EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0356

Direktiva Sveta z dne 25. junija 1987 o spremembi Direktive 80/232/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s stopnjami nazivnih količin in nazivnih prostornin, ki so dovoljene za določene predpakirane proizvode

OJ L 192, 11.7.1987, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 243 - 243
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 243 - 243
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 282 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 259 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 259 - 259

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/356/oj

31987L0356

Direktiva Sveta z dne 25. junija 1987 o spremembi Direktive 80/232/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s stopnjami nazivnih količin in nazivnih prostornin, ki so dovoljene za določene predpakirane proizvode

Uradni list L 192 , 11/07/1987 str. 0048 - 0048
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0243
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0243
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 282


Direktiva Sveta

z dne 25. junija 1987

o spremembi Direktive 80/232/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s stopnjami nazivnih količin in nazivnih prostornin, ki so dovoljene za določene predpakirane proizvode

(87/356/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je s sprejetjem Direktive 80/232/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/96/EGS [5], nastopila potreba po dodatnih stopnjah nazivnih količin za določene predpakirane proizvode, da bi se s tem odstranile ovire pri trgovini s temi proizvodi;

ker je priporočljivo, kjer je to le mogoče, zagotoviti popolno uskladitev stopenj predpakiranih proizvodov, da bi se vzpostavil pregleden trg za take proizvode,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 80/232/EGS se spremeni na naslednji način:

1. Pred obstoječe besedilo člena 1 se vstavi slika 1 in se doda naslednji odstavek:

"2. Z odstopanjem od odstavka 1 velja ta direktiva tudi za prejo za strojno pletenje, ki je navedena pod točko 11 Priloge I, in je predstavljena v embalaži drugačne oblike."

2. členu 5 se doda naslednji stavek:

"Predpakirani proizvodi, ki vsebujejo proizvode, naštete pod točko 11 Priloge I, se smejo po 31. decembru 1989 dajati v promet samo v nazivnih količinah, ki so podane v točki 11."

3. Prilogi I se doda:

"11. PREJE ZA STROJNO PLETENJE (količina v g), ki sestojijo iz naravnih vlaken (živalskega, rastlinskega in rudninskega izvora), iz kemičnih vlaken in iz mešanic le-teh.

10 – 25 – 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 1000

Ta vrednost je masa preje brez vode, ki ji je dodana dogovorno dovoljena vlaga, določena z Direktivo 71/307/EGS."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 30. junija 1988. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 25. junija 1987

Za Svet

Predsednik

H. De croo

[1] UL C 317, 10.12.1986, str. 11.

[2] Mnenje predano 19. junija 1987 (še nebjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 150, 9.6.1987, str. 4.

[4] UL L 51, 25.2.1980, str. 1.

[5] UL L 80, 25.3.1986, str. 55.

--------------------------------------------------

Top