Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3940

Uredba Komisije (EGS) št. 3940/87 z dne 21. decembra 1987 o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 103/76, (EGS) št. 104/76, (EGS) št. 105/76, (EGS) št. 2203/82, (EGS) št. 3117/85 in uredb Komisije (EGS) št. 3321/82, (EGS) št. 3510/82, (EGS) št. 3598/83, (EGS) št. 3611/84, (EGS) št. 254/86 in (EGS) št. 314/86

OJ L 373, 31.12.1987, p. 6–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 75 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 75 - 83
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 241 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 229 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 229 - 237

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3940/oj

31987R3940Uradni list L 373 , 31/12/1987 str. 0006 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0075
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0075


Uredba Komisije (EGS) št. 3940/87

z dne 21. decembra 1987

o spremembi uredb Sveta (EGS) št. 103/76, (EGS) št. 104/76, (EGS) št. 105/76, (EGS) št. 2203/82, (EGS) št. 3117/85 in uredb Komisije (EGS) št. 3321/82, (EGS) št. 3510/82, (EGS) št. 3598/83, (EGS) št. 3611/84, (EGS) št. 254/86 in (EGS) št. 314/86

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi [1] in zlasti člena 15 Uredbe,

ker je bila ob upoštevanju uvoda kombinirane nomenklature blaga, ki temelji na harmoniziranem sistemu, tarifna nomenklatura iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3796/81 [2] spremenjena v skladu z navedeno nomenklaturo z Uredbo Sveta (EGS) št. 3759/87 [3] z začetkom veljavnosti 1. januarja 1988;

ker je zaradi tega treba spremeniti nekatere uredbe, ki izvajajo Uredbo (EGS) št. 3796/81,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbe iz naslova se spremenijo v skladu s prilogo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 1987

Za Komisijo

António Cardoso E Cunha

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 379, 31.12.1981, str. 1.

[3] UL L 359, 21.12.1987, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Spremembe k uredbam, ki se nanašajo na Uredbo (EGS) št. 3796/81

I. Uredba Sveta (EGS) št. 103/76 z dne 19. januarja 1976 o skupnih tržnih standardih za nekatere sveže ali hlajene ribe [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3396/85 [2], se spremeni, kakor sledi:

1. Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 3

Tržni standardi se določijo za naslednje vrste morskih rib iz tarifne številke 0302 kombinirane nomenklature, razen rib v kosih:

- sled vrste Clupea harengus,

- sardele vrste Sardina pilchardus,

- trneži (Squalus acanthias),

- morska mačka (Scyliorhinus spp.),

- rdeči okun (Sebastes spp.),

- trska vrste Gadus morhua,

- saj (Pollachius virens)

- vahnja (Melanogrammus aeglefinus),

- mol (Merlangus merlangus),

- leng (Molva spp.),

- skuša vrste Scomber scombrus,

- skuša vrste Scomber japonicus,

- sardoni (Engraulis spp.),

- morska plošča (Pleuronectes platessa),

- oslič vrste Merluccius merluccius,

- krilati rombi (Lepidorhombus spp.),

- kostanjevke (Brama spp.),

- morska spaka (Lophius spp.)."

2.————————————————— V prilogi B:za "Sled" se doda "vrste Clupea harengus",za "Sardele" se doda "vrste Sardina pilchardus",za "Morska mačka" se doda "(Scyliorhinus spp.)",za "Trneži" se doda "(Squalus acanthias)",za "Rdeči okun" se doda "(Sebastes spp.)",za prvo navedbo trske se doda "vrste Gadus morhua","Saj" se nadomesti s "Saj (Pollachius virens)",druga navedba trske se nadomesti z "Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)",za "Mol" se doda "(Merlangus merlangus)",za "Leng" se doda "(Molva spp.)","Skuša/Španska skuša" se nadomesti s "Skuša vrste Scomber scombrus in skuša vrste Scomber japonicus",za "Sardoni" se doda "(Engraulis spp.)",za "Morska plošča" se doda "(Pleuronectes platessa)",za "Oslič" se doda "(Merluccius merluccius)",za "Krilati rombi" se doda "(Lepidorhombus spp.)",za "Kostanjevka" se doda "(Brama spp.)",za "Morska spaka" se doda "(Lophius spp.)".

