EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1580

Uredba Sveta (EGS) št. 1580/87 z dne 2. junija 1987 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Republike Gambije o ribolovu v obalnih vodah Gambije in sprejemu določb za njegovo uporabo

OJ L 146, 6.6.1987, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 10 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 10 - 11
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 219 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 219 - 220
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 10 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1580/oj

Related international agreement

31987R1580Official Journal L 146 , 06/06/1987 P. 0001 - 0002
Finnish special edition: Chapter 4 Volume 3 P. 0010
Swedish special edition: Chapter 4 Volume 3 P. 0010


UREDBA SVETA (EGS) št. 1580/87

z dne 2. junija 1987

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Republike Gambije o ribolovu v obalnih vodah Gambije in sprejemu določb za njegovo uporabo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti člena 155(2)(b) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker sta se Skupnost in Gambija s pogajanji uskladili o Sporazumu o ribolovu v obalnih vodah Gambije, ki daje ribičem Skupnosti nove možnosti ribolova v vodah, nad katerimi ima Republika Gambija suverenost ali so v njeni jurisdikciji, in ga parafirali;

ker skladno s členom 155(2)(b) Akta o pristopu Svet določi postopke tako, da se lahko upoštevajo vsi interesi ali del interesov Kanarskih otokov, kadar sprejema odločitve za vsak primer posebej, zlasti z namenom sklenitve sporazumov o ribištvu s tretjimi državami; ker je v danem primeru treba določiti navedene postopke;

ker je v interesu Skupnosti, da odobri ta sporazum,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Republike Gambije o ribolovu v obalnih vodah Gambije se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Da bi upoštevali interese Kanarskih otokov, se Sporazum in, kolikor je potrebno za njegovo izvajanje, določbe skupne ribiške politike o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov uporabljajo tudi za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije in so trajno registrirana v registrih pristojnih organov na lokalni ravni (registros de base) na Kanarskih otokih, pod pogoji iz opombe 6 Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 570/86 z dne 24. februarja 1986 o opredelitvi koncepta "proizvodi s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja pri trgovini med carinskim ozemljem Skupnosti, Ceuto in Melillo ter Kanarskimi otoki [3].

Člen 3

Predsednik Sveta da obvestilo iz člena 17 Sporazuma.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 2. junija 1987

Za Svet

Predsednik

Ph. MAYSTADT

[1] UL C 42, 20.2.1987, str. 10.

[2] Mnenje podano d

ne 15. maja 1987 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 56, 1.3.1986, str. 1.

Top