EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0424

Prva direktiva Komisije z dne 15. julija 1986 o določitvi metod vzorčenja užitnih kazeinov in kazeinatov za kemično analizo

OJ L 243, 28.8.1986, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 015 P. 256 - 260
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 015 P. 256 - 260
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 215 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 208 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 208 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 81 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/424/oj

31986L0424

Prva direktiva Komisije z dne 15. julija 1986 o določitvi metod vzorčenja užitnih kazeinov in kazeinatov za kemično analizo

Uradni list L 243 , 28/08/1986 str. 0029 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0256
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 15 str. 0256
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 215


Prva direktiva Komisije

z dne 15. julija 1986

o določitvi metod vzorčenja užitnih kazeinov in kazeinatov za kemično analizo

(86/424/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 83/417/EGS z dne 25. julija 1983 o zbliževanju zakonov držav članic v zvezi z nekaterimi laktoproteini, mlečnimi beljakovinami (kazeini in kazeinati) za prehrano ljudi [1] in še posebej člena 9 Direktive,

ker je treba po členu 9 Direktive 83/417/EGS kazeine in kazeinate vzorčiti v skladu s postopki Skupnosti;

ker bi bilo treba sprejeti začetni niz metod za vzorčenje za kemično analizo, zaradi katere se študije zaključujejo;

ker so ukrepi, predvideni v tej direktivi, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živila,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Zahteve pri vzorčenju, omenjene v odstavku (b) člena 9 Direktive 83/417/EGS, so zahteve, opisane v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje te direktive najkasneje do 15. januarja 1988 [2]. O tem morajo takoj obvestiti Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je namenjena državam članicam.

V Bruslju, 15. julija 1986

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

[1] UL L 237, 26.8.1983, str. 25.

[2] Datum ustreza 18 mesecem po sprejemu te direktive.

--------------------------------------------------

PRILOGA

METODE VZORČENJA V ZVEZI Z NADZOROM KEMIČNE ANALIZE NEKATERIH UŽITNIH KAZEINOV IN KAZEINATOV, NAMENJENIH PREHRANI LJUDI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Upravna navodila

1.1. Osebje

Vzorčenje opravi pooblaščena usposobljena oseba, kot je opredeljeno v predpisih držav članic.

1.2 Pečatenje in označevanje vzorcev

Vsak vzorec, vzet za uradno uporabo, je treba zapečatiti na kraju vzorčenja in identificirati po predpisih držav članic.

1.3 Ponovitve vzorcev

Za analizo je treba istočasno pripraviti najmanj dva enakovredna značilna vzorca. Dokler še ni določena zakonodaja Skupnosti, so postopek in število vzetih vzorcev odvisni od ustrezne državne zakonodaje vsake države članice.

Vzorci se po vzorčenju takoj ko je mogoče odpošljejo v laboratorij.

1.4 Poročilo

Vzorce spremlja poročilo, ki se pripravi v skladu z zakonodajo držav članic.

2. Oprema za vzorčenje

2.1 Specifikacije

Vsa oprema za vzorčenje mora biti izdelana iz primernega materiala ustrezne trdnosti, ki ne povzroča spremembe vzorca, ki bi lahko vplivala na rezultate preiskave, in ne bi smel povzročiti spremembe vzorcev med vzorčenjem. Priporočamo uporabo nerjavečega jekla.

Vse površine morajo biti gladke in brez razpok, vsi vogali morajo biti zaobljeni. Oprema za vzorčenje mora izpolnjevati zahteve, predpisane v zvezi z vsakim vzorčenim izdelkom.

3. Posode za vzorčenje

3.1 Specifikacije

Posode in pokrovi za vzorce morajo biti izdelani iz materialov in take konstrukcije, ki primerno ščiti vzorec in v njem ne povzroča spremembe, ki bi lahko vplivala na rezultate analize ali proučevanja. Med primernimi materiali so steklo, nekatere kovine in nekatere plastike. Posode bi morale biti po možnosti neprozorne. Če so prozorne ali prepuščajo svetlobo, jih moramo skupaj z vsebino shraniti na temnem mestu.

Posode in pokrovi morajo biti čisti in suhi. Oblika in prostornina posode morata ustrezati zahtevam, predpisanim za vzorčeni izdelek.

Mogoče je uporabiti plastične posode za enkratno uporabo, posode iz plastike, laminate vključno z aluminijevo folijo ali primerne plastične vrečke, ki se ustrezno zapirajo.

Posode, razen plastičnih vrečk, moramo varno zapreti s pomočjo primernega zamaška ali pokrova z navojem iz kovine ali plastike, po potrebi z neprodušno plastično podlogo. Vsak uporabljen zamašek ali podloga mora biti netopljiva, taka da ne absorbira, in odporna na maščobe ter ne sme vplivati na vonj, okus, lastnosti ali sestavo vzorca.

Zamaški morajo biti izdelani ali pokriti z materialom, ki je brez vonja in ne absorbira.

4. Postopek vzorčenja

Takoj po vzorčenju moramo posodo z vzorcem zapreti.

