EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0289

Odločba Komisije z dne 29. maja 1986 o spremembi Odločbe 83/218/EGS o seznamu obratov v Romuniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

OJ L 182, 5.7.1986, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 123 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 123 - 125
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 55 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 176 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 176 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 26 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; implicitno zavrnjeno 32006R1792

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/289/oj

31986D0289Uradni list L 182 , 05/07/1986 str. 0025 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0123
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0123


Odločba Komisije

z dne 29. maja 1986

o spremembi Odločbe 83/218/EGS o seznamu obratov v Romuniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost

(86/289/EGS)

KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu govedi in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85 [2], ter zlasti členov 4(1) in 18(1),

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/96/EGS z dne 21. decembra 1976 o pregledih zaradi trihineloze (Trichinella spiralis) ob uvozu svežega mesa domačih prašičev [3] iz tretjih držav, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85, in zlasti člena 4 Direktive,

ker je bil seznam obratov v Romuniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost, sprva določen z Odločbo Komisije 83/218/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 85/512/EGS [5];

ker se je z rutinskim inšpekcijskim pregledom po členu 5 Direktive 72/462/EGS in členu 3(1) Odločbe Komisije 83/196/EGS z dne 8. aprila 1983 o inšpekcijskih pregledih na kraju samem, ki se izvajajo v zvezi z uvozom govedi, prašičev in svežega mesa iz držav nečlanic [6], izkazalo, da se je raven higiene v nekaterih obratih od zadnjega inšpekcijskega pregleda spremenila;

ker je isti inšpekcijski pregled pokazal, da drugi obrat izpolnjuje pogoje iz člena 2 Direktive 77/96/EGS; ker se temu obratu lahko dovoli, da izvaja preglede za odkrivanje prisotnosti trihineloze v svežem prašičjem mesu;

ker je zato treba seznam obratov spremeniti;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 83/218/EGS se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. maja 1986

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 302, 31.2.1972, str. 28.

[2] UL L 362, 31.12.1985, str. 8.

[3] UL L 26, 31.1.1977, str. 67.

[4] UL L 121, 7.5.1983, str. 23.

[5] UL L 316, 27.11.1985, str. 48.

[6] UL L 108, 26.4.1983, str. 18.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ SVEŽEGA MESA BREZ ČASOVNE OMEJITVE

Št. veterinarske odobritve | Obrat | Naslov |

1.GOVEJE MESO

A.Klavnice in razsekovalnice

2 | Industria carnii Bacau | Bacau |

37 | Industria carnii Galati | Galati |

60 | Industria carnii Alexandria | Alexandria |

61 | Industria carnii Buzau | Buzau |

B.Razsekovalnice

A-15 | Interprinderea de preparate si conserva din carne | Bucuresti |

23 | Frigorifer Sibiu | Sibiu |

30 | Antrepozitul Frigorific Timisoara | Timisoara |

42 | Fabrica de conserve carne, semiconserve, Frigorifer Suceava | Suceava |

83 | Antrepozitul Frigorific Piatra Neamt | Piatra Neamt |

II.PRAŠIČJE MESO

A.Klavnice in razsekovalnice

1 T | Industria carnii Arad | Arad |

2 T | Industria carnii Bacau | Bacau |

8 T | Abatorul Iasi | Tomesti |

37 T | Industria carnii Galati | Galati |

60 T | Industria carnii Alexandria | Alexandria |

61 T | Industria carnii Buzau | Buzau |

B.Razsekovalnice

A-15 | Interprinderea de preparate si conserva din carne | Bucuresti |

23 | Frigorifer Sibiu | Sibiu |

30 | Antrepozitul Frigorific Timisoara | Timisoara |

42 | Fabrica de conserve carne, semiconserve, Frigorifer Suceava | Suceava |

83 | Antrepozitul Frigorific Piatra Neamt | Piatra Neamt |

III.KONJSKO MESO

Klavnice in razsekovalnice

2 | Industria carnii Bacau | Bacau |

SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ SVEŽEGA NA OZEMLJE SKUPNOSTI SAMO DO DOLOČENEGA DATUMA

Št. veterinarske odobritve | Predelovalni obrat | Naslov |

1.GOVEJE MESO

Klavnice in razsekovalnice

11 | Industria carnii Turnu Severin | Turnu Severin |

II.PRAŠIČJE MESO

Klavnice in razsekovalnice

11 T | Industria carnii Turnu Severin | Turnu Severin |

--------------------------------------------------

Top