II. Uredba Sveta (EGS) št. 104/76 z dne 19. januarja 1976 o skupnih tržnih standardih za navadne peščene kozice (Crangon crangon), veliko rakovico (Cancer pagurus) in škampe (Nephrops norvegicus) [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3118/85 [4], se spremeni, kakor sledi:

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 1

Tržni standardi se določijo za naslednje rake, bodisi žive, sveže, hlajene ali kuhane v pari ali vreli vodi:

- navadne peščene kozice vrste Crangon crangon iz podštevilke 03062331 ali 03062339 kombinirane nomenklature,

- veliko rakovico (Cancer pagurus) iz podštevilke 03062430 kombinirane nomenklature,

- škampe (Nephrops norvegicus) iz podštevilke 03062930 kombinirane nomenklature."

III. Uredba Sveta (EGS) št. 105/76 z dne 19. januarja 1976 o priznanju organizacij proizvajalcev v ribiški industriji [5], se spremeni, kakor sledi:V členu 1(2) se "03.01 do 03.03" nadomesti z "0301 do 0307".

IV. Uredba Sveta (EGS) št. 2203/82 z dne 28. julija 1982 o splošnih pravilih za odobritev premije za prenos za nekatere ribiške proizvode [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 3512/82 [7], se spremeni, kakor sledi:Priloga se nadomesti z naslednjim besedilom:

"

PRILOGA

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje | Svežost | Predstavitev |

ex03025010 | Trska vrste Gadus morhua | E, A | Brez drobovja in z glavo |

ex03026110 | Sardele vrste Sardina pilchardus | E, A | Cele |

ex03026200 | Vahnja (Melanogrammus aeglefinus) | E, A | Brez drobovja in z glavo |

ex03026300 | Saj (Pollachius virens) | E, A | Brez drobovja in z glavo |

ex03026931 inex03026933 | Rdeči okun (Sebastes spp.) | E, A | Cel |

ex03026941 | Mol (Merlangus merlangus) | E, A | Brez drobovja in z glavo |

ex03026955 | Sardoni (Engraulis spp.) | E, A | Celi |

ex03026971 | Krilati rombi (Lepidorhombus spp.) | E, A | Brez drobovja in z glavo |

ex03026975 | Kostanjevke (Brama spp.) | E, A | Brez drobovja in z glavo |

ex03026981 | Morska spaka (Lophius spp.) | E, A | Brez drobovja in z glavo |

ex03062331 | Navadne peščene kozice vrste Crangon crangon | A | Kuhane v pari ali vreli vodi |

""

Poimenovanje | Velikosti |

1.Trska vrste Gadus morhua | 3, 4, 5 |

2.Sardele vrste Sardina pilchardus | 1, 2, 3, 4 |

3.Vahnja (Melanogrammus aeglefinus) | 2, 3, 4 |

4.Saj (Pollachius virens) | 3, 4 |

5.Rdeči okun (Sebastes spp.) | 2, 3 |

6.Mol (Merlangus merlangus) | 2, 3, 4 |

7.Sardoni (Engraulis spp.) | 1, 2, 3, 4 |

8.Krilati rombi (Lepidorhombus spp.) | 1, 2 |

9.Kostanjevka (Brama spp.) | 1, 2 |

10.Morska spaka (Lophius spp.) | 2, 3, 4, 5 |

11.Navadne peščene kozice vrste Crangon crangon, | 1 |

"

