Help Print this page 

Document 31987D0119

Title and reference
Odločba Komisije z dne 13. januarja 1987 o seznamu obratov v Braziliji, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov v Skupnost
  • No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; razveljavil 32014D0160
OJ L 49, 18.2.1987, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 208 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 208 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 158 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 7 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 7 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 55 - 56

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/119/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina
Dates
  • Date of document: 13/01/1987
  • Date of effect: 15/01/1987; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 14/02/1987; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 14/02/1987
  • Date of end of validity: 21/03/2014; razveljavil 32014D0160
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
Relationship between documents
Text

31987D0119Uradni list L 049 , 18/02/1987 str. 0037 - 0038
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0208
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 22 str. 0208


Odločba Komisije

z dne 13. januarja 1987

o seznamu obratov v Braziliji, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov v Skupnost

(87/119/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 86/469/EGS [2], in zlasti člena 17(1) Direktive,

ker je v skladu s členom 17(1) Direktive 77/99/EGS treba sestaviti sezname obratov v tretjih državah, odobrenih za izvoz mesnih izdelkov v Skupnost; ker morajo ti obrati izpolnjevati zahteve iz Priloge navedene direktive;

ker je Brazilija poslala seznam obratov, odobrenih za izvoz mesnih izdelkov v Skupnost;

ker so obiski Skupnosti na kraju samem pokazali, da so higienski standardi v nekaterih od teh obratov zadovoljivi; ker se jih zato lahko uvrsti na prvi seznam obratov, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov, ki je bil sestavljen v skladu s členom 17(1) navedene direktive;

ker je treba primer drugih obratov, ki jih je predlagala Brazilija, ponovno preučiti na podlagi dodatnih podatkov v zvezi z njihovimi higienskimi standardi in njihovo sposobnostjo hitre prilagoditve zahtevam Skupnosti;

ker se v tem času in da bi preprečili nenadno prekinitev obstoječih trgovinskih tokov lahko tem obratom začasno dovoli, da nadaljujejo z izvozom mesnih izdelkov v tiste države članice, ki so jih pripravljene sprejeti;

ker bo zato treba ponovno preučiti in po potrebi spremeniti to odločbo v smislu ukrepov, sprejetih v ta namen, in opravljenih izboljšav;

ker ta odločba temelji na obstoječih predpisih Skupnosti, ki se uporabljajo za uvoz iz tretjih držav; ker bo zato to odločbo treba ponovno preučiti, če se zadevni predpisi spremenijo;

ker poleg tega v skladu s členom 17(1) Direktive 77/99/EGS določbe o uvozu mesnih izdelkov iz tretjih držav, ki se sicer običajno uporabljajo v državah članicah, ne smejo biti ugodnejše od tistih, ki urejajo trgovino v Skupnosti; ker mora s tem v zvezi uvoz mesnih izdelkov iz obratov, navedenih v seznamu v Prilogi k tej odločbi, še naprej ustrezati tudi drugim veterinarskim predpisom, zlasti v zvezi z zahtevami o zdravstvenem varstvu živali, in splošnim določbam Pogodbe;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbi, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice lahko dovolijo uvoz mesnih izdelkov iz Brazilije le iz obratov, navedenih v Prilogi.

2. Kljub temu lahko države članice do 15. avgusta 1987 dovolijo uvoz mesnih izdelkov iz obratov, ki niso navedeni v Prilogi, vendar so jih 8. maja 1986 brazilski organi uradno odobrili in predlagali, če pred 16. avgustom 1987 ni bila sprejeta nasprotna odločitev.

Komisija pošlje državam članicam seznam teh obratov.

3. Za uvoz iz obratov iz odstavka 1 še naprej veljajo drugje določene veterinarske določbe, zlasti v zvezi z zahtevami o zdravstvenem varstvu živali.

Člen 2

Ta odločba velja od 15. januarja 1987.

Člen 3

Ta odločba se ponovno pregleda in po potrebi spremeni do 16. avgusta 1987.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. januarja 1987

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 85.

[2] UL L 275, 26.9.1986, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV

Št. veterinarske odobritve | Obrat | Naslov |

| |

SIF | 7 | Swift Armour SA Indústria e Comércio | Santana do Livramento, Rio Grande do Sul |

SIF | 10 | Frigorífico Bordon SA | São Paulo, São Paulo |

SIF | 381 | Frigorífico Kaiowa SA | Guarulhos, São Paulo |

SIF | 385 | Frigorífico Mouran SA | Andradina, São Paulo |

SIF | 736 | Sola SA Indústrias Alimentícias | Tres Rios, Rio de Janeiro |

SIF | 1676 | Swift Armour SA Indústria e Comércio | Uberlandia, Minas Gerais |

SIF | 2015 | Sadia Oeste SA Indústria e Comércio | Varzea Grande, Mato Grosso |

SIF | 2023 | Frigorífico Quatro Rios SA | Votuporanga, São Paulo |

--------------------------------------------------

Top