EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0221

Odločba Komisije z dne 24. marca 1987 o določitvi vzorca o javnozdravstvenega spričevala za mesne izdelke iz Argentine, Brazilije in Urugvaja

OJ L 93, 7.4.1987, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 85 - 88
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 85 - 88
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 201 - 204
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 41 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 41 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/221/oj

31987D0221Uradni list L 093 , 07/04/1987 str. 0011 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 23 str. 0085
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 23 str. 0085


Odločba Komisije

z dne 24. marca 1987

o določitvi vzorca o javnozdravstvenega spričevala za mesne izdelke iz Argentine, Brazilije in Urugvaja

(87/221/EGS)

KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovanje z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85 [2] in zlasti člena 17 Direktive,

ker mora Komisija, v skladu s členom 17 Direktive Sveta 77/99/EGS, določiti vzorec javnozdravstvenega spričevala o zdravstveni ustreznosti, ki mora pri uvozu v Skupnost spremljati mesne izdelke, hkrati s sprejetjem seznama obratov v tretjih državah, odobrenih za uvoz proizvodov v Skupnost;

ker se bo ta odločba uporabljala do začetka izvajanja celovitega režima Skupnosti za uvoz mesnih izdelkov iz tretjih držav; ker se za uvoz mesnih izdelkov iz tretjih držav upoštevajo drugi veterinarski predpisi, zlasti v zvezi z zdravjem živali, v skladu s splošnimi določbami Pogodbe;

ker ta odločba temelji na obstoječih predpisih Skupnosti in jo bo treba ponovno pregledati po dopolnitvi prej navedenih predpisov;

ker ta odločba temelji na pregledih na kraju samem v Argentini, Braziliji in Urugvaju; ker je z vidika teh pregledov treba trenutno upoštevati v celoti toplotno obdelano in konzerviranoter zamrznjeno kuhano goveje meso, ki se kuha na središčno temperaturo najmanj 80 °C, ter prihaja iz predelovalnih obratov z izdanim dovoljenjem za izvoz v Skupnost;

ker so veterinarski strokovnjaki iz držav članic in Komisije do sedaj opravljali inšpekcijske preglede na kraju samem v Argentini, Urugvaju in Braziliji; ker je v Odločbi Komisije 86/472/EGS [3] že določen vzorec javnozdravstvenega spričevala za izdelke iz Argentine in Urugvaja; ker se lahko sprejme enoten vzorec, kakor je priložen tej odločbi, za vse tri države; ker je treba razveljaviti Odločbo 86/472/EGS;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vzorec spričevala, ki mora spremljati mesne izdelke iz Argentine, Brazilije in Urugvaja je podan v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se ponovno pregleda po sprejetju vseh novih predpisov, uporabljenih za tretje države v zvezi z zadevnimi proizvodi.

Člen 3

Odločba 86/472/EGS se razveljavi.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. marca 1987

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 85.

[2] UL L 362, 31.12.1985, str. 8.

[3] UL L 279, 30.9.1986, str. 50.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top