EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3170

Uredba Komisije (EGS) št. 3170/87 z dne 23. oktobra 1987 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje posebnih ukrepov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Tunizije

OJ L 301, 24.10.1987, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 304 - 305
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 39 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3170/oj

31987R3170Uradni list L 301 , 24/10/1987 str. 0023 - 0024


Uredba Komisije (EGS) št. 3170/87

z dne 23. oktobra 1987

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje posebnih ukrepov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Tunizije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3159/87 z dne 19. oktobra 1987 o določitvi posebnih ukrepov za uvoz oljčnega olja s poreklom iz Tunizije [1], in zlasti členov 1 in 4 Uredbe,

ker Uredba (EGS) št. 3159/87 predvideva uporabo znižanega uvoznega prelevmana za določeno količino oljčnega olja s poreklom iz Tunizije; ker je po členu 1 navedene uredbe treba uvozni prelevman, ki velja za to količino, določiti na stopnji, ki upošteva tržni položaj; ker mora biti ta uvozni prelevman določen na spodaj določeni stopnji;

ker mora biti v skladu z členom 4 Uredbe Sveta št. 136/66/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) 1915/87 [3], od 1. novembra tržnega leta 1987/88 določen cenovni prag; ker je treba zato predvideti, da se posebni prelevman prilagodi tako, da upošteva morebitne spremembe tega cenovnega praga; ker je treba skladno s členom 4 navedene uredbe sprejeti ukrepe za preprečitev preusmeritve trgovinskih tokov in zlasti za zagotovitev, da se zaračunajo prelevmani, ki veljajo za tretje države, če se olje sprosti za porabo v Španiji ali na Portugalskem;

ker se sme iz Tunizije uvoziti samo količina olja, ki ne presega količine, določene v členu 1 Uredbe (EGS) št. 3159/87; ker dovoljeno odstopanje iz člena 8 Uredbe Komisije (EGS) št. 3183/80 z dne 3. decembra 1980 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2082/87 [5], ni dopustno;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozni prelevman iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 3159/87 znaša 16 ECU za 100 kilogramov.

Za oljčno olje, ki je sproščeno v prosti promet od 1. novembra 1987, se prelevman prilagodi glede na morebitne spremembe cenovnega praga.

Člen 2

1. Države članice Skupnosti v sestavi z dne 31. decembra 1985, v katerih je oljčno olje s poreklom iz Tunizije sproščeno v prosti promet v skladu z Uredbo (EGS) št. 3159/87, uvedejo nadzorni sistem, ki zahteva, da za oljčno olje, ki spada pod podštevilko 15.07 A I (a) in (b) skupne carinske tarife in je shranjeno v posodah z neto prostornino več kakor pet litrov, ali je nepakirano, ki se izvaža v Španijo ali na Portugalsko iz ozemlja teh držav članic, gospodarski subjekt tem državam članicam zagotovi, da zadevno olje nima porekla iz Tunizije. Zahteva velja do 31. avgusta 1988 brez poseganja v izvajanje odstavka 2.

2. Kadar je olje potem, ko je bilo sproščeno v prosti promet v skladu z določbami odstavka 1, poslano v drugo državo članico, dokument, ki potrjuje, da ima proizvod skupnostni status, vsebuje naslednje navedbe:

- Aceite de oliva importado de Túnez – Reglamento (CEE) n.o 3159/87,

- Olivenolie indført fra Tunesien – Forordning (EØF) nr. 3159/87,

- Olivenöl, eingeführt aus Tunesien – Verordnung (EWG) Nr. 3159/87,

- Ελαιόλαδο εισαχ έν από την Tυνησία – Kανονισμός (EOK) αρι. 3159/87,

- Olive oil imported from Tunisia – Regulation (EEC) No 3159/87,

- Huile d‘olive importée de Tunisie – Règlement (CEE) n.o 3159/87,

- Olio d’oliva importato dalla Tunisia – Regolamento n. 3159/87,

- Olijfolie ingevoerd uit Tunesië – Verordening (EEG) nr. 3159/87.

- Azeite importado da Tunísia – Regulamento (CEE) n.o. 3159/87.

3. Ne glede na člen 8(4) Uredbe (EGS) št. 3183/80 količina, sproščena v prosti promet, ne sme presegati količine, ki je navedena v rubrikah 10 in 11 uvoznega dovoljenja. V rubriko 22 tega dovoljenja se vpiše številka 0.

4. Kadar je oljčno olje, za katerega se predloži dokument iz odstavka 2, ki potrjuje skupnostni status blaga, sproščeno v prosti promet v Španiji ali na Portugalskem, se zaračuna znesek, ki ustreza razliki med najnižjim prelevmanom, ki velja na dan izjave o sprostitvi za porabo, in zneskom, ki se uporablja v skladu s členom 1 te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. oktobra 1987

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 301, 24.10.1987, str. 5.

[2] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[3] UL L 183, 3.7.1987, str. 7.

[4] UL L 338, 13.12.1980, str. 1.

[5] UL L 195, 16.7.1987, str. 11.

--------------------------------------------------

Top