EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0238

Sklep Sveta z dne 9. junija 1986 o pristopu Skupnosti k Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic konvencije, ki je bila podpisana 10. julija 1984 v Parizu

OJ L 162, 18.6.1986, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 011 P. 261 - 261
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 011 P. 261 - 261
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 205 - 205
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 194 - 194
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 15 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj

31986D0238Uradni list L 162 , 18/06/1986 str. 0033 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0261
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 11 str. 0261


Sklep Sveta

z dne 9. junija 1986

o pristopu Skupnosti k Mednarodni konvenciji za ohranitev tunov v Atlantiku, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic konvencije, ki je bila podpisana 10. julija 1984 v Parizu

(86/238/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je za upravljanje in ohranjanje izrazito selitvenih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih potrebna mednarodna ureditev;

ker je bila v ta namen 14. maja 1966 podpisana Mednarodna konvencija za ohranitev tunov v Atlantiku, ki je začela veljati 21. marca 1969;

ker so 10. julija 1984 države pogodbenice Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku ob zaključku Konference pooblaščencev podpisale Sklepno listino, h kateri je priložen Protokol, ki konvencijo spreminja tako, da Skupnosti omogoči pristop h konvenciji;

ker morajo Protokol odobriti, ratificirati ali sprejeti vse države pogodbenice konvencije;

ker bo Protokol začel veljati 30. dan po tem, ko bo generalnemu direktorju Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo predložena zadnja listina o odobritvi, ratifikaciji ali sprejetju;

ker mora Skupnost pristopiti h konvenciji, da bo lahko od začetka veljavnosti Protokola dalje njena pogodbenica,

SKLENIL:

Člen 1

Odobri se pristop Evropske gospodarske skupnosti h Konvenciji za ohranitev tuna v Atlantiku, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic konvencije, ki je bila podpisana 10. julija 1984 v Parizu.

Besedila konvencije, Sklepne listine in Protokola so priložena k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta predloži listino o pristopu generalnemu direktorju Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v skladu s členom XIV, odstavka 2 in 4, Konvencije [3].

V Luxembourgu, 9. junija 1986

Za Svet

Predsednik

G. M. V. van Aardenne

[1] UL C 349, 31.12.1985, str. 1.

[2] UL C 68, 24.3.1986, str. 166.

[3] Datum začetka veljavnosti konvencije v zvezi s Skupnostjo bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------

Top