtevajo bistvenih sprememb,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba št. 136/66/EGS se spremeni:

1. Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Ta uredba velja za naslednje proizvode:

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje blaga |

| Sojina zrna, cela ali lomljena, razen za setev |

12021090 | Arašidi, nepraženi, nepečeni, v lupini, razen za setev |

12022000 | Arašidi, nepraženi, nepečeni, neoluščeni, zdrobljeni ali ne, razen za setev |

12030000 | Kopra |

12040090 | Laneno seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12050090 | Seme oljne repice, celo ali lomljeno, razen za setev |

12060090 | Sončnično seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12071090 | Palmovi orehi in jedrca, celi ali lomljeni, razen za setev |

12072090 | Bombaževo seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12073090 | Ricinusovo seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12074090 | Sezamovo seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12075090 | Gorčično seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12076090 | Seme žafranike, celo ali lomljeno, razen za setev |

12079190 | Makovo seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12079290 | Karita oreščki, celi ali lomljeni, razen za setev |

12079991 | Konopljino seme, celo ali lomljeno, razen za setev |

12079999 | Druge oljnice in oljni plodovi, celi ali lomljeni, razen za setev |

1208 | Moka in zdrob oljnih semen in plodov, razen iz gorčice |

1504 | Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani |

1507 | Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano |

1508 | Olje iz kikirikija in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano |

1511 | Palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano |

1512 | Olje iz sončničnih semen, semen žafranike ali bombaževega semena in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano |

1513 | Olje kokosovega oreha, palmovega jedra, palmovega oreha in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, kemično nemodificirano |

1514 | Olje iz oljne repice ali gorčice in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, kemično nemodificirano |

ex1515 | Druge trdne rastlinske masti in olja (razen jojoba olja: 151560) in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, kemično nemodificirana |

ex1516 | Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani, elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda naprej nepredelani, razen hidrogeniranega ricinusovega olja, t. i. "opalwax"15162010 |

ex1517 | Margarina, užitne mešanice ali preparati masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj oziroma njihovih frakcij iz poglavja št. 1516, razen podštevilk 15171010, 15179010 in 15179093 |

15180031 | Pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, za tehnične ali industrijske namene, razen za pripravo hrane za ljudi |

15180039 |

15220091 | Oljne in miljne usedline, dobljene pri predelavi masti in voskov živalskega ali rastlinskega izvora, razen tistih, ki vsebujejo olja z lastnostmi oljčnega olja |

15220099 | Drugi ostanki, dobljeni pri predelavi masti in voskov živalskega ali rastlinskega izvora, razen tistih, ki vsebujejo olja z lastnostmi oljčnega olja |

23040000 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki, zmleti, nezmleti ali peletizirani, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje |

23050000 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki, zmleti, nezmleti ali peletizirani, dobljeni pri ekstrakciji olja iz kikirikija |

ex2306 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki, zmleti, nezmleti ali peletizirani, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih masti ali olj, razen tistih iz poglavja št. 2304 ali 2305 in razen oljnih pogač in drugih trdnih ostankov, dobljenih pri ekstrakciji oljčnega olja iz podštevilke 230690 |

1509 | Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano ali nerafinirano, kemično nemodificirano |

151000 | Druga olja in njihove frakcije, dobljene izključno iz oljk, rafinirana ali nerafinirana, kemično nemodificirana, vključno z mešanico teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz poglavja št. 1509 |

| Oljke, sveže ali ohlajene, razen oljk za proizvodnjo oljčnega olja |

07099039 | Druge oljke, sveže ali ohlajene |

07108010 | Oljke (surove ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene |

071120 | Oljke, začasno konzervirane (na primer s plinastim žveplovim dioksidom, v slanici, v raztopini žveplovega dioksida ali v drugih raztopinah konzervansov), v tem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano |

ex07129090 | Oljke sušene, cele, narezane, zdrobljene ali v prahu, neobdelane |

ex20019090 | Oljke, obdelane ali konzervirane s kisom ali ocetno kislino |

ex20049030 | Oljke, obdelane ali konzervirane, razen s kisom ali ocetno kislino, zamrznjene |

20057000 | Oljke, obdelane ali konzervirane, razen s kisom ali ocetno kislino, nezamrznjene |

| Ostanki, dobljeni z obdelavo masti ali voskov živalskega ali rastlinskega izvora, ki vsebujejo olja z lastnostmi oljčnega olja |

15220039 |

23069011 | Oljne pogače in drugi ostanki po ekstrakciji oljčnega olja |

23069019" |

2. Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Za proizvode iz člena 1(2)(a), (b) in (d), razen podštevilk 07099039 in 07112090, ter za proizvode iz podštevilke 23069011 se uporabljajo carinske stopnje v kombinirani nomenklaturi.

Za proizvode iz člena 1(2)(c) in (e), razen podštevilke 23069011, ter za proizvode iz podštevilk 07099039 in 07112090 se uporablja sistem prelevmanov pri uvozu iz tretjih držav."

3. Člen 14(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Pri uvozu neobdelanega oljčnega olja iz tarifne podštevilke 150910 in 15100010 iz tretjih držav, ter če je cenovni prag višji od cif-cene, se zaračuna prelevman v višini razlike med obema cenama."

4. Člen 15(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

"1. Pri uvozu oljčnega olja iz tretjih držav iz podštevilk 15099000 in 15100090 se zaračuna prelevman; prelevman je sestavljen iz variabilnega dela, ki ustreza prelevmanu za količino oljčnega olja, potrebnega za proizvodnjo uvoženega olja in je lahko določen po standardni stopnji, in iz fiksnega dela za zaščito predelovalne industrije.

2. Če ponudbene cene pri enem ali več izvorih na svetovnem trgu za oljčno olje iz podštevilk 15099000 in 15100090 ne ustrezajo cif-cenam iz člena 14, se namesto teh cen pri izračunu variabilnega dela prelevmana upošteva cena, določena na podlagi zgoraj navedenih ponudbenih cen."

5. Člen 17(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

"1. Pri uvozu oljk iz podštevilke 07099039 in 07112090 iz tretjih držav se zaračuna prelevman, ki izhaja iz prelevmana za oljčno olje iz člena 14, in sicer na podlagi vsebnosti olja v uvoženem proizvodu.

Višina obračunanega prelevmana ne sme biti nižja od 8 % vrednosti uvoženega proizvoda. Ta znesek je določen pavšalno.

Pri uvozu proizvodov iz podštevilk 23069019, 15220031 in 15220039 iz tretjih držav se zaračuna prelevman, ki izhaja iz prelevmana za oljčno olje, in sicer na podlagi vsebnosti olja v uvoženem proizvodu."

Člen 2

Ta uredba velja od 1. januarja 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 1987

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 376, 31.12.1987, str. 1.

[3] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[4] UL 183, 2.7.1987, str. 7.

--------------------------------------------------

Top