EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0277

Sklep Sveta z dne 12. junija 1986 o sklenitvi Protokola h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP)

OJ L 181, 4.7.1986, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 011 P. 273 - 273
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 011 P. 273 - 273
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 281 - 281
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 160 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 160 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/277/oj

Related international agreement

31986D0277Uradni list L 181 , 04/07/1986 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0273
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0273


Sklep Sveta

z dne 12. junija 1986

o sklenitvi Protokola h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP)

(86/277/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je Skupnost s Sklepom 81/462/EGS [3] odobrila Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja;

ker je program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP), ki ga je treba izvajati v okviru Konvencije, osnovno sredstvo pridobivanja informacij o količini izpuščenih, ter po možnosti čez meje prenesenih, onesnaževal;

ker je bila 24. maja 1984 Komisija pooblaščena, da v imenu Skupnosti sodeluje pri pogajanjih o Protokolu h Konvenciji o dolgoročnem financiranju EMEP;

ker so pogajanja dosegla vrhunec s sprejetjem končnega besedila protokola ter z določitvijo načina delitve stroškov za EMEP;

ker je 28. septembra 1984 Skupnost, kot jo je pooblastil Svet 25. septembra 1984, podpisala protokol na drugem zasedanju izvršilnega organa Konvencije,

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

V imenu Evropske gospodarske skupnosti se sprejme Protokol h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP).

Besedilo Protokola se priloži temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta deponira listino o odobritvi, predvideno v členu 9 Protokola.

V Luxembourgu, 12. junija 1986

Za Svet

Predsednik

P. Winsemius

[1] UL C 321, 13.12.1985, str. 5

[2] UL C 88, 14.4.1986, str. 109.

[3] UL L 171, 27.6.1981, str. 11.

--------------------------------------------------

Top