1.Morska plošča (Pleuronectes platessa) | združeni trgi | Esbjerg/Thyborøn |

| Lowestoft |

| Hamburg |

| IJmuiden |

| Zeebrugge |

| Figueira da Foz |

| Póvoa do Varzim |

| Matosinhos |

2.Sled vrsteClupea harengus | | Boulogne-sur-Mer |

združena trga | Bremerhaven/Cuxhaven |

združeni trgi | Fehmarn/Kiel/Maasholm |

združena trga | Hirtshals/Skagen |

| Killybegs |

| Lerwick |

združeni trgi | Mallaig/Oban/Ullapool/Stornoway |

| Rossaveal |

združena trga | Scheveningen/IJmuiden |

3.Trska vrsteGadus morhua | združena trga | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

združena trga | Bremerhaven/Cuxhaven |

združena trga | Heiligenhafen/Kiel |

združena trga | Esbjerg/Thyborøn |

združena trga | Grimsby/Hull |

| Howth |

| IJmuiden |

| Ostende |

| San Sebastian |

| La Coruña |

| Vigo |

4.Sardele vrsteSardina pilchardus

(a)Atlantic | | La Turballe |

| Saint-Guénolé |

| Santa Eugenia de Riveira |

| Sada |

| Vigo |

| Matosinhos |

| Peniche |

| Figueira da Foz |

| Olhão |

| Portimão |

(b)Sredozemlje | | Kavala |

združena trga | Ancona/Cesenatico |

združena trga | Chioggia/Porto Garibaldi |

| Marseille |

| Patras |

| Port-Vendres |

| Salerno |

| Solun |

| Sciacca |

| Sète |

| Trapani |

| Viareggio |

| Castellón |

| Tarragona |

5.Vahnja (Melanogrammusaeglefinus) | združena trga | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

združena trga | Bremerhaven/Cuxhaven |

združena trga | Grimsby/Hull |

združena trga | Hanstholm/Thyborøn |

| IJmuiden |

| Killybegs |

| Lorient |

| Ostende |

6.Saj(Pollachius virens) | združena trga | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

združena trga | Bremerhaven/Cuxhaven |

združena trga | Grimsby/Hull |

združena trga | Hirtshals/Skagen |

| IJmuiden |

| Lorient |

7.Skuša vrsteScomber scombrus | | Boulogne-sur-Mer |

| Castletownbere |

| Concarneau |

| Douarnenez |

| Falmouth |

združena trga | Hirtshals/Skagen |

| IJmuiden |

| Killybegs |

združena trga | Mallaig/Ullapool |

| Newlyn |

| Pirej |

| Plymouth |

| Bermeo |

| La Coruña |

| Vigo |

| Olhão |

| Setúbal |

| Matosinhos |

| Portimao |

| Peniche |

8.Skuša vrste Scomberjaponicus | | Punta Umbria |

| Adra |

| Olhão |

| Setúbal |

| Matosinhos |

| Portimão |

| Peniche |

9.Trneži(Squalus acanthias) in pikasta morska mačka (Scyliorhinus spp.) | | Boulogne-sur-Mer |

združena trga | Bremerhaven/Cuxhaven |

| Fleetwood |

| Grimsby |

| IJmuiden |

| Lorient |

| Lowestoft |

| Ostende |

| Lizbona |

| Sesimbra |

| Nazaré |

| Matosinhos |

| Figueira da Foz |

| Portimão |

10.Rdeči okun(Sebastes spp.) | | Boulogne-sur-Mer |

združena trga | Bremerhaven/Cuxhaven |

| Ostende |

11.Mol(Merlangus merlangus) | združena trga | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

