EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R0344

Uredba Komisije (EGS) št. 344/86 z dne 17. februarja 1986 o spremembi uredb (EGS) št. 626/85 in (EGS) št. 2077/85 v zvezi z varščinami

OJ L 41, 18.2.1986, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 100 - 100
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 131 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/344/oj

31986R0344Uradni list L 041 , 18/02/1986 str. 0015 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 20 str. 0100
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 20 str. 0100


Uredba Komisije (EGS) št. 344/86

z dne 17. februarja 1986

o spremembi uredb (EGS) št. 626/85 in (EGS) št. 2077/85 v zvezi z varščinami

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 516/77 z dne 14. marca 1977 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85 [2], in zlasti člena 4(8) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 525/77 z dne 14. marca 1977 o uvedbi sistema proizvodne pomoči za konzervirani ananas [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1699/85 [4], in zlasti člena 8 Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode [5] v naslovu III določa, kakšna oblika varščine se lahko predloži, in ker člen 19(1) navedene uredbe določa, kdaj se sprostijo varščine, vplačane v zvezi s predplačili;

ker je zato treba črtati ustrezne določbe iz Uredbe Komisije (EGS) št. 626/85 z dne 12. marca 1985 o odkupu, prodaji in skladiščenju nepredelanih rozin in fig s strani agencij za skladiščenje [6] in Uredbe Komisije (EGS) št. 2077/85 z dne 25. julija 1985 o določitvi podrobnih pravil za uporabo proizvodne pomoči za konzervirani ananas [7];

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugi pododstavek člena 21(1) Uredbe (EGS) št. 626/85 ter člena 4(4) in 5(1) Uredbe (EGS) št. 2077/85 se črtajo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. marca 1986.

Člen 5(1) Uredbe (EGS) št. 2077/85 se uporablja še naprej za varščine, vplačane pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 1986

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 73, 21.3.1977, str. 1.

[2] UL L 362, 31.12.1985, str. 8.

[3] UL L 73, 21.3.1977, str. 46.

[4] UL L 163, 22.6.1985, str. 12.

[5] UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

[6] UL L 72, 13.3.1985, str. 7.

[7] UL L 196, 26.7.1985, str. 28.

--------------------------------------------------

Top