5. Hranjenje vzorcev

Priporočena temperatura za hranjenje vzorcev različnih kazeinov in kazeinatov ne sme presegati 25 oC.

6. Prevoz vzorcev

Vzorce moramo, takoj ko je mogoče, prinesti v laboratorij, odgovoren za preskuse (po možnosti v 24 urah po jemanju vzorcev).

Med prevozom moramo preprečiti izpostavljenost vonjem, ki jih lahko kontaminirajo, izpostavljenost neposredni svetlobi in temperaturam, višjim od 25 oC.

II. METODA - VZORČENJE UŽITNIH KAZEINOV IN KAZEINATOV

1. Obseg in področje uporabe

Ta metoda opisuje vzorčenje za kemijsko analizo:

- užitnih kislih kazeinov

- užitnih siriščnih kazeinov

- užitnih kazeinatov

2. Oprema

Glej Razdelek 2 Splošnih določb.

2.1. Sonde

Zadostne dolžine, da dosežejo dno posode z izdelkom. Sonde morajo ustrezati opisu v III. delu te direktive.

2.2 Žlica, lopatica ali zajemalka

širok zajem

2.3 Posode za vzorce

Glej Razdelek 3 Splošnih določb.

3. Postopek

3.1 Splošno

Poskrbeti moramo, da je zajem vlage iz ozračja v vsebino posode z izdelkom med obdobjem vzorčenja za analizo ali pred njim čim manjši. Po vzorčenju moramo posodo z izdelkom ponovno varno zapreti.

3.2 Postopek

3.2.1 Vzorčenje

Vzeti moramo vzorec, ki ni manjši od 200 g. Skozi izdelek moramo potisniti čisto in suho sondo, če je potrebno, tako, da je posoda nagnjena ali položena na bok. Urez mora biti usmerjen navzdol ob uporabi enakomerne sile prediranja. Ko sonda doseže dno posode, jo moramo zavrteti za 180o, izvleči in vsebino izprazniti v posodo za vzorec. Narediti moramo eno ali več izvrtin za vzorec, ki naj ne bo manjši od 200 g. Posodo z vzorcem moramo zapreti takoj po zaključku vzorčenja. Tako vzorčenje se nadaljuje na isti seriji.

3.2.2 Vzorčenje izdelkov, pakiranih v manjše zavitke za prodajo na drobno.

Nedotaknjeni in neodprti zavitki lahko predstavljajo vzorec. V kolikor je mogoče, moramo vzeti enega ali več zavitkov iste serije(lot) za oblikovanje vzorca, ki ni manjši od 200 g.

Če to ni mogoče, uporabimo neko drugo metodo, ki predstavlja reprezentativni vzorec.

3.2.3 Konzerviranje, hranjenje in prevoz vzorca

Razdelka 5 in 6 Splošnih določb.

III. SONDE ZA VZORČENJE UŽITNIH KAZEINOV IN KAZEINATOV V RAZSUTEM STANJU

1. Vrste sond

Vrsta A : dolga (glej sliko 1);

Vrsta B : kratka (glej sliko 1).

2. Materiali

Rezilo in koren morata biti izdelana iz zglajene kovine, po možnosti iz nerjavečega jekla. Ročaj dolge sonde bi moral biti po možnosti izdelan iz nerjavečega jekla. Kratka sonda mora imeti snemljiv ročaj iz lesa ali plastike, ki se prilega držalu v rezilu.

3. Konstrukcija

3.1 Oblika, material in zaključna izdelava morajo dovoljevati, da se sonda lahko čisti.

3.2 Izstopajoči rob rezila vrste A mora biti dovolj oster, da služi kot strgalo.

3.3 Konica rezila mora biti dovolj ostra, da je vzorčenje lažje.

4. Glavne dimenzije

Sonde se morajo skladati z merami (možno 10 % odstopanje), podanimi v spodnji tabeli:

(v mm) |

| Vrsta A dolg | Vrsta B kratek |

Dolžina rezila | 800 | 400 |

Debelina kovine rezila | 1 do 2 | 1 do 2 |

Notranji premer rezila pri konici | 18 | 32 |

Notranji premer rezila pri ročaju ali korenu | 22 | 28 |

Širina ureza pri konici | 4 | 20 |

Širina ureza pri ročaju ali korenu | 14 | 14 |

5. Opomba glede uporabe sond

5.1 Pri manj prosto tekočem prahu se lahko sonde vstavi navpično. Sonde tipa A se popolnoma napolni z vrtenjem in se jih lahko odstrani navpično.

Sonde tipa B se polno napolnijo že med vstavitvijo, vendar jih je treba odstraniti poševno, da se prepreči izgube na spodnjem delu.

5.2 Pri prosto tekočem prahu je posoda nagnjena, sonde vstavljene skoraj vodoravno z režo, ki gleda navzdol, in se odstranijo tako, da reža gleda navzgor

+++++ TIFF +++++

SONDE, PRIMERNE ZA VZORČENJE KAZEINOV IN KAZEINATOV

--------------------------------------------------

Top