| IJmuiden |

| Lorient |

12.Leng(Molva spp.) | združena trga | Aberdeen/Peterhead |

združena trga | Bremerhaven/Cuxhaven |

| IJmuiden |

| Lorient |

| Newlyn |

| Ostende |

13.Sardoni(Engraulis spp.) | združena trga | Ancona/Cesenatico |

združena trga | Chiggia/Porto Garibaldi |

| Kavala |

| Patras |

| Pirej |

| Port-Vendres |

| Saint-Jean-de-Luz |

| Salerno |

| Solun |

| Sciacca |

| Trapani |

| Viareggio |

| Adra |

| Barbate |

| Bermeo |

| Quetaria |

| Tarragona |

| Figueira da Foz |

| Matosinhos |

| Portimão |

| Setúbal |

| Olhão |

14.Oslič vrsteMerluccius merluccius | | Ayr |

| La Rochelle |

| Lorient |

| La Coruña |

| Marín |

| Vigo |

| Pasajes |

| Ondarróa |

| Algeciras |

| Olhão |

| Matosinhos |

| Lizbona |

| Póvoa do Varzim |

| Setúbal |

15.Krilati rombi(Lepidorhombus spp.) | | Concarneau |

| Le Guilvinec |

| Douarnenez |

| IJmuiden |

združena trga | Aberdeen/Peterhead |

| Newlyn |

| Ondárroa |

| La Coruña |

| Vigo |

| Póvoa do Varzim |

| Matosinhos |

| Figueira da Foz |

16.Kostanjevka(Brama spp.) | | Vigo |

| Santa Eugenia de Riveira |

| Sesimbra |

| Olhão |

| Setúbal |

| Lizbona |

17.Morska spaka(Lophius spp.) | | Concarneau |

| Le Guilvinec |

| Lorient |

| Zeebrugge |

| IJmuiden |

združena trga | Aberdeen/Peterhead |

| Newlyn |

| Ondárroa |

| Avilés |

| La Coruña |

| Vigo |

| Marín |

| Peniche |

| Matosinhos |

| Lagos |

| Póvoa do Varzim |

| Sesimbra |

| Figueira da Foz |

| Vila Real de Santo António" |

B. V Delu V Priloge se:

1.v točki 2 "Todarodes sagittatus" nadomesti z "Ommastrephes sagittatus";2.v točki 5 za "Hobotnica" doda "(Octopus spp.)".

C. V Delu VI Priloge se "Vse vrste tuna" nadomesti s "Tun (Thunnus spp.), črtasti tun ali palamida s progami na trebuhu (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) in druge vrste rodu Euthynnus".

IX. Uredba Komisije (EGS) št. 3611/84 z dne 20. decembra 1984 o pretvorbenih faktorjih za zamrznjene lignje [14], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 4104/86 [15], se spremeni, kakor sledi:Priloga se nadomesti z naslednjim besedilom:

"

PRILOGA

Pretvorbeni faktorji, ki se uporabljajo za različne vrste in oblike ponudbe zamrznjenih lignjev

Vrsta | Tarifna oznaka KN | Predstavitev | Pretvorbeni faktor |

Loligo patagonica | ex03074939 | neočiščeni | 1,00 |

| očiščeni | 1,20 |

Loligo vulgaris | 03074931 | neočiščeni | 2,00 |

| očiščeni | 2,40 |

Loligo pealei | 03074933 | neočiščeni | 1,20 |

| očiščeni | 1,40 |

Druge vrste rodu Loligo | ex03074939 | neočiščeni | 1,10 |

| očiščeni | 1,30 |

Ommastrephes sagittatus | 03074951 | neočiščeni | 1,00 |

| očiščeni | 1,20 |

Illex spp. | 03079911 | neočiščeni | 1,00 |

| očiščeni | 1,20 |

""

Tarifna oznaka KN | Poimenovanje | Svežost | Predstavitev | Velikost |

ex03062430 | Velika rakovica (Cancer pagurus) | | Živa | 1, 2 |

ex03062930 | Škampi (Nephrops norvegicus) | E, A | Celi Repki | 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 |

"

[1] UL L 20, 28.1.1976, str. 29.

[2] UL L 322, 3.12.1985, str. 1.

[3] UL L 20, 28.1.1976, str. 35.

[4] UL L 297, 9.11.1985, str. 3.

[5] UL L 20, 28.1.1976, str. 39.

[6] UL L 235, 10.8.1982, str. 4.

[7] UL L 368, 28.12.1982, str. 35.

[14] UL L 333, 21.12.1984, str. 41.

[15] UL L 379, 31.12.1986, str. 17.

--------------------------------------------------

Top