EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0401

Uredba Komisije (EGS) št. 401/86 z dne 21. februarja 1986 o podrobnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ga ne zajema Priloga II k Pogodbi o ustanovitvi EGS

OJ L 45, 22.2.1986, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 5 - 5
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 132 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 132 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/401/oj

31986R0401Official Journal L 045 , 22/02/1986 P. 0025 - 0025


Uredba Komisije (EGS) št. 401/86

z dne 21. februarja 1986

o podrobnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki blaga, ki ga ne zajema Priloga II k Pogodbi o ustanovitvi EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2727/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za žita1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1018/842, in zlasti člena 12(2) Uredbe,

ker Uredba Sveta (EGS) št. 3035/80 z dne 11. novembra 1980 o splošnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene v obliki proizvodov, ki jih ne zajema Priloga II k Pogodbi o ustanovitvi EGS, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil3, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1982/854, določa, da se lahko za blago iz tarifne številke 19.03 skupne carinske tarife dodeljujejo različno visoka nadomestila glede na namembno državo; ker je od 19. julija do 1. novembra 1985 za to blago veljala drugačna višina nadomestila pri izvozu v Združene države Amerike ali v Kanado kakor pri izvozu v druge države nečlanice; ker je bila Kanada v ta ukrep vključena zaradi posebnih trgovinskih odnosov z Združenimi državami Amerike; ker so se 1. novembra 1985 uvozni pogoji v Združenih državah Amerike tako spremenili, da je upravičena ponovna vzpostavitev poštenih pogojev konkurence za izvoznike na trge teh dveh držav nečlanic, če se izvoženo blago carini za prosto prodajo v teh dveh državah po 1. novembru 1985;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Blago iz tarifne številke 19.03 skupne carinske tarife, ki je bilo carinjeno za prosto prodajo v Združenih državah Amerike ali v Kanadi po 1. novembru 1985 in za katero je bilo vnaprej določeno izvozno nadomestilo med 19. julijem in 31. oktobrom 1985, je upravičeno do enakega nadomestila, kakor se uporablja za druge države nečlanice in velja na dan vložitve zahtevka za potrdilo o vnaprejšnji določitvi nadomestila.

2. Blago iz tarifne številke 19.03 skupne carinske tarife, ki je bilo carinjeno za prosto prodajo v Združenih državah Amerike ali Kanadi po 1. novembru 1985 in za katero izvozno nadomestilo ni bilo vnaprej določeno, je upravičeno do enakega nadomestila, kakor se uporablja za druge države nečlanice in ki velja na dan izvoza blaga.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. novembra 1985.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 1986

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

1 UL L 281, 1.11.1975, str. 1.

2 UL L 107, 19.4.1984, str. 1.

3 UL L 323, 29.11.1980, str. 27.

4 UL L 186, 19.7.1985, str. 8.

Top