Help Print this page 

Document 31987D0514

Title and reference
Sklep Sveta z dne 28. septembra 1987 o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo
 • In force
OJ L 297, 21.10.1987, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 70 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 70 - 70
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 152 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 40 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 40 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 028 P. 12 - 12

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/514/oj
Multilingual display
Dates
 • Date of document: 28/09/1987
 • Date of effect: 22/10/1987; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 3
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Sklep
 • Internal reference: COM/87/0007-04
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG06/X/00, DG19/X/00
 • Department responsible: DG01/X/00
Text

31987D0514Uradni list L 297 , 21/10/1987 str. 0035 - 0035
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0070
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0070


Sklep Sveta

z dne 28. septembra 1987

o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo

(87/514/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 238 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije [1],

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta [2],

ker je treba odobriti Dodatni protokol k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo [3], podpisan v Tunisu 25. aprila 1976,

SKLENIL:

Člen 1

Dodatni protokol k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Tunizijo se s tem odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo, predvideno v členu 8 Protokola [4].

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 28. septembra 1987

Za Svet

Predsednik

B. Haarder

[1] UL C 104, 21.4.1987, str. 23.

[2] Privolitev je bila podana 16. septembra 1987 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 265, 27.9.1978, str. 2.

[4] Generalni sekretariat Sveta objavi datum začetka veljavnosti Protokola